Autodesk University

BIM pro historické budovy ve Velké Británii se zaměřením na využívání nástrojů udržitelnosti

13.-15. listopadu proběhl Autodesk University, během kterého jsem měl čest zúčastnit se přednášky BIM for historical buildings in the UK focused on using sustainability tools, tedy tématu BIM pro historické budovy ve Velké Británii se zaměřením na nástroje udržitelné výstavby.

Úvod do problematiky přednášejícím

Během povídání přednášející uvedl několik klíčových bodů, které je potřeba řešit. Jedním z nich bylo to, že hodně projektů, které jsou zpracovány v Revitu, z hlediska udržitelnosti nejsou BIM modelem, ale jenom 3D modelem budovy. Dále navázal na důležitost zkoumání uhlíkové stopy nejen v materiálech, ale také při užívání budovy: energetické systémy, elektřina atd.

Návrhy pro řešení zmíněných problémů

Principem řešení jedné historické budovy ve Velké Británii byl obracený postup modelování (Model to Mass). Pak přednášející zmínil, jak je důležité provádět fázování dílčích části modelu na „Existující“, „Demolice“ a „Nová konstrukce“.

Pro přehled bylo ukázáno, jak byl při rekonstrukci budovy použít plugin na uhlíkovou stopu v Insightu.

Problémem pluginu je to, že zatím ukazuje jen uhlíkovou stopu materiálů, ale neuvažuje emise CO2 od zařízení v budově. Také bylo zmíněno, že jedním z největších problémů v této oblasti je absence hromadné databáze, což v podstatě nepřínáší odpovědi, jen další otázky. Bylo jen navrženo, že by společnosti mohly nasdílet své databáze pro vytváření jedné hromadné databáze pro všechny.

Třešnička na dortíku

Dezertem tohoto povídání bylo představení prototypu nové verze webové aplikace Insight Carbon Footprint. Přibylo tam rozdělení na uhlíkové stopy na „Embodied carbon“ a také „Operational carbon“.

Další možnost, která by se mohla objevit je porovnání scénářů rekonstrukce nebo porovnání variant návrhu pro stejnou budovu.

Závěr

Hlavním cílem tohoto industry talku bylo vyzvednout téma vytváření společné databáze pro uhlíkovou stopu a také ukázat prototyp nové verze pluginu pro výpočet uhlíkové stopy v Autodesk Insight. Bohužel, výsledkem bylo více otázek než odpovědí, nebo bylo řečeno, že správná odpověď není.

Informace a obrázky, které se objevily v tomto článku, byly převzaty z příspěvku konference Autodesk University 2023, dostupné online prostřednictvím odkazu www.autodesk.com/autodesk-university/

print

Vláďa k nám nastoupil v únoru 2022 a je součástí TZB týmu, momentálně se věnuje modelování. V rámci bakalářského studia vystudoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor Konstrukce pozemních staveb. Současně dokončuje magisterské studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor Budovy a prostředí se zaměřením na TZB. Navíc se zabývá nastrojí Revitu pro energetickou analýzu a propojením modelů z Revitu do jiných programů jako Protech atd.

Napsat komentář