Autodesk University

Data a digitální dvojčata

V tomto článku se dozvíte hlavní body z prezentace Data and Digital Twins, Autodesk University 2023. Prezentující představili výsledky své činnosti v oblasti využívání informací pro správu nemovitosti a zpracování projektů.

Úvod

Arundhati Ghosh, Tandem Autodesk představila pojem Digitálního dvojčete podle Autodesku. Jedná se o informacemi obohacený interaktivní virtuální model, který odráží skutečný stavební majetek jak vzhledem, tak i podstatou. Model shromažďuje informace a zařazuje je do kontextu. Možnost analyzovat a vizualizovat výkonnost budovy poskytuje prostor pro budoucí generace umělé inteligence. Digitální dvojčata jsou plněna daty – čím přesnější jsou data, tím rozsáhlejší jsou poznatky.

Jak rychle vylepšit jakýkoli pracovní prostor pomocí Digitálního Dvojčete

V prezentaci How to improve any workspace quickly with Digital Twins Sam Roberts, TP Bennet představil možnosti využití dat pro správu již existujících objektu.

Inteligentní budovy jsou ekosystémem propojených zařízení, které lze jednoduše ovládat z jednoho zdroje – telefonu nebo tabletu. Můžeme získávat živou zpětnou vazbu z našeho prostředí, jako je teplota v prostorech, nebo ovládat více zařízení současně, jako například osvětlení. Lze také nastavit parametry, které na základě svých hodnot upozorní systém na přesah, jejichž využití je možné například pro požární poplachové systémy. Všechny uvedené možnosti začínají být běžnou součástí pracovních prostorů.

Sam představil možnosti využití dvojčete v návaznosti na cíle programu NetZero 2050. Budovy stavěné v současné době jsou nejčistší a nejudržitelnější. Nicméně 80 % budov bude stále existovat v roce 2050. Tyto budovy potřebují držet krok s tempem modernizace. Budeme se tedy potýkat s tím, že tyto budovy se stanou největším spotřebitelem energie. Průměrné pracoviště funguje s odhadovanou spotřebou energie kolem 160 kWh/m2. Pro dosažení nulové emise je potřeba ji snížit na 55 kWh/m2. Společnost TP Bennet řeší tuto výzvu vytvořením digitálních dvojčat.

Udržitelnost předpokládá uvažování o spotřebě energie. Mnoho certifikačních systémů, jako například BRIAM, vyžaduje, aby existoval přehled spotřeby energie. TP Bennet požadovali od dodavatele energie data o spotřebě za každých 30 minut, stejně jako denní a měsíční spotřebu. Následně nastavili systematický export údajů přímo do digitálního dvojčete pro sledování.

Stejně důležité je i to, jak jsou budovy využívány. Pro získání přesných dat je nutné mít senzory obsazenosti na každém pracovním místě, což je nákladné.

IT tým v TP Bennet sleduje, kolik laptopů je připojeno k internímu serveru, poskytujíc tak denní maximální obsazenost kanceláří. Z dvou zdrojů stávajících dat se takto dá sledovat každodenní obsazenost kanceláří a překrýt informace o energetice, čímž se vytváří obraz fungování budovy.

Dokonce i kávovar může být nezanedbatelný. Pokud chceme dosáhnout nulových emisí, nejde pouze o modernizaci zařízení, ale také o změnu našich návyků.

IoT senzory jsou přímo propojeny do Tandemu jednoduchou webovou aplikací. Tohle všechno poskytuje jediný zdroj informací o prostředí a otevřenou spolupracující platformu, na níž může každý vidět poznatky o budově. Digitální dvojče nám takto poskytuje digitální repliku prostředí v reálném čase. To, co se děje nyní, je budování základu pro budoucnost.

Charakteristiky informačních modelů majetků:

  • Popisné – můžeme vybrat konkrétní prvky a získat informace o daném produktu.
  • Informační – s přidanými senzory získáváme informace o naší budově, ke kterým jsme předtím neměli přístup.
  • Prediktivní – pomocí všech historických dat nyní můžeme předpovídat budoucí chování, například sledování aktiv po časovém úseku.
  • Komplexní – plně digitální dvojče – brzy budeme schopni provádět simulace na digitálním dvojčeti, abychom mohli testovat změny v našem návrhu a zajistit, že naše zásahy mohou mít maximální dopad.
  • Autonomní – plně autonomní budovy – pracovní prostor, který reaguje na svou vlastní zpětnou vazbu a udržuje se neustále v maximálním výkonu.

Digitální dvojče může být katalyzátorem pro překlenutí propasti mezi starým a novým.

Nová definice možného

Amr Raafat prezentoval, jak ve společnosti Windover Construction využívají digitální dvojčata. Často se vyžadují inovativní a specifická řešení pro každý typ projektu. Společným prvkem těchto projektů je však vždy proces předání. Společnost Windover Construction narazila na mezeru v tom, jak probíhá proces předání dokumentace v průběhu postupného vývoje projektu.

I když projekt obsahuje rozsáhlou dokumentaci, informace nejsou nikdy dále využívány správci zařízení. Zlepšením by bylo připravit data pro správce tak, aby mohla být využívána i v následujících letech.

Hlavním rozdílem mezi modelem a digitálním dvojčetem jsou data, která jsou do něj vložena. Zpracované modely mají obsahovat veškeré informace potřebné pro výstavbu, instalaci a následnou správu majetku na jednom místě pro možnost sledování výkonu budovy v reálném čase. Což bude mít pozitivní vliv na fungování budov. Tímto způsobem lze podporovat iniciativy v oblasti udržitelnosti a snižování emisí díky nejefektivnějším nastavením systémů. Prezentující také nastínil, že s o něco větším odhodláním a kreativity mohou jejich klienti využívat tyto uživatelsky přívětivé, informačně bohaté a komplexní modely po mnoho let, pro zjednodušení komunikace a usnadnění navigace v prostoru služeb budovy.

Zelená muzea

Leslie Tom z Wright Museum of African American History sdílela poznatky, jak se v muzeích využívají senzory k zjišťování maximální možné kapacity v místnostech. Představila také další pohled na digitální dvojčata – data mohou ovlivnit i společnost. Zmínila, že musí zajistit, aby jejich historie dat nikdy nebyla ztracena. Další generace ekologických muzeí není pouhým konceptem, ale výzvou k akci na vytvoření udržitelnějšího světa. Každý kousek dat, každý senzor, každý poznatek je krokem k světlejší a udržitelnější budoucnosti.

Závěr

Hlavní výhodou využívání digitálních dvojčat je jediný zdroj pravdy, systém uchovávání veškerých informací o projektu na jednom místě a schopnost spravovat nemovitost nejefektivnějším způsobem na základě reálných informací po celou dobu životního cyklu projektu.

Informace a obrázky, které se objevily v tomto článku, byly převzaty z příspěvku konference Autodesk University 2023, dostupné online prostřednictvím odkazu www.autodesk.com/autodesk-university/

print

Yulia je součástí architektonicko-stavebního týmu. Zabývá se podporou v projektování, tvorbou modelů a rodin. Profesionálním cílem je zavedení do každodenní stavební praxe nejnovějších technologii, které zlepšují kvalitu vytvořeného návrhu a následně i stavby.

Napsat komentář