Autodesk University

Autodesk University 2023

V uplynulých 3 dnech, 13.-15.11.2023, se v Las Vegas konala konference pořádaná Autodeskem, jejich Autodesk University. U této události jsme zkrátka nemohli chybět, i když jenom v online světě. Na této události hovoří jak lidé ze samotného Autodesku a přednáší o svých novinkách, tak ale i lidé z různých společností, které Autodesk produkty používají. V následujících pár týdnech vám představíme, co nového jsme se na této konferenci dozvěděli. 

Naše první slova k události

Konference byla opět rozdělena do diskuzí, které bylo možné zhlédnout pouze online v daný čas a do prezentací, ze kterých je možné získat záznam doteď. Na konferenci se probíraly témata jako například: využití AI, spolupráce v rámci BIM mezi různými softwary, nové softwary, tvorba vizualizací a práce facility managementu na modelech, které vznikly už kvůli výstavbě. Se všemi těmito tématy vás seznámíme.

Na jaká témata se od nás můžete těšit?

Data and Digital Twins 

Digitální dvojče je digitální replika fyzického objektu, který neustále informuje reálný svět a získává informace z něj zpět. V případě budovy může digitální dvojče mapovat vytápění, chlazení, napájení atd. Může sledovat provoz a využití prostoru lidmi i potřeby údržby. A díky správným datům může předvídat problémy. Digitální dvojčata mohou využívat i AI ke své reakci na vzniklý problém. 

Rooms as a Product: Enabling Prefabrication for Hotels and Multi-Family Structures

V této přednášce se řeší cenově dostupná výstavba. Všeobecně se má z ato, že prefabrikacce a průmyslové stavebnictví jsou strategie, které mohou pomoci architektuře a stavebnictví stavět budovy rychleji, levněji a kvalitněji než tradiční výstavby na místě. Prefabrikace má mnoho výhod, ale také rizika. Pro zajištění úspěchu projektu je třeba odstranit správné problémy, které se soustředí na zavedení digitálního výrobního přístupu Rooms as a Product (RaaP). 

Sustainability by Design

Udržitelnost už není luxus, ale nutnost. Může však být také důležitou obchodní výhodou. Není pochyb o tom, že staré způsoby výroby a výstavby se musí změnit. Jak tedy vypadá budoucnost designu – a udržitelnosti? Všeobecná shoda napříč odvětvími panuje v tom, že se nepohybujeme dostatečně rychle. 

BIM for historical buildings in the UK focused using sustainability tools

Standardní pracovní postupy, které se v současné době využívají v aplikacích, jako je Revit, jsou založeny na vytváření různých stavebních materiálů, které jsou následně přiřazeny k systémové rodině jako např. stěny. Využitím nástrojů, jako jsou funkce energetické a uhlíkové analýzy Insight vyvinuté společností Autodesk, spolu s novým vymezením pracovních postupů mohou klienti/vlastníci budov, projektanti a širší týmy zabývající se stavebním prostředím poskytovat přesnější posouzení historických budov.

Stop, Collaborate and Listen

Případová studie pojednává o tom, jak praktický přístup zaměřený na lidi přivedl společnost SSEN na cestu od 3D modelování na pilotních projektech k realizaci infrastrukturních projektů v hodnotě několika miliard liber s využitím podrobné sady protokolů BIM a dobře vyvinutého interního projekčního týmu. Podělí se o zkušenosti, úspěchy a tipy na rychlá vítězství, a to vše při každodenní práci.

The Future of Water

Hospodaření s vodou znamená mnoho věcí. Znamená zachycování a distribuci sladké vody pro spotřebu a průmysl, stejně jako čištění a likvidaci odpadních vod. Znamená dále i kontrolu podzemních vod, jako jsou řeky, jezera a prameny, řízení hladiny moří a zmírňování přívalových dešťů. Od přehrad, kanálů a zavlažovacích systémů až po vodovody, kanalizační sítě a čisticí plány – možná o hospodaření s vodou nepřemýšlíme vždy, ale žádná část naší infrastruktury není podstatnější. Technologie hrají klíčovou roli při podpoře odolného a udržitelného vodního hospodářství a infrastruktury.

Autodesk Platform Services Industry Forum

Získejte nejnovější informace o službách Autodesk Platform Services (APS), které jsou základem platformy Autodesk Design and Make. Podívejte se, jak můžete využít výkon rozhraní API a služeb Autodesk k vytváření nových inovativních řešení. Inspirujte se společnostmi, které tyto nástroje využily ke zvýšení produktivity, snížení nákladů a automatizaci pracovních postupů.

Racing to AU: Pushing Construction Boundaries with Autodesk Construction Cloud at Formula 1 Speed

Na tomto zasedání se bude diskutovat o zásadní potřebě společného datového prostředí (CDE) a strategiích digitální transformace a prozkoumáme stavební výzvy při přeměně světoznámého Las Vegas Strip na nezapomenutelný závod Formule 1 Las Vegas Grand Prix. Předvedeme, jak jsme maximálně využili CDE s technologií Autodesk design-and-make, abychom projektu dodali hodnotu.

Autodesk Tandem Implementation for a Wastewater Facility

Autodesk Tandem nám poskytuje snadný způsob, jak umožnit prostorové dvojče, což vede k bezkonkurenčním a zjednodušeným způsobům zobrazení komplexních dat maximálním využitím bohatých vizuálních aspektů informačního modelování budov (BIM). Seznamte se s možnostmi, které Autodesk Tandem může poskytnout, se zkušenostmi z implementace, s prací na dokumentaci případů použití a s možnostmi do budoucna.

Eight-Step System Behind Perfect Architectural Visualization

Vytváření vizualizací může být náročné. Můžeme si ho ale zjednodušit díky systému krok za krokem. Tento systém může sloužit jako vodítko a poskytnout kontrolní seznam bodů, které je třeba do obrázku zahrnout, aby byl báječný. Ve spolupráci s týmem jsme vytvořili systém osmi kroků, o který se s vámi podělíme. Zahrnuje následující kroky: kompozice, nastavení fotoaparátu, osvětlení, vyvážení barev, materiály, prostředky, vyprávění příběhu a postprodukce. Kombinace těchto bodů vede k vynikajícím výsledkům.

Simplify Sustainable Design with Autodesk Forma

Nejjednodušší a nákladově nejefektivnější je zabývat se udržitelností na začátku projektu. Vzhledem k rostoucím výzvám souvisejícím se změnou klimatu je nezbytné, abychom pochopili dopad našich projektů na životní prostředí již na začátku procesu navrhování. Ukážeme vám, jak můžete využít analytické nástroje softwaru Autodesk Forma k získání okamžité zpětné vazby o ukazatelích udržitelnosti pro vaše návrhy, včetně analýzy provozní energie a solárních panelů. 

Building Asia’s Largest Bird Paradise: A Sustainability and Digital Journey

Lekce ukáže, jak jsme v průběhu realizace virtuálního návrhu a výstavby (VDC) plně využili informační modelování budov (BIM) jako jediný zdroj pravdy, zachycení reality. a cloudové platformy, včetně mapování dronem, laserového skenování a 3D modelování povrchu pomocí softwaru Revit, Navisworks, Dynamo a ReCap. Tím jsme ušetřili 30 % nákladů na průzkum, dosáhli 100% opětovného využití vytěžené zeminy a zabránili střetu voliér se stromy.

Validation of DfMA and Data Platform in Data Strategy Beyond BIM and Its Future

Společnost Daiwa House dosáhla včasného zavedení informačního modelování budov (BIM) ve fázi návrhu, přijala Autodesk Docs jako standardní společné datové prostředí (CDE), získala certifikaci ISO 19650 a v současné době realizuje strategii CDP. Směrem k dalšímu růstu a inovacím nad rámec BIM jsme letos společně s Autodeskem zahájili “Data-Centric Project”, který se zaměřuje na datovou strategii. Definovali jsme DDP (datovou platformu DfMA), připravili KoP (sadu dílů) s využitím metodiky DfMA a ověřili její účinnost v reálných projektech pro řešení sociálních problémů, jako je stavební odpad a úbytek kvalifikovaných pracovníků. Vzhledem k tomu, že datová strategie se stala zásadní, spolu s ověřením účinnosti metodiky DfMA v reálných projektech představíme celkovou koncepci projektu zaměřeného na data a budeme diskutovat o tom, jak spolu DfMA a datová strategie souvisejí a jak souvisí s realizací digitálního stavebnictví.

How to Bridge the Gap

Společnost Starline Windows má jako výrobce a montážní firma výrobků pro strukturální zasklení, které jsou navrhovány na zakázku a montovány v automatizované továrně, jedinečnou pozici pro spolupráci s vývojáři a architekty přímo v prostředí Revit. To přináší mnoho výhod a výzev při práci napříč organizacemi a různými interními odděleními. Intenzivně jsem spolupracoval se společností Autodesk a jejími partnery na zavedení procesu navrhování ve společnosti Starline Windows, který reprezentuje náš výrobek na nejvyšší úrovni dokonalosti v rámci našich dílenských výkresů a současně vytváří soubory strojních dat a informace pro správu materiálu.

The Superb Guide To Easy Revit Strikes Again!

Připojte se k nám v tomto očekávaném nejnovějším díle nejlépe hodnocené série průvodců Superb! Rina a Nauman se vracejí na konferenci AU2023 s novým balíčkem našich oblíbených přednášejících, upozornění na úspory času, tipů Superb a mnoha a mnoha dalších zábavných věcí týkajících se Revitu.

Leveraging BIM and GIS Integration in Architecture and Planning

Společnost Sweco, globální lídr v oblasti inženýrství a architektury, stojí v čele inovativních metod a pracovních postupů, které zefektivňují tok dat v malých i velkých projektech. Naše zaměření na bezproblémovou integraci dat BIM a GIS přineslo značné výhody, usnadnilo efektivní komunikaci a zajistilo soulad návrhů s podmínkami na staveništi. Během této sekce společnost Sweco představí reálné příklady z různých architektonických a plánovacích projektů, v nichž byla kombinována data BIM a GIS.

More Money, Less Problems: The Next Episode on How SSOE Uses Autodesk Construction Cloud Build

Tento technický návod se bude zabývat tím, jak společnost SSOE Group nasadila moduly RFI, Submittals, AutoSpec, Meeting Minutes a Schedule, aby minimalizovala rizika na našich projektech a zefektivnila roztříštěné činnosti.

 

To už je pro tento úvodní článek vše a vězte, že v následujících dnech se zde bude objevovat plno nových článků!

 

Zdroj popisů přednášek:

https://conferences.autodesk.com – oficiální popisy témat, přeloženy z AJ

print

Poprvé jsem se s Revitem setkala během svých studií na ČVUT, Fakultě stavební v Praze, kde jsem se mu věnovala dva semestry ve volitelných předmětech. Zaujal mě natolik, že jsem se rozhodla ho využít v diplomové práci a téma jsem volila tak, aby to bylo možné. Už během školy a následně i po škole jsem pracovala v projekční kanceláři, kde jsem se věnovala stavařině, hlavně pak rekonstrukcím škol. V té době a v té konkrétní kanceláři se ale Revit nijak nevyužíval a já jsem se mu chtěla věnovat. Když pak přišla příležitost pracovat právě v Cadconsultingu, moc dlouho jsem neváhala a přidala jsem se k týmu. Ze začátku pro mě bylo vše výzvou – přechod ze stavařiny do týmu TZB, modely na úplně jiné úrovni, než jsem byla zvyklá ze školy. Na Cadconsultingu mám ale ráda, že se zde člověk neustále rozvíjí, má se od koho učit a cítí podporu ve svém rozvoji. Momentálně se věnuji implementacím Revitu, výrobě rodin a modelařině.

Napsat komentář