Autodesk University

Posouvání hranic stavebnictví pro rychlosti Formule 1 s Autodesk Construction Cloud

Součástí Autodesk University jsou jednak prezentace a jednak také živé přednášky. My jsme se mimo jiné on-line účastnili v rámci příspěvku Pushing Construction Boundaries with Autodesk Construction Cloud at Formula 1 Speed ukázky kolaborace nad projektem Las Vegas Grand Prix F1 realizovaným společností PENTA Guilding Group , kterou zde v rámci příspěvdku zastupovali VCD Director Cliff Cole a VDS Manager Matt Rodgers (VDC – Virtual Design and Constuction). 

Specifikace projektu 

Projekt je realizován jako Design and Build a celkově se na něm během 11měsíční výstavby podílelo 92 subdodavatelů s celkem 2400 pracovníky. Jedná se o 400 000 SF železobetonové kontrukce, závodní trať o délce 3,803 míle, zhruba 4300 prvků dopravní infrastruktury, jako jsou například svodidla, brány, osvětlení apod. Kolaborace probíhala prostřednictvím platformy Autodesk Construction Cloud s licencí Docs i Model Coordination a v souvislosti s tímto projektem ACC využívalo zhruba 500 účastníků, které bylo ke kolaboraci potřeba velmi rychle zaškolit. 

Využité funkcionality a technologie 

Stěžejní součástí projektu byl VDC Management Plan zaštiťující veškerou organizaci všech spolupracujících účastníků a jejich úkonů. V rámci ACC byly také bohatě využity funkcionality pro sdílení fotografií, vytváření formulářů, vad a kolizí (Issues) a další nástroje pro kolaboraci. Vzhledem k vysokým nárokům na provedení terénních úprav zde byla využita také technologie fotogrammetrie území, která umožnila získat přesné vstupní informace o reliéfu terénu, průběžné sledování bilance výkopů, násypů a výstavby i finální sken území. 

Závěr 

Celkově je zajímavé sledovat, že i speciální stavby tohoto typu jsou realizovány pomocí technologie BIM a i v tomto případě je kladen důraz na přípravu projektu a kolaboraci, což zajistí mnohem hladší průběh výstavby. 

Informace a obrázky, které se objevily v tomto článku, byly převzaty z příspěvku konference Autodesk University 2023, dostupné online prostřednictvím odkazu www.autodesk.com/autodesk-university/

print

S Lucií se můžete setkat v Brně v rámci architektonicko-stavebního týmu. Věnuje se implementacím BIM technologií, konzultační činnosti a zabývá se problematikou BIM managementu. Mimo to je také modelářem rodin a modelů staveb. Lucie studovala obor Architektura a urbanismus na Fa VUT v Brně, během kterého získala zkušenosti se softwarem Revit a působila jako projektant. BIM vnímá jako smysluplný a efektivní nástroj k realizaci architektonických vizí, které výrazně ovlivňují vnější prostředí, v němž žije každý z nás, a proto je její snahou aktivně se podílet na zvyšování úrovně stavebnictví.

Napsat komentář