Výkazy

Jak na tabulky stylů

Potřebujete rychle a efektivně vyplnit velké množství dat do modelu? Jak tato data v Revitu chytře spravovat? Odpovědí mohou být Tabulky stylů. V tomto článku se dozvíte o co se jedná, k čemu tabulky slouží a jak je používat. Rozebereme si postup jak je vytvořit, jaká je jejich funkčnost, jaké jsou jejich výhody ale také limity.

Co jsou tabulky stylů

Tabulka stylů je na první pohled klasický výkaz, ve kterém máme na řádcích jednotlivé prvky a ve sloupcích jejich parametry s vyplněnými daty. Od standardního výkazu se tabulka stylů liší dvěma vlastnostmi:

  1. Jednotlivé řádky lze do výkazu zadávat manuálně pomocí nástroje Vložit datový řádek. Do takto vytvořeného řádku lze rovněž manuálně zapsat veškerá data, které chceme ve výkazu mít.
  2. Datové řádky ihned po vytvoření nesouvisí s žádným prvkem v modelu. Aby tomu tak bylo, je nutné každému řádku vyplnit klíčový parametr – tzv. Název stylu

Stejnou hodnotu Názvu stylu je možné následně zvolit ve vybraném prvku modelu a ostatní data se do jeho parametrů vyplní zcela automaticky na základě Tabulky stylů.

Název stylu

Právě toto je základní funkcionalita Tabulek stylů. Při správném nastavení výkazu, lze poté procházet model a jednotlivým prvkům vyplňovat klidně desítky parametrů najednou pouze pomocí jednoho klíčového parametru.

Toho se dá velmi efektivně využít, například při vyplňování dat z typizované tabulky místností. Jedním kliknutím vyplníme veškerá data jako jsou povrchové úpravy, limity užitného zatížení, vybavení místnosti, vnitřní teploty ale i označení nebo název.

Při použití s dveřmi nebo okny můžeme zadávat hromadně konfigurace jednotlivých prvků od barvy zárubně či rámu až po typ kování.

Při použití tabulek stylů již nemusíme spravovat tabulky v externích tabulkových softwarech a jsme opět blíže k tomu mít veškerá data o projektu v jednom souboru pohromadě.

Jak tabulku vytvořit

Tabulka stylů se vytváří téměř stejným způsobem jako klasický výkaz. Stačí pravým tlačítkem kliknout na Výkazy/Množství v prohlížeči projektu a zvolit Nový výkaz/množství. Nebo zvolit nástroj Výkaz/Množství na kartě Pohled. Otevře se standardní dialogové okno pro výběr kategorie výkazu, kterou si zvolíme a zapíšeme název výkazu.

Nyní musíme zaškrtnout možnost Tabulka stylů! Zaktivní se nám políčko pro zapsání klíčového parametrů Název stylu. Tento nově vytvořený parametr bude sloužit právě pro provázání řádků výkazu s jednotlivými modelovými prvky.

Po potvrzení dialogového okna se dostaneme do klasického nastavení výkazu tak, jak ho známe. V okně Pole uvedená ve výkazu je již přednastaven první parametr a to právě Název stylu, ten zde musí zůstat, abychom mohli data ovládat. Ostatní volby jsou zcela totožné.

Tabulka stylů

Použití tabulky

Po vytvoření a naformátování tabulky máme možnost pomocí nástroje Vytvořit datový řádek zadávat do výkazu nové řádky a vyplňovat jednotlivé parametry. Pro každý řádek je třeba vyplnit parametr Název stylu. Skutečný název parametru Název stylu je možné změnit na panelu vlastností vepsáním textu do Názvu parametru.

Pokud máme tabulku připravenou a vyplněnou, můžeme nyní v modelu označit jakýkoliv prvek dané kategorie a v jeho klíčovém parametru (vyplněný jako Název stylu) zvolíme příslušnou klíčovou hodnotu. Veškeré ostatní parametry zadané v tabulce stylů se vyplní automaticky.

Použití

Výhody a nevýhody

Velmi užitečné a maximálně ulehčující práci dokážou být Tabulky stylů na velkých projektech s velkým množstvím dat uvnitř modelu. Efektivně se dají použít na opakujících se projektech s typizovanými prvky jako jsou místnosti, okna či dveře. 

Největší nevýhodou Tabulek stylů je chybějící podpora pro sdílené parametry, které v kombinaci s funkcemi tabulek nelze použít. Dále chybí podpora pro připojené modely. A nakonec je nutné dávat si pozor na jednu věc, a to že když z projektu odstraníme tabulku stylů, odstraní se i veškerá data přiřazená prvkům v modelu.

Tip

Abychom nemuseli Tabulku stylů v první fázi vyplňovat ručně, je šikovné využít vhodný doplněk do Revitu, pomocí kterého můžeme importovat celou tabulku hromadně, pokud ji máme někde externě uloženou.

Závěr

Tabulky stylů nám dokáži usnadnit spoustu práce na specifických projektech s typizovanými prvky, jejichž data máme již někde zapsané. V kombinaci s vhodným doplňkem pro importování tabulek lze takto ušetřit opravdu spoustu času.

Tabulky mají ovšem i své limity, se kterými je nutné počítat a dávat si pozor při práci s nimi abychom o data naopak nepřišli.

 

print

Vystudoval jsem Architekturu a Stavitelství na fakultě Stavební ČVUT v Praze. Během studia jsem působil v projekční firmě RAM projekt, spol. s r. o. Nyní jsem součástí AS části týmu ve společnosti cadconsulting, spol. s r. o. Podílel jsem se na projektech do Abu Dhabi a Dubaje, kde jsem absolvoval měsíční pracovní stáž. V současné době se podílím na projektech pro české klienty např. Sipral, a.s. nebo LIKO-S, a.s., pro něž tvoříme BIM modely staveb a stavebních systémů.

Napsat komentář