Indexované poznámky

Jak vytvořit chytrou legendu / výkaz, který zobrazuje pouze relevantní hodnoty prvků zobrazených na aktuálním výkrese? Jak jednoduše spravovat data zapsaná do prvků či materiálů? Odpovědí jsou ...