Tipy a triky

Existuje začátečník, který neměl trochu zmatek v parametrech v Revitu?

První krůčky začátečníka v Revitu s sebou nesou hodně nového. Nehledě na to kolik Revit nabízí možností. V návaznosti na první krůčky uživatel zjistí, že se účastní maratonu, může se mu do začátku hodit přehled parametrů. Parametry v Revitu jsou totiž pro maratonce něco jako tenisky – jejich správná volba a nastavení je k daným účelům klíčová. V tomto článku se vynasnažím sepsat stručný přehled o tom, jaké parametry při práci v Revitu využívat a kde je najít.

Instanční vs. typový parametr

Instanční parametry se nachází na panelu Vlastnosti po označení prvku. Umožňují upravovat hodnoty jednotlivě pro vybrané elementy.

Typové parametry jsou přístupné v okně, které se zobrazí po kliknutí na Upravit typ na panelu Vlastnosti. Změna hodnoty daného parametru se projeví u všech prvků daného typu v celém projektu.

Vestavěné parametry

Jedná se o typové a instanční systémové parametry Revitu, jejichž nastavení nelze změnit. Jsou vázané na kategorie a v různých jazykových verzích Revitu jsou automaticky překládané. Vyskytují se v projektu nebo rodině, a jejich hodnoty lze zobrazit v popisce i výkazu. Některé vestavěné parametry lze editovat přímo, jiné jsou řízeny vzorci a vyplňovány automaticky.

Parametry projektu

Parametry projektu jsou uživatelsky definované parametry v rámci jednoho projektu. Není možné je sdílet s jinými projekty. Lze je však vytvořit pomocí sdíleného parametru (sdílené si vysvětlíme dále v textu). Jsou vázané na kategorii, mohou být instanční i typové. Nelze je zobrazit v popisce, je však možné s nimi pracovat ve výkazech. Vytvořením projektového parametru, se tento parametr přiřadí všem prvkům dané kategorie.

Sdílené parametry

Sdílené parametry projektu i rodiny, mohou být instanční i typové, ale především jsou definované externě v rámci TXT souboru. Jedná se o parametry využívané v případě, že chceme jejich hodnotu vykazovat a zobrazit v rámci popisky. Sdílené parametry mohou být užitečné při opakovaném použití parametrů nebo díky jejich přenositelnosti mezi projekty. Místo vytvoření samostatného parametru pro každý prvek, nebo typ vybavení, lze použít jediný sdílený parametr pro více prvků v modelu.

Globální parametry

Globální parametry jsou uživatelské parametry, kterými mohou být propojeny, řízeny nebo vykazovány typové i instanční parametry projektu. Obsahují jednoduché hodnoty, hodnoty z rovnic nebo hodnoty převzaté z jiných globálních parametrů. Jsou však specifické pro konkrétní soubor projektu. Nesouvisí s kategoriemi, nelze je zobrazit v popisce nebo s nimi pracovat ve výkazech.

Parametry ve výkazech

Také při tvorbě výkazu lze vytvářet parametry, a to konkrétně vypočítané a sloučené. Tyto parametry jsou určené pouze pro práci ve výkazech, nelze je tedy zobrazit v projektu, rodině ani popisce.

Vypočítané parametry slouží k definování hodnoty podle určitého vzorce.

Sloučený parametr slouží k sloučení dvou a více parametrů a jejich následnému zobrazení v jedné buňce výkazu.

Závěr

Informace z tohoto článku jsme pro naše klienty graficky zpracovali také přehledně do jedné „á čtyřky“.

print

Kristýna vystudovala vodařinu na VUT v Brně a působila několik let jako projektant vodohospodářských staveb. Její nejsilnější zájem je však šťourat se v možnostech, jak si zefektivnit práci, a nejlépe pak všechny zkušenosti předávat ostatním. BIM přístup je pro ni nekonečný zdroj informací. V rámci brněnského TZB týmu se věnuje modelování a tvorbě rodin v Revitu.

Napsat komentář