Tipy a triky

Nastavení zobrazení připojených souborů

Skoro v každém Revit projektu je potřeba si nastavit podklady pro modelace. Jaké jsou možnosti a jak se to dá spravovat?

Vložení

Na kartě Vložit – Připojení jsou umístěné funkce připojení souborů různých typu. Po stisknutí se otevře okno, ve kterém vybereme soubor, který chceme načíst a zadáme potřebné nastavení pro umístění. (Více o počátcích projektu v Revitu se dozvíte zde)

Správa

Na kartě Grafika pomoci tlačítka Viditelnost/zobrazení (nebo zkrátka VG) nastavíme viditelnost souboru.

V případě připojení Revit souborů zobrazení se spravuje na kartě Připojené soubory aplikace Revit. Zaškrtnutí možnosti Půltóny nebo Podklad změní zobrazení připojeného souboru. Standardně v obojích případech soubor bude vypadat šedě.

Rozdíl mezi varianty se projevuje v nastaveních: Správa – Nastavení – Doplňková nastavení – Půltóny/Podklad.

Kliknutím na tlačítko Podle hostitelského pohledu otevřeme nastavení.

Na kartě Základní vybereme připojení souboru Podle hostitelského pohledu nebo Podle připojeného pohledu, kde můžeme související pohled z nabídky vyměnit za jiný a Vlastní, při kterém zaktivuje se celá nabídka jednotlivých nastavení.

Stejným způsobem při nastavení Vlastní na dalších kartách se dá upravovat zobrazení a přepsání grafiky u RVT modelu.

V případě připojení CAD souborů nastavení se spravují na kartě Importované kategorie.

Zde se dá zobrazení připojeného souboru pro aktuální pohled vypnout (1), skrýt jednotlivé hladiny převzaté z CAD souboru (2), přepsat vybrané hladiny (3) nebo zobrazit celý soubor v půltónech (4).

print

Yulia je součástí architektonicko-stavebního týmu. Zabývá se podporou v projektování, tvorbou modelů a rodin. Profesionálním cílem je zavedení do každodenní stavební praxe nejnovějších technologii, které zlepšují kvalitu vytvořeného návrhu a následně i stavby.

Napsat komentář