Tipy a triky

Revit na Home Office

Potřeba pracovat na BIM modelu mimo kancelář je nejen kvůli aktuální karanténě stále častější. Proto se v článku zaměříme na jednotlivé možnosti vzdálené práce a na správném nastavení počítače.

Jak pracovat vzdáleně na RVT modelu

Pracovat na jednom modelu v týmu více projektantů je jednou z hlavních výhod Revitu. Pokud práce probíhá standardně v rámci lokální sítě, zpravidla vše funguje hladce. Naopak, vznikne li potřeba pracovat vzdáleně, je nutné nasadit některé z řešení, které umožňují práci na dálku. Primárním předpokladem je vždy rychlé a stabilní připojení k internetu – a to jak ve firmě, tak i doma.

V tomto článku se nebudeme zabývat možností práce s použitím služby BIM 360. Ta je sice na vzdálenou práci jako stvořená, ale nejedná se o řešení, které by bylo ideální pro jedince na přechodné období. Tipy na sdílení modelu přes Cloud najdete v článku Prohlížejte a sdílejte data v cloudu.

Nebudeme uvažovat ani nasazení technologie Revit Server. Aby mělo takové řešení smysl, musela by se serverová část nainstalovat i v domácím prostředí a takové řešení by bylo příliš robustní.

Připojení přes Vzdálenou plochu

Možnou alternativní cestou může být práce přes vzdálenou plochu, která by pak umožnila pracovat s komfortem jako uvnitř firemní sítě. Je zde navíc využíván firemní hardware i software. Čili nenarazíte na problémy spojené s výkonem vašeho domácího počítače, ani na problém licenční. Takové řešení může klást zvýšené nároky na kvalitu internetového připojení. Službu je nutné na „svém“ počítači ve firmě povolit a patrně bude nutné kombinovat se zřízením VPN připojení. Další důležitá věc je, že hardware (HW) v kanceláři musí neustále běžet. Tuto variantu doporučuji minimálně vyzkoušet.

Připojení k Revit modelu přes VPN

Dále se v článku budeme zabývat řešením, kdy budeme chtít pracovat doma na firemním či vlastním PC a do firemního prostředí se připojíme pomocí zřízeného VPN připojení.

TIP: Předtím, než navážete VPN připojení, zkontrolujte, zda máte v nastavení síťových připojení vypnutou volbu Používat výchozí bránu vzdálené sítě. Pokud je volba aktivní, veškerý váš internetový provoz poteče přes firmu, což není žádoucí. Pro nativní VPN připojení ve Windows pro toto nastavení vyhledejte položku Zobrazit síťová připojení, zde klikněte na nastavené VPN připojení a zobrazte jeho vlastnosti. Zde v kartě Sítě zvolte Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a klikněte na jeho vlastnosti. V následujícím dialogu zvolte Upřesnit a zde již naleznete výše uvedenou volbu Používat výchozí bránu vzdálené sítě, kterou ponecháme nezatrženou. A vše potvrdíme 3× OK.

Hlavním problémem při práci v Revitu je množství dat, které musí být po internetové síti přeneseno. Mnohdy se jedná o desítky až jednotky stovek megabajtů. Pokud jsou do modelu připojeny modely ostatních profesí, může se pak jednat o násobek těchto hodnot. Pokud bychom takový model na připojeném síťovém disku otevřeli, možná bychom si v mezičase stihli roztřídit fotky z dovolené či uvařit oběd.

1) Připojení síťového disku

Pro práci na modelech bez objemově větších referencí nejsou nutná žádná zvláštní opatření. Připojte si síťový disk tak jako ve firmě a normálně pracujte. Je pouze nutné zajistit, aby tzv. UNC cesta k souboru byla shodná jako ve firemním prostředí. Disk si připojte pod stejným písmenem disku jako ve firmě, aby zůstaly funkční cesty k připojeným referenčním souborům.

TIP: Síťový disk si po vytočení VPN snadno připojíte pomocí příkazového řádku ve Windows. Pokud má být např. disk S připojen s UNC cestou \\SRVR\Data a uživatelem jarda a heslem 12345 (to vám sdělí správce IT), pak stačí zapsat obdobu následujícího příkazu:
net use s: \\SRVR\Data /user:jarda 12345

Pro modely s velkým datovým objemem připojených referencí je možné postupovat trochu odlišně. Využijeme znalosti, že Revit při otevření centrálního modelu kontroluje UNC cestu k souboru. Ta musí být na všech stanicích stejná. Je přitom jedno, pod jakým písmenem jednotky je síťový disk připojen, neboť UNC cesta pojmenování síťové jednotky neobsahuje. U referencí na tom naopak záleží a připojené soubory Revit hledá na tradičních cestách, které začínají písmenem jednotky.

Disk si záměrně připojíme pod libovolným jiným (volným) písmenem než pod jakým je připojen na počítačích ve firmě. Revit s otevřením souboru nebude mít problém, nezahlásí žádnou chybovou hlášku s výjimkou té, že nenašel připojené reference. A o to nám právě jde. Tyto soubory později Revitu podstrčíme k načtení přímo z lokálního disku, což bude mít za následek dramatické urychlení načítání.

2) Virtuální disk pro umístění souborů referencí

Aby Revit správně našel všechny připojené soubory na původních cestách, musíme pro Revit vyrobit na lokálním počítači prostředí (pojmenování disku, struktura adresářů), které je shodné s prostředí firemním a nakonec tam nakopírovat potřebné soubory externích referencí.

Virtuální disk z adresáře vytvoříme příkazem subst. Nejprve někde na lokálním disku vytvoříme adresář. Pokud by byl síťový disk ve firmě připojen například pod písmenem S a na lokálním disku C jsme si vytvořili adresář VD (jako virtuální disk), pak se po zadání příkazu
subst s: c:\VR

do příkazového řádku Windows vytvoří nový virtuální disk S. Na tomto disku si vytvoříme stejnou adresářovou strukturu – tak, aby výsledná cesta ke všem referenčním souborům byla stejná jako na síťovém disku ve firmě.

Tip: Vytvořený virtuální disk S zrušíte zapsáním příkazu

subst s: /D

Nakonec nahrajeme aktuální soubory. Ty je nutné dle potřeby průběžně udržovat aktuální a pokud dojde k jejich změně – např. když spolupracující profesant pošle novou verzi své části BIM modelu, soubor si stáhnout a přepsat.

Pokud je vše zřízeno a soubory referencí nahrány na své místo, tak aby je Revit našel, můžeme spustit model ze síťového disku. Reference se již budou načítat z virtuálního lokálního disku – tedy mnohonásobně rychleji, než přes relativně pomalý internet.

3) Nastavení Revitu

Pokud při běžné práci pozorujeme zpomalení (kolečko se točí při témeř každé operaci), pak se patrně nestíhají vyměňovat informace mezi počítači, které jsou připojeny na centrální model. V takovém případě je vhodné prodloužit Frekvenci aktualizace sdílení práce. Ta se dá nastavit v Revitu přímo v možnostech nastavení aplikace v kartě Obecné. Standardní hodnotu 5s je možné zkusit trochu navýšit.

Toto nastavení by na svých počítačích měli provést i kolegové ve firmě. Právě je totiž může při běžných operacích brzdit pomalé připojení kolegy, který se vzdáleně připojil k modelu.

Doporučení – Sledování průběhu synchronizace

Vhodné je také používat aplikaci Worksharing Monitor (samostatná aplikace, která je součástí standardní instalace Revitu) a sledovat probíhající synchronizační procesy. V případě, že chcete synchronizovat, vždy nejprve ověřte, zda aktuálně neběží synchronizace některého z kolegů. Vyčkejte než doběhne a teprve potom synchronizujte. To platí opět pro obě strany.

print

Napsat komentář