Autodesk University

Autodesk Platform Services Industry Forum

Přednáška se zaměřovala na vliv umělé inteligence (AI) ve společnosti Autodesk. Byly zdůrazněny problémy s interoperabilitou dat. Byly také zmíněny platformy Autodesku, které si kladou za cíl propojit procesy návrhu a výroby a optimalizovat pracovní postupy a zlepšit výsledky projektů. Celkově bylo představeno několik nových možností a vize budoucnosti společnosti Autodesk v oblasti dat a umělé inteligence.

Nové paradigma zpracování dat

Ben Cochran (viceprezident pro podporu vývojářů ve společnosti Autodesk) je první mluvčí této přednášky. Začíná projev o své vášni pro optimalizaci strojů a procesů, kterou má od doby hraní si s AutoCADem. Představuje svůj záměr v Autodesk optimalizovat pracovní postupy a řešit složité problémy zákazníků.

Popisuje výzvu dostat správná data ke správným lidem v různých oborech, zdůrazňuje význam dat a budování ekosystému pro optimalizaci práce zákazníků Autodesk.

Mluví o platformě Autodesk Design and Make, která integruje datové procesy návrhu a výroby a propojuje se s dalšími řešeními v technologickém ekosystému. Služby platformy Autodesk pohánějí umělou inteligenci a vytváří prostředí pro přístup ke správným datům.

Ben uznává, že zákazníci Autodesk jsou připraveni na digitální transformaci s důrazem na správu dat, analytiku a technologie pro lepší výsledky projektů. Společnosti, které tento směr přijaly, dosahují lepších výsledků než konkurence.

Uvádí příklad společnosti Sparkel se sídlem v Oslu, která využívá AI, včetně ChatGPT, pro pomoc stavebním profesionálům interpretovat a chápat stavební výkresy. Sparkel pak vrství AI, aby analyzoval výkresy a automaticky označoval objekty na základě jejich geometrie a umístění. Sparkel dokáže identifikovat všechny součásti, problémy a příležitosti v návrhu.

BMW je zmíněno jako příklad společnosti, která pomocí APS (Autodesk Platform Services) nově vytváří virtuální továrny. Přestavují každý model továrny na základě údajů o designu a výrobě a vytvářejí digitální dvojče pro celý životní cyklus objektu. To jim umožňuje procházet a filtrovat model pro pohledy, které potřebují, od návrhu budovy až po energetickou analýzu a optimalizaci procesů. Využití APS společností BMW výrazně zvyšuje efektivitu procesů, snižuje manuální úsilí a vede k obrovským úsporám v celém životním cyklu projektu. Přecházejí od souborů a složek k centralizovanému systému založenému na strukturovaných metadatech a jejich dohledatelné historii pomocí své platformy APS, platformy založené na APS s názvem Swoop.

Svůj projev Ben uzavírá konstatováním, že platforma Autodesk Design and Make ve spojení se službami Autodesk Platform Services otevírá možnosti optimalizace pracovních postupů a přijímání lepších obchodních rozhodnutí. Zdůrazňuje roli vývojářů při budování platformy a řešení neuspokojených obchodních potřeb. Vyjadřuje své nadšení z budoucnosti a potenciálu pro transformaci způsobu, jakým navrhujeme a vytváříme náš svět.

Význam správy dat

Shaili Mushtafa je druhý mluvčí. Je představen jako mistr ve zjednodušování nejtěžších problémů, zdůrazňuje potřebu méně času na úpravu dat a identifikuje tři trendy ovlivňující průmysl: automatizaci, spolupráci a erozi hranic mezi odvětvími. Problémy při přesunu dat zahrnují nedostatek standardizace a nekonzistentní přístup. Autodesk se zaměřuje na granularitu dat, interoperabilitu a dostupnost. Shaili prosazuje nový přístup k řízení dat, který zahrnuje granulární datové modely v cloudu, rozhraní API a standardizované popisy dat. Cílem je podpořit spolupráci napříč obory a usnadnit pracovní postupy. Shaili také diskutuje o implementaci datových modelů, výzvách interoperability a Autodesk Data Exchange, který umožňuje sdílení podmnožin dat bez posílání celých souborů.

Je představen příklad od společnosti Element Architects, která používá Revit, Rhino a Power BI Connector k nahrazení tradičních souborů výkresů reálnými řídicími panely pro obchodní inteligenci v reálném čase. Tyto řídicí panely zase nahrazují tradiční pracovní postupy výroby a odhadu nákladů aktuálními digitálními modely.

Prezentace přechází k důležitosti dostupnosti dat a řeší výzvy současných zkušeností s přístupem k datům. Shaili zmíní zaměření na zlepšování zážitků v produktu, zajištění přístupnosti ze všech produktů Autodesk a využití rozhraní API. Partnerem, který využívá rozhraní API pro datový model výroby pro synchronizaci a rozšíření, je zmíněn OpenBOM. Využívají rozhraní API výrobního datového modelu nejen k synchronizaci návrhu, ale také k rozšíření o doplňující informace, jako je název dodavatele a rozhodnutí o nákupu.

Dále mluvčí vypráví o experimentálním nástroji Autodesku, kterému říkají OttoAI. Díky API (strukturovaná data) a díky natrénovanému rozsáhlému jazykovému modelu uživatelé OttoAI mohou zadávat konverzační dotazy do datového modelu a výsledky používat pro navazující pracovní postupy. Když se o nástroj OttoAI podělili s jedním z předních zákazníků z oblasti stavebnictví, okamžitě viděli příležitost, kdy jejich oddělení kalkulace nákladů a financí mohou nyní přistupovat k návrhovým datům, aniž by zatěžovali stavební inženýry. Na prezentaci se ukazoval příklad použití OttoAI. Například jak můžete získat 3D zobrazení všech dveří bez požární odolnosti pomocí jednoho dotazu.

Role vývojářů v budoucnosti společnosti Autodesk

Prezentace poté přechází na rozhovor s Joshuou Von Rayem, představitelem společnosti Arkadis, a Susannou Holt, viceprezidentkou pro strategické technologie ve společnosti Autodesk. Joshua vysvětluje roli Arkadis jako velké designové a inženýrské společnosti, která se zabývá zejména poradenstvím po celý životní cyklus. Je diskutován příklad projektu týkajícího se ochrany proti povodním v Nizozemsku, zdůrazňující rozsáhlá data, která se podílejí na návrhu a údržbě struktur, jako jsou hráze a náspy. Joshua zmíní manuální úsilí věnované úpravě dat a výzvy, kterým čelí. Rozhovor zkoumá, jak Arkadis spravuje data, zahrnující manuální extrakci a standardizaci různých modelů. Je zdůrazněna velikost dat, včetně přibližně 2 000 projektů v ACC (Autodesk Construction Cloud) s přibližně 5 000-6 000 modely v Revitu a Civil 3D. Diskutuje se o roli rozhraní API platformy Autodesk, zejména rozhraní API datového modelu ACC, které usnadňuje přístup k projektovým datům a jejich centralizaci v rámci organizace. Joshua vysvětluje Arkadis Object Type Library (OTL). Jde o zkratku pro knihovnu objektových typů. V podstatě se jedná o dekompozici objektu, jako je tomu u mostu a budovy. Obsahuje určité prvky, kterými je pilíř a opěra, a všechny požadavky na informace. Ještě se diskutuje o budoucích krocích společnosti Arkadis, které se zaměřují na standardizaci historických projektů s využitím AI k extrakci cenných dat pro nové poznatky.

Závěr

Závěrem přednášky byla zdůrazněna role umělé inteligence a technologií Autodesku v optimalizaci pracovních postupů a přinášení lepších obchodních rozhodnutí. Byla vyjádřena naděje a očekávání z budoucnosti, která přináší nové možnosti a transformuje způsob, jakým navrhujeme a vytváříme náš svět.

Informace a obrázky, které se objevily v tomto článku, byly převzaty z příspěvku konference Autodesk University 2023, dostupné online prostřednictvím odkazu www.autodesk.com/autodesk-university/

print

Napsat komentář