Autodesk University

Jak překlenout propast mezi lidmi a technologiemi

Catharine Walmsley, konzultantka z Walmsley Technology Consulting, se nedávno podělila o své bohaté zkušenosti a názory na Autodesk University 2023. Její prezentace How to Bridge the Gap nabídla vhled do výzev a úspěchů při implementaci technologií ve stavebnictví. 

Walmsley, která se věnuje designu, koordinaci a efektivnímu řízení projektů, má rozsáhlé zkušenosti v oblasti podnikání, zemědělství, maloobchodu, restaurací, zábavy a logistiky. Zmínila svůj nedávný úspěch získáním ocenění za urychlení digitální transformace na Autodesk Excellence Award v roce 2022. Toto ocenění bylo uděleno za její práci se společností Starline Windows, která se specializuje na výrobu stavebních prvků v plně automatizované výrobní lince. 

V rozhovoru s Danielem Grahamem, vedoucím produktového managementu v Autodesku, Catharine Walmsley zdůraznila, jak Starline využívá produkty jako Inventor, Revit a Fusion k automatizaci. Předtím, než společnost přešla na Revit a Inventor, pracovala v AutoCADu, kde bylo nutné pomocí aplikací třetích stran přidávat kontext k jednotlivým výrobkům. Nová platforma umožnila jednodušší přidávání parametrů k prvkům a celkově komplexnější návrh. 

How to bridge the gap between people and technology

Strategické plánování

V prezentaci bylo zdůrazněno, aby organizace zhodnotily to, co funguje dobře, identifikovaly mezery ve stávajících procesech a vyhodnotily stávající metodiky nebo jejich nedostatky. Tyto úvahy, ať již aplikované na celou organizaci nebo na konkrétní oddělení, poskytly základ pro neustálé zlepšování. 

Vzdělávání 

Vzdělávání bylo dalším klíčovým prvkem Walmsley-ny strategie. Podtrhla důležitost cíleného vzdělávání, dokumentace a neustálého učení, aby každý mohl efektivně přispívat k digitální transformaci, bez ohledu na své technické znalosti. 

Integrace softwaru a sdílení dat 

Walmsley zdůraznila potřebu propojených systémů pro usnadnění plynulých pracovních postupů, odstranění izolace a zlepšení spolupráce. Zdůraznila nástroje od Autodesk, včetně Docs, Autodesk Construction Cloud a Vault Professional, nabízející robustní nástroje pro správu výkresů, komunikaci a spolupráci. 

Technologie 

V oblasti technologií poskytla Walmsley náhled do hodnocení softwaru. Naléhala na organizace, aby porozuměly schopnostem uživatelů, místům zadávání dat, požadovaným reportům a používaným zařízením pro analýzu dat. Její preference pro řešení od Autodesk pramenila z jejich dobře zdokumentovaných rozhraní, širokých možností a závazku k rychlému rozvoji funkcí na základě zpětné vazby uživatelů. 

Automatizace 

 Walmsley zdůraznila význam automatizace opakujících se úkolů, zdůrazňující její roli v opakovatelnosti, škálovatelnosti, analýze v reálném čase a sebejistém rozhodování. Automatizace, když je provedena efektivně, umožňuje jednotlivcům zaměřit se na strategické iniciativy a odstranit překážky na cestě k úspěchu. 

Závěr

Catharine Walmsley uzavřela svou přednášku poselstvím pro organizace hledající prosperitu v digitální éře. Její návod spočívá v posilování jednotlivců prostřednictvím vzdělávání, strategickém plánování automatizace, efektivní integraci softwaru a přijetí kultury neustálého zlepšování. Digitální budoucnost, jak ji popsala Walmsley, slibuje efektivitu, spolupráci a sebejisté rozhodování pro ty, kteří tuto cestu navigují strategicky. 

 

Informace a obrázky, které se objevily v tomto článku, byly převzaty z příspěvku konference Autodesk University 2023, dostupné online prostřednictvím odkazu www.autodesk.com/autodesk-university/

print

Napsat komentář