Autodesk University

Implementace Autodesk Tandem pro čistírny odpadních vod

V digitální sekci probíhající konference Autodesk University 2023 jsme měli možnost shlédnout přednášku PLT603024-D | Autodesk Tandem Implementation for a Wastewater Facility, v rámci které nám byla představena implementace nástroje Autodesk Tandem pro správu kanalizačních systémů. Přinášíme Vám z ní krátký report.

Úvod

Prezentací tématu nás provedli dva řečníci, Brian Melton působící jako Technology Innovation Leader ve společnosti Black&Veatch a Jose Leon působící jako Director of Operations & Maintenance ve společnosti Johnson County Wastewater. Johnson County Wastewater spravuje kanalizační systém pro 580 000 rezidentů skládající se z 6 čistíren odpadních vod, 32 čerpacích stanic a stokové sítě o délce přes 3700 km. S podporou společnosti Black&Veatch, která se stará o technologický růst firem a vytváří inovativní a analytický prostor při řešení projektů, si definovali hlavní výzvy a pustili se do řešení návrhu a koordinace v rámci projektů dvou čistíren odpadních vod (ČOV) Tomahawk Creek Wastewater Treatment Facility a Myron K Nelson Wastewater Treatment Facility.

Tomahawk Creek Wastewater Treatment Facility

Jose Leon představil základní charakteristiky jednotlivých ČOV. Zdůraznil, že jen v rámci Tomahawk Creek ČOV existuje přibližně 3000 prvků, které kontinuálně sledují a analyzují. Brian Melton poté představil samotný návrh a jednotlivé platformy, které pro návrh a řízení objektu využívali.

Nelson Wastewater Treatment Facility

ČOV Nelson je nejstarší čistírnou, kterou společnost Johnson County Wastewater spravuje. Rekonstrukce tohoto objektu již probíhá a její dokončení je plánováno v roce 2030. Intenzifikací ČOV by měl objekt dosáhnout kapacity mezi 15-20 MGD (million gallons a day), proto je potřeba v projektu uvažovat s více než 4500 kontrolními prvky.

Digital Twins aneb ne všechna digitální dvojčata jsou identická

Autoři se také zamýšlejí, jak nejlépe uchopit zpracování, které předává hodnoty provoznímu personálu. Pojem digitální dvojče totiž může být pojato různě, je však důležité vytvářet jej účelně. Digitální dvojče může a nemusí být 3D model, může být tvořen AI nebo zahrnovat IoT data a podobně. Proto se zamýšlejí nad prioritizací úkonů, funkčností modelu a následnou workflow se získanými daty.

Jose Leon zmiňuje, že v rámci jejich správy jsou například stovky čerpadel čerpajících vodu v rámci procesů čištění vody, a proto se snaží najít přístup, jak vysledovat jejich pozici, spravovat související informace nebo řídit jejich údržbu.

Vytvořili si proto tzv. „one-page use case“, tedy jednostránkovou případovou studii a definovali si cíle, okrajové podmínky, rizika a impakt, ale taky návratnost investice – kterou je potřeba komunikovat nejen mezi investory, ale taky ve společnosti, což je důležitá část celého procesu. Mezi očekávané výstupy pak zařadili:

  1. Zjednodušení možnosti vyhledání a lokalizování prvku v rámci celého systému.
  2. Snížení prostojů údržby při hledání informací.
  3. Snížení zátěže správy a úsporu času při hledání informací a lokalizacích prvků.
  4. Podpořit příjem nových zaměstnanců a jejich zácvik.

Autodesk Tandem

Autoři popisují Autodesk Tandem jako platformu pro prostorovou vizualizaci s přístupem pro BIM data, sloužící k prezentaci operací a propojení provozních dat.

Brian Melton uvažuje o Autodesk Tandem tak, že cílový uživatel modelu v této platformě je zaměstnanec, který je v problematice BIM nový. Je tedy potřeba udržet model jednoduchý a přehledný, proto je vhodné využít Autodesk Tandem, který eliminuje „šum“ v souborech. Například zmiňuje, že v Revitu je spousta parametrů – některé nativní, některé uživatelské, které jsou potřeba pro návrh a realizaci projektu, ale pro výsledného uživatele digitálního dvojčete jsou nepotřebná. Dále je platforma vhodná pro zjednodušení workflow, kdy minimalizuje počet prokliků k nalezení potřebných dat, např. filtrováním dat a nastavením navigace v modelu. Dále zmiňuje takzvanou „normalizaci“ práce s daty z vícero stran, například seskupení modelů s různou úrovní podrobnosti modelů od různých projektantů s odlišnou workflow, kterou lze v Tandemu v rámci nastavené standardizace sjednotit.

Jak pracovat v Tandemu?

Přehledný postup práce v Autodesk Tandem je znázorněna na obrázku níže.

V rámci Tandemu je možné pracovat se soubory v prostředí Revitu a Excelu. Plug-in Revitu umožňuje pouze náhled modelu, v rámci kterého si uživatel vybere objekt a Tandem mu zobrazí relevantní data. Plug-in Excelu je zatím v beta verzi pro Tandem, nicméně funguje jako běžné prostředí Excelu pro práci s daty.

Dále je možné propojit Tandem s Autodesk Construction Cloud, takže veškerá data, která uživatel prohlíží mohou být uložena právě na ACC. Propojení práce s ACC je výhodná také pro případ provádění změny v modelu v rámci Revitu, kterou je pak jednoduché synchronizovat s prostředím Tandemu. Další integrací do Tandemu může být platforma Reekoh.

Autodesk Tandem umožňuje práci s daty ze souborů formátu Revit, AutoCAD, Nawisworks, Word, Excel, PowerPoint.

Dosažení stanovených cílů

Jednoduché hledání a lokalizace prvků je znázorněno na obrázku níže.

Brian Melton dále zmiňuje jednu nevýhodu při využívání Tandemu. Tandem v současné době nepřebírá systém trubek z Revit modelu a pracuje pouze s defaultním seznamem.

Dále popisuje, že při jejich práci v Tandemu na projektech čistíren odpadních vod nebylo vhodné využívat podlaží a prostory. Proto je dle něj vhodné Revití model před importem do Tandemu „vyčistit“ o tyto prvky, zejména kvůli náhledům trubních systémů a jednotlivým nádržím v procesech čistění.

Výstupy

Stávající Esri nebo GIS systémy lze propojit s Tandem výstupy.

Dalšími výhodami využití Tandemu je přenos dat z jednotlivých senzorů, například rozpuštěný kyslík nebo teplotu, nebo dále propojení se softwarem CMMS pro správu a údržbu zařízení.

Závěr

V příspěvku byly představeny praktické možnosti využití softwaru Autodesk Tandem v oblasti správy kanalizačního systému, workflow v rámci prostředí Tandemu a také další využití dat pro dosažení stanovených cílů.

 

Informace a obrázky, které se objevily v tomto článku, byly převzaty z příspěvku konference Autodesk University 2023, dostupné online prostřednictvím odkazu www.autodesk.com/autodesk-university/

print

Kristýna vystudovala vodařinu na VUT v Brně a působila několik let jako projektant vodohospodářských staveb. Její nejsilnější zájem je však šťourat se v možnostech, jak si zefektivnit práci, a nejlépe pak všechny zkušenosti předávat ostatním. BIM přístup je pro ni nekonečný zdroj informací. V rámci brněnského TZB týmu se věnuje modelování a tvorbě rodin v Revitu.

Napsat komentář