Tipy a triky

Počátky v Revitu

Počátky v Revitu jsou body, pomocí kterých si dokážete správně umístit reference a propojit projekty. Existují Vnitřní počátek, Základní bod projektu a Bod zaměření. Při založení nového projektu (pokud nebylo v šabloně nastaveno jinak) leží na jednom společném místě. Ukážeme si základní rozdíly a způsoby použití.

Vnitřní počátek

Nejdůležitějším bodem projektu je vnitřní počátek, který určuje lokální počátek projektu. Má danou fixní pozici v rámci projektu. Počátek projektu je určen polohou konstrukcí – většinou křížení osnov A-1 nebo roh objektu. Pomocí tohoto bodu jsou do XREF souboru připojovány DWG podklady.

Základní bod projektu

Pomocí základního bodu projektu je možné vytvořit referenci k měření vzdáleností a umisťování objektů ve vztahu k modelu. Na začátku projektu je tento bod shodný s pozicí vnitřního počátku a ve většině projektů ponecháváme polohu tohoto bodu shodnou s vnitřním počátkem.

Bod zaměření

Bod určující globální nulu projektu. Díky tomuto bodu, jsou-li globální souřadnice (sdílené umístění) vepsány do všech Revit souborů s různými lokálními počátky, je možné spojit všechny Revit soubory daného projektu – například dva různé stavební objekty, kde každý má svůj vnitřní počátek.

Zdroj:

Začínáme s Autodesk Revit – Edita Kunčarová, Adam Stančík, ISBN 978-80-271-1735-2 – k dostání zde

print

Yulia je součástí architektonicko-stavebního týmu. Zabývá se podporou v projektování, tvorbou modelů a rodin. Profesionálním cílem je zavedení do každodenní stavební praxe nejnovějších technologii, které zlepšují kvalitu vytvořeného návrhu a následně i stavby.

Napsat komentář