Autodesk University

Udržitelnost projektováním

V rámci přednášky Sustainability by Design, tedy Udržitelnost projektováním, představili přednášejicí na letošním AU2023, jak lze dosáhnout nejen lepších podnikových výsledků, ale také i udržitelnějších výsledků pro planetu. Nutnost udržitelnosti představili Paul Hededal (Ramboll), Elise Grosse (Sweco) a Stefan List (Airbus). 

Udržitelnost pracovních postupů 

Paul Hededal (Ramboll)  

Udržitelnost projektování je spojená s pracovnímy postupy, technologiemi a daty. Dnes je výměna dat automatizovaná pouze částečně a je náchylná k chybám. Během předání dat existuje významné riziko, že data budou ztracena. Chceme-li dosáhnout udržitelnosti, všechny procesy projektů musí probíhat integrovaně. 

Extrakce a výměna dat v modelech musí probíhat bezproblémově pro splnění požadavků na dokumentaci LCA (Life Cycle Assessment), posouzení udržitelných alternativ a zlepšení pracovních postupů.

Jak navrhování pomůže dosáhnout nulových emisi

Elise Grosse (Sweco)

Elise Grosse ukázala, jak využít udržitelnost ekonomiky podporované digitálními nástroji pro projektování.

Case 1 – Kanceláře a obytné prostory, Canada Waters, London

Uvedená budova produkuje 50 % emisí z provozní energie, protože se jedná o moderní a poměrně energeticky účinnou stavbu, a zbylých 50 % emisí pochází z uhlíkové stopy materiálů. V případě návrhu nejlepším možným způsobem podle analýz (což znamená více dřeva a recyklovaných materiálů), můžeme snížit emise na čtvrtinu.

Pro získávání okamžité zpětné vazby a rychlého výběru optimálních řešení používají ve společnosti Sweco nástroj C3 – Carbon Cost Compass.

Case 2 – město Östersund, Švédsko

Za pomocí nástroje C3 se prokazála kvalita návrhu, i když byl nákladnější kvůli investicím do dřeva a materiálů s nízkou uhlíkovou stopou. Zároveň se ukazálo, že náklady na uhlík byly 212 jednotek na metr čtvereční. To znamená, že návrh spadal do uhlíkového rozpočtu města. Díky tomu projekt získal “zelené financování”.

Case 3 – město Uppsala, Švédsko

Byl vytvořen model města a propojen s nástrojem C3. Model domů byl navržen s emisemi 300 tisíc uhlíkových jednotek na čtvereční metr, což je nový regulační limit pro nové domy ve Švédsku od roku 2025. Poté byl proveden zpětný výpočet s náklady na uhlík a byla zjištěna optimální hodnota 167 uhlíkových jednotek na čtvereční metr.

Následně domy byly obarvené, a ty, které překračovaly rozpočet, dostaly odlišnou barvu. Pro developery, kteří překračovali rozpočet, to bylo jakoby veřejné přiznání chyby, když výsledky byly zveřejněné. Nyní město Uppsala vyvinulo nový finanční model na základě této strategie, jak podporovat developery, aby zůstali v rozsahu rozpočtu.

Case 4 – oblast Jinan Balcony, Čína

Byla vymodelovaná oblast Jinan Balcony. Na základě studie solární energie se snažili dosáhnout ideálního smíšeného využití výroby pro dobrou energetickou bilanci – produkce, sdílení a skladování energie. Emise uhlíku z provozu byla snížena o 80 % ve srovnání s výchozím scénářem.

Case 5 – Hotel Blique, Švédsko

Během rekonstrukce nosné konstrukce byly některé části zachráněné nebo vyměněné. Tímto přístupem se vyhnuli nákladům ve výši 10 milionů dolarů.

Case 6 – Město Gävle, Švédsko

Město Gävle funguje na principu soběstačnosti – obyvatelé konzumují více místně produkováných potravin, využívají biomasu pro výrobu energie.

Výsledky hodnocení prokázaly snížení emise uhlíku o 97%.

Case 7

Ve Sweco chtějí zapojit do iniciativy občany, a to ve formě hry pro přesměrování životního stylu na více udržitelný, aby se podíleli na vyvoji města k lepší budoucnosti.

Udržitelnost a letectví

Stefan List (Airbus)

Letectví přispívá 2,5 % k emisím CO2. Dalších 22 % tvoří sektor dopravy, 42 % pochází z výroby elektřiny a tepla, 21% z výroby a stavebnictví, 6 % z oblasti bydlení a 9 % z ostatních odvětví. Společnost Airbus má v plánu snížit vlastní průmyslové emise o 63 %.

Pro dosažení stanoveného cíle se využívají principy transparentnosti. Stejně jako pro představitele z oblasti stavebnictví. Stefan zdůrazňuje, že informace je klíčovým prvkem pro rozvoj. Jasná a názorná data umožňují určit, kde začít provádět zlepšení především.

Závěr

Udržitelnost je process propojení lidí, pracovních postupů a dat, pomocí kterého můžeme skutečně dosáhnout lepších výsledků zároveň pro podnikání a planetu.

Informace a obrázky, které se objevily v tomto článku, byly převzaty z příspěvku konference Autodesk University 2023, dostupné online prostřednictvím odkazu www.autodesk.com/autodesk-university/

print

Yulia je součástí architektonicko-stavebního týmu. Zabývá se podporou v projektování, tvorbou modelů a rodin. Profesionálním cílem je zavedení do každodenní stavební praxe nejnovějších technologii, které zlepšují kvalitu vytvořeného návrhu a následně i stavby.

Napsat komentář