Tipy a triky

Revit 2020 – Zajímavé novinky

Revit 2020 je již nějakou dobu s námi a přináší s sebou řadu nových funkcí a nástrojů. V článku se zaměříme pouze na architektonicko-stavební část a nástroje s ní související.  Podíváme se na novinky, po kterých uživatelé softwaru dlouho volali a které vám usnadní práci na vašich projektech. Článek se zaměřuje na nejzajímavější updaty. Kompletní seznam novinek pro Revit 2020 i s videoukázkami naleznete ZDE. Výčet všech úprav včetně vyřešených problémů z předchozích verzí je k dispozici ZDE.

Import podkladů ve formátu PDF

Dlouhou dobu postrádaná funkce importování podkladů ve formátu PDF je konečně tady. Na kartě Vložit v sekci Import najdeme nástroj pro vložení PDF souboru. Po výběru příslušného souboru si v následujícím dialogovém okně můžeme zvolit, jakou stránku z PDF souboru chceme vložit a můžeme si zvolit i rozlišení podkladu. Po odkliknutí okna si manuálně zvolíme pozici PDF podkladu.

Nastavení podkaldu v PDF

Podklad se vloží pouze na aktuální pohled a chová se stejně jako obrazový formát. Po označení podkladu nalezneme na panelu vlastností i stejné možnosti nastavení. Nastavit lze velikost podkladu, měřítko a umístění na pozadí či v popředí. Velmi užitečnou funkcí je možnost Povolit režim uchopení, kterou najdeme na kartě Upravit. Pokud PDF soubor obsahuje vektorová data, tato možnost nám umožní vybírat čáry při modelování stěn s použitím kreslícího nástroje Vybrat čáry.

Spravovat importované PDF soubory lze v dialogovém okně Správa obrázků, kde nalezneme jak vložené PDF soubory, tak soubory obrazové. Podklady je možné odstranit, přidat nové nebo je přenačítat.

Analýza trasy

O této funkci jste se na tomto portále mohli dočíst už v článku o Požárně bezpečnostním řešení. Na kartě Analýza najdeme nový nástroj Analýza trasy. Tento nástroj nám umožňuje vytvořit a zobrazit informace o nejkratších možných trasách z jednoho bodu půdorysu k druhému. Po spuštění nástroje máme možnost zvolit dva hraniční body v půdorysu, mezi nimiž bude vypočtena nejkratší trasa.

Po označení trasy můžeme na panelu vlastností odečíst její délku nebo čas, za který bude překonána pěším uživatelem prostoru. Máme možnost nastavit styl čáry a zapsat například její označení. Na kartě Upravit je možné trasu aktualizovat při změně dispozice. Rozklikneme-li nastavení analýzy trasy, v dialogovém okně můžeme zvolit, jaké objekty bude Revit považovat za překážky a určit dolní a horní hranici prostoru pro výpočet.

Ukázka nástroje Analýza trasy

Eliptické stěny

Při modelování stěn nám v kreslících nástrojích přibyla možnost vytvoření eliptické stěny, která dosud v Revitu chyběla. Nástroj je možné použít jak pro klasické stěny, tak pro stěny lehkého obvodového pláště. Všechny objekty, které lze hostovat na stěny, lze hostovat i na stěny eliptické.

Filtrování

Prvky modelu je nyní možné filtrovat v pohledech dle parametru Výška od podlaží. Tento nový systémový parametr je automaticky vyplněn na základě odsazení objektu od jeho hostitelského podlaží. Je provázán s parametrem Odsazení od hostitele, což je přejmenovaný parametr s původním názvem Odsazení.

Nově je v možnostech filtrování vylepšená logická spojka NEBO, která nyní nabízí zvolení více podmínek pro různé kategorie modelu, pokud jsou pro daný filtr vybrané.

Upravené používání filtrů

Přístup k orientovaným kvádrům ze seznamu pohledů

Nově máme možnost volit a upravovat orientované kvádry příslušející jednotlivým pohledům z výkazu Seznam pohledů. Ten vytvoříme kliknutím pravým tlačítkem myši na Výkazy/Množství v prohlížeči projektu a zvolíme typ výkazu Seznam pohledů. Zde už máme možnost klasickým způsobem navolit výkaz a použít právě nový parametr Orientovaný kvádr.

Orientovaný kvádr ve výkazu

Kopírování legend ve výkresech

Drobné vylepšení, které se týká práce s legendami na výkrese, nám umožňuje kopírování legend z jednoho výkresu na druhý. Můžeme využít zkratky Ctrl+C a Ctrl+V, ale i všechny možnosti nástroje Vložit na kartě Upravit.

Práce s importovanými modely – přímými tvary

Vylepšená je práce s importovanými modely vytvořenými v jiných softwarech, které se vloží jako tzv. Přímé tvary. Práce s těmito objekty byla v Revitu vždy poněkud komplikovaná. Nyní je však například můžeme rozložit na jednotlivé části nebo je pomocí editačních nástrojů na kartě Upravit můžeme například “nařezat” na menší díly a s nimi následně pracovat.

Závěr

Revit 2020 přináší drobné, ale i větší nové funkce a nástroje. Některé jsme postrádali již dlouho v předešlých verzích, některé z nich jsou naopak zcela nové. Každopádně všechny nám jistým způsobem dokáží práci s modelem usnadnit nebo nám přináší zcela nové možnosti práce s daty.

print

Daniel již není členem cadconsulting týmu. Vystudoval jsem Architekturu a Stavitelství na fakultě Stavební ČVUT v Praze. Během studia jsem působil v projekční firmě RAM projekt, spol. s r. o. Byl jsem součástí AS části týmu ve společnosti cadconsulting, spol. s r. o. Podílel jsem se na projektech do Abu Dhabi a Dubaje, kde jsem absolvoval měsíční pracovní stáž.

Napsat komentář