Tipy a triky

Nastavení Revitu po instalaci

Nainstalovali jste si Revit? Gratuluji! V článku se dozvíte, jaké by měly být další kroky, aby pozdější práce v programu přinesla maximum komfortu. Přestože Revit používáte již řadu let, možná neznáte všechna nastavení. Mnohé z nich vám dokáží ušetřit čas.

Instalujeme hotfixy

První cesta po čisté instalaci Revitu by měla vést k instalaci hotfixů (opravných balíčků). Hotfixy můžeme stáhnout samostatně, pohodlnější je však instalace skrze Autodesk Application Manager (je součástí standardní instalace Autodesk produktů). S instalací opravných balíčků neotálejte a instalujte je hned, jakmile vyjdou. Platí to i pro starší verze Revitu, které máte na počítači nainstalovány. Lze rozhodně doporučit, aby byla na všech počítačích ve firmě nainstalována stejná verze hotfixu v rámci stejné verze Revitu (optimálně ta poslední). Přehled sestavení hotfixů naleznete zde.

Doplňky a rozšíření

Doplňky můžete získat a následně nainstalovat například z portálu apps.autodesk.com nebo přímo ze stránek výrobce doplňku. Některé jsou dostupné také z nabídky aplikace Autodesk Application Manager (mnohdy až po přihlášení na váš Autodesk účet). S doplňky to ale nepřehánějte. Každý doplněk trochu zpomalí start Revitu, navíc může být zdrojem případné nestability. Instalujte tedy opravdu pouze to, co skutečně využijete. Nepoužívané doplňky odinstalujte (možno také pomocí Odinstalačního nástroje Autodesk v nabídce Start ve Windows hledejte Uninstall Tool).

Doplňky se instalují zpravidla do těchto dvou adresářů (ale někdy i jinam):

c:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2019\
c:\Program Files\Autodesk\Revit 2019\AddIns\

Nastavení Revitu

Velká část nastavení Revitu se nachází pod známým “R” menu (od Revitu verze 2019 najdeme pod kartou Soubor), kde stisknete tlačítko Nastavení. Úpravy, které zde provedeme, se ukládají do konfiguračního souboru Revit.ini (cesta k souboru zmíněna v další části článku). K uložení změn do souboru dochází až při zavření Revitu. Pokud nám Revit spadne nebo pokud později uzavřete ještě jinou spuštěnou instanci téže verze Revitu, nastavení se neuloží resp. přepíše. Níže v textu se budu zabývat pouze nastavením, které je vhodné upravit.

Obecná nastavení

Obecné nastavení v Revitu
Obecné nastavení v Revitu

V části Obecné si podle potřeby upravte interval připomínání uložení (např. 15 minut pro lokální soubor, hodinu pro synchronizaci s centrálním modelem). V případě, že budete pracovat na sdíleném projektu ve větším množství lidí a začnete pociťovat zpomalení při běžné práci s modelem, můžete prodloužit Frekvenci aktualizace sdílení práce (např. na 15s). Předávání informací o změnách v modelu mezi počítači připojenými na centrální model, které práci zpomaluje, bude pak méně časté. Ujistěte se také, že máte nastaveno v rámci projekčního týmu jedinečné uživatelské jméno, jinak mohou nastat problémy při synchronizaci.

Další zajímavé nastavení se nachází v části Uživatelské rozhraní. Zde si můžete povypínat nepotřebné nástroje na Ribbonu (pokud s Revitem začínáte, ponechte prozatím vše zapnuté). Máte li v oblibě používání klávesových zkratek, můžete si je zde upravit či rozšířit. Je možné používat jednopísmenné klávesové zkratky (včetně jejich kombinací s klávesami ctrl, alt, shift) i vícepísmenné. Zkratky však nastavte tak, aby vzájemně nekolidovaly (v Revitu se zpravidla klávesová zkratka nepotvrzuje klávesou Enter, podobně jako v AutoCADu. Kombinace jedno a dvoupísmenné zkratky, kde obě začínají stejným písmenem, není vhodná). Zkratky si můžete uložit do XML souboru a přenést na jiný počítač, případně při přechodu na novou verzi Revitu. Upravte si také nastavení Možnosti dvojitého kliknutí. Doporučuji vše deaktivovat – s výjimkou Vnitřní pohledy a Vnější pohledy. Nebude se pak například běžně stávat, že se místo zápisu hodnoty do popisky otevře editor rodiny s rodinou popisky.

Zobrazení

Nastavení dvojkliku
Nastavení dvojkliku

V části Zobrazení pak můžete deaktivovat volbu Vylepšit čáry vyhlazením (můžete znovu aktivovat, pokud nezpozorujete pozitivní změnu v rychlosti zobrazení). Určitě doporučuji upravit si vzhled textu dočasné kóty alespoň na velikost 10 a nastavit neprůhledné pozadí (masku za textem). Oblíbené změně barvy pozadí na černou se raději vyhněte, předejdete tak pozdějším problémům se zobrazením resp. s nezobrazením (např. stíny). O své oči s bílým pozadím také nepřijdete.

V části Hardware můžete při problémech se stabilitou Revitu deaktivovat hardwarovou akceleraci. Deaktivace sice může zpomalit rychlost zobrazování modelu – zejména přiblížení či rotace ve 3D pohledu, ale může pomoct vyřešit problém s nesprávně fungujícím ovladačem grafické karty. Pokud potíže nemáte (nebo nedošlo k vyřešení problému), ponechte volbu aktivní (zatrženou).

Umístění souborů

Úprava nastavení Umístění souborů vám také značně zrychlí práci. V seznamu šablon projektů si na první pozici (zcela nahoru) umístěte šablonu, kterou používáte nejčastěji – patrně šablonu vaší profese. Naopak nepoužívané šablony ze seznamu klidně odstraňte. Výchozí cesta pro uživatelské soubory směřuje standardně do adresáře Dokumenty vašeho profilu ve Windows. Zde se primárně ukládají lokální kopie sdílených projektů. Můžete si zde vytvořit podsložku (např. nazvanou “Projekty”) a pracovní soubory sem “uklidit”. Cesta by rozhodně měla směřovat do adresáře na lokálním disku počítače.

Pokud již zkoušíte vytvářet vlastní rodiny a používáte upravené (protřízené a zejména vyčištěné) šablony rodin, nastavte si také k nim správnou cestu. A snad nejdůležitější nastavení na konec. Kliknutím na tlačítko Umístění zobrazte dialog s umístěním knihoven rodin. Zde si na první pozici (podobně jako u šablon projektů) přidejte cestu ke knihovně rodin, kterou používáte. Pokud později použijete příkaz Načíst rodinu, následující dialog se otevře právě na tomto umístění, nemusíte tak procházet mnohdy značně košatou adresářovou strukturou. Zde si můžete na další řádky přidat odkazy na další knihovny, ale také zejména cesty k projektům, na kterých aktuálně pracujete – budete je mít později k dispozici v levé části okna dialogu Otevřít a opět ušetříte čas procházením adresářové struktury při přeskakování mezi projekty.

Poslední část, kterou zde můžeme upravit, je chování nástroje ViewCube. Zde je možné deaktivovat animovaný přechod při přepínání pohledů. Tato funkce je sice efektní, ale zbytečně zdržuje. Naopak při živé prezentaci modelu můžete funkci opět dočasně aktivovat.

Další nastavení

Pokud máte aktivní funkci Přetáhnout prvky, můžete umístěné elementy přetahovat již z tzv. předvýběru – není nutné je přímo vybrat. To je ale při běžné práci docela nebezpečné, funkci si tedy raději deaktivujte, zabráníte tak nevědomému posunu.

Nastavení výběru
Nastavení výběru

Distribuce nastavení

Jak bylo zmíněno, veškeré toto výše popsané nastavení se ukládá do souboru Revit.ini, který se nachází zde (pro Revit 2019):

%AppData%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019\

Abychom na dalších počítačích nemuseli opakovaně provádět výše popsané základní nastavení Revitu, provedeme nastavení pouze jedenkrát a dále můžeme (po drobné úpravě) soubor Revit.ini mezi počítači po (re)instalaci Revitu distribuovat – přepsáním původního – a ušetřit si nějaký čas opakovaným nastavováním.

Úprava souboru Revit.ini spočívá minimálně v tom, že všude, kde je v cestě k danému souboru uvedeno jméno uživatelského profilu, by měla být část cesty nahrazena systémovými proměnnými %USERPROFILE% nebo %AppData%.

Pozn.: %USERPROFILE% je systémová proměnná, která řetězec nahradí cestou k uživatelskému profilu na počítači (%USERPROFILE% tedy odpovídá cestě např. c:\Users\mirek.dusin\). Proměnná %AppData% přesměruje cestu do adresáře Appdata\Roaming ve vašem profilu (tedy např. c:\Users\mirek.dusin\AppData\Roaming\). Cesta je tak univerzální pro různé uživatele Windows, není třeba ji upravovat podle toho, kdo jak má pojmenovaný profil.

Mapování fontů AutoCADu

Revit umožňuje při exportu do formátu DWG nastavit mapování použitého fontu na font, který chceme použít v AutoCADu.
Pro opačný postup můžeme provést zásah do konfiguračního souboru shxfontmap.txt, který se nachází ve stejné složce, jako soubor Revit.ini.
%AppData%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019\

Zápis konfigurace (jak je vidět v ukázce pod tímto odstavcem) způsobí, že použitý font v AutoCADu RomanS se po importu / připojení do Revitu přemapuje na font ISOCPEUR. Pokud Revit již nějakou dobu užíváte, všimněte si, že soubor není prázdný, ale za hlavičkou (řádky začínající #) následuje seznam mapování, které již bylo provedeno automaticky při předchozím připojením formátu DWG. Oba fonty na jednom řádku jsou odděleny tabulátorem.

#Map to represent SHX filenames from Autocad

#by Windows font names

#format:

#filename.shx<tab>Fontname

RomanS.shx ISOCPEUR

Txt.shx Arial

I v tomto případě je důležité provést distribuci souboru shxfontmap.txt v rámci celé firmy, aby docházelo ke shodně nastavenému mapování fontu. Opomenutí naopak povede k tomu, že stejný DWG soubor se bude v Revitu zobrazovat rozdílně (co se fontu týče).

Nastavení Revit Serveru

Pokud budete chtít pracovat s modelem umístěném na Revit Serveru, je potřeba vytvořit soubor RSN.INI a zapsat do něj na jednotlivé řádky cesty k umístěním jednotlivých vzdálených serverů. Soubor RSN.INI se musí nacházet zde (pro Revit verze 2019):

c:\ProgramData\Autodesk\Revit Server 2019\Config\

Pokud vám na vašem domácím serveru běží aplikace Revit Server, připojte se na jeho akcelerátor. To je možné provést v Revitu na kartě Spolupracovat. Zde v části ribbonu označeném slovem “Synchronizovat” rozbalte tu malou šipku. Zde najdete umě skrytou volbu Správa připojení k aplikaci Revit Server Accelerator.

Nastavení Revit Serveru
Nastavení Revit Serveru

Zapište do řádku cestu k lokálnímu akcelerátoru a po úspěšném navázání spojení by se měla změnit grafika v horní části okna.

Nastavení cesty k souboru se sdílenými parametry

Nastavte si cestu ke sdíleným parametrům. Při prvním použití dialogu pro práci se sdílenými parametry (naleznete ji v kartě Správa) budete vyzváni k výběru cesty k TXT souboru se sdílenými parametry, případně k vytvoření souboru nového. Cestu lze samozřejmě nadefinovat předem v souboru Revit.ini.

Závěrečná doporučení

Jak je z článku zřejmé, provedením dodatečného nastavení Revitu strávíte napoprvé určitý čas. Ten se vám ale rychle vrátí, navíc se vám bude pracovat o poznání lépe. A pokud si připravíte upravený soubor Revit.ini, nastavit další stanice ve firmě bude již otázkou chvilky.

  1. Nainstalujte aktualizace.
  2. Nainstalujte osvědčené doplňky.
  3. Proveďte distribuci upraveného Revit.ini mezi počítači.
  4. Upravte nastavení dvojitého kliknutí.
  5. Zvětšete si velikost textu dočasných kót, přidejte masku.
  6. Vypněte animovaný přechod při přepínání pohledů.
  7. Nastavte si vaši primární šablonu projektu na první pozici.
  8. Nastavte si v umístění knihoven rodin cestu k vaší složce s rodinami.
  9. Vypněte funkci Přetáhnout prvky.

Článek Nastavení cest podrobně se vám může také hodit.

print

Napsat komentář