Úprava výkazů je podstatná část práce v Revitu. V článku Vás seznámíme s 5 tipy, jak lze práci ve výkazech urychlit a zefektivnit.

1. Klávesové zkratky

Zkratky je v Revitu možné přiřadit takřka všemu. Jejich používání urychluje práci a naopak bez nich může být práce velmi zdlouhavá. Jakým způsobem se tedy zkratky dají využít ve výkazech?

Na první pohled se může zdát, že zkratky ve výkazech vůbec používat nejdou. Při zadání zkratky v okně výkazu se místo volání akce přepíše hodnota v buňce posledního výběru. Pro jejich fungování však stačí pouze klepnout kdekoliv na pás karet.

Zkratka wt

Běžná chyba vzniklá použitím zkratky ve výkazu

Upozornění: Pro správné fungování je nutné mít dokončený předchozí příkaz. Pokud tedy budu mít označený text v buňce, musím nejprve pomocí Esc nebo kliknutím mimo buňku ukončit úpravu textu. Poté můžu kliknout na Ribbon.

Výkaz materiál

Výkaz materiálu

2. Export výkazu

Pro export výkazu se musíme proklikat přes Hlavní nabídku Revitu => Export => Výkazy => Výkaz. 

Export výkazu

Export výkazu

Zopakovat tento úkon vícekrát může být velmi zdlouhavé. Je proto dobré si pro tuto akci zavést zkratku.

Klávesové zkratky

Nastavení klávěsových zkratek

Po nastavení cesty k cílové složce další výkazy vytvoříte pouze zadáním zkratky a dvěma entry. Pro hromadný export všech výkazů najednou můžete využít aplikace třetích stran, např.  CCtools.

3. Hromadné přepisování buněk

Často je potřeba ve výkazech hromadně změnit hodnotu buněk, např. ve sloupci Označení. Zatím bohužel nelze přepsat všechny označené buňky najednou. Jak to tedy udělat jednoduše, abychom nemuseli přepisovat každou buňku zvlášť? 

Hromadné přepisování buněk

Různé hodnoty parametru Označení

Řešením je dostat všechny prvky na stejný řádek a přepsat jim hodnoty v danou buňku najednou. Ve Vlastnostech v odstavci Seřazení/Seskupování vypneme veškeré třídění (přednastavíme na (žádné) ).

Hromadné přepisování buněk

Hromadné vymazání hodnot parametru

 

V tuto chvíli je řádek prázdný z toho důvodu, že žádné hodnoty v žádném sloupečku nejsou u všech prvků stejné.  Tyto rozdílné hodnoty můžeme nahradit jednou společnou hodnotou. Tím dosáhneme stejného obsahu u všech prvků.

Hromadné přepisování buněk B

Hromadné přepsání hodnot parametru

Následným smazání tohoto obsahu pak dostaneme sloupeček s prázdnými hodnotami. Na závěr nastavíme pravidla v Seřazení/Seskupování tak, jak byla nastavena na začátku.

Hromadné přepisování buněk C

Výsledné vymazání hodnot parametru

4. Hromadná změna vzhledu

Vzhled výkazové tabulky můžeme jednotlivě nastavit přes Ribbon v dané výkazové tabulce (dá se zde nastavit změna velikosti písma, styl, tloušťky ohraničení apod.). Po přenastavení to vypadá, že změna neproběhla. Důležité si je ale uvědomit, že výkazy slouží primárně pro práci s daty. Změna grafiky slouží pouze pro zobrazení na Výkresech, proto se upravená grafika projeví až tam.

I pro výkazy můžeme použít šablonu pohledu. Jeden způsob je nastavit ji pro daný výkaz instančně, a to ve Vlastnostech přes řádek Šablona pohledu.

Šablona pohledu

Šablona pohledu – výkazu

Druhý způsob je přes úpravu typu: Vlastnosti => Upravit typ => Šablona pohledu použitá pro nové pohledy. Toto nastavení se projeví u všech výkazů daného typu.

Šablona pohledu A

Aplikace šablony pohledu pro nové výkazy

5. Vypočítaná hodnota

Ve výkazech můžeme využít parametry nabízené v Dostupných polích nebo přidat parametry sdílené. Pokud ale potřebujeme získat určitou hodnotu matematickou úpravou z parametru již použitého, dosáhneme toho přidáním vypočítané hodnoty.

Vypočítaná hodnota

Vypočítaná hodnota

Vzorec zadáváme buď ručně (napsáním) nebo přes tři tečky na konci řádku, kde jsou na výběr parametry použité ve výkazu. Podstatné nastavení se nachází v řádku Typ, je proto dobré si hned v úvodu rozmyslet charakter parametru a správně mu typ přiřadit.

Typ vypočítané hodnoty

Nastavení Vypočítané hodnoty

V případě špatného zvolení typu (v tomto ukázkovém případě zvolíme Číslo) se objeví hláška “Nekonzistentní jednotky”. Proto bychom museli vzorec upravit tak, aby jednotky výsledku odpovídaly zvolenému typu – v našem případě by bylo nutné podělit vzorec 1 m2, aby vzniklo bezrozměrné číslo (do vzorce stačí zadat /1, m2 Revit doplní po potvrzení sám).

Dělení 1

Pozor na Typ hodnoty a na jednotky

Nevýhodou tohoto řešení je dopad na formátování, kde již není, jelikož se jedná o bezrozměrnou veličinu, možnost zaokrouhlení ani volba symbolu jednotky.

Formát

Nemožnost nastavení jednotek

print

Odpovědět