CCtools, CCapps a CClibrary

Automatické kopírovaní hodnot parametrů mezi kategoriemi

Díky nové aplikaci z CCtools budete schopni automaticky kopírovat hodnoty parametrů z jedné kategorie do druhé.

Jak to funguje?

Aplikaci najdete pod “Sloučit a kopírovat”.

Aplikaci si ukážeme na příkladu. Máme stěnu v projektu s parametrem, který nám říká, zda je stěna vnitřní, či vnější. Tuto informaci chceme mít zapsanou i v parametru u dveří, které v této stěně jsou. Pomocí vytvoření jednoho pravidla je to možné.

  • Vybereme si kategorii, ze které budeme kopírovat, v našem případě to bude kategorie Stěny.

 

  • Dále si vybereme parametr, který nám říká, jestli je stěna vnitřní, či vnější.

Ukázka vyplnění parametru v kategorii stěna.

  • Tento parametr zvolíme v aplikaci a tím mu řekneme, že z něj kopírujeme.

 

  • Vybereme kategorii, do které budeme kopírovat, tedy kategorie Dveře.

 

  • Jako poslední vybereme parametr, do kterého se nám budou přepisovat informace.

 

  • Uložíme a necháme provést.

Ukázka překopírovaného parametru

Teď, kdykoliv změníme parametr ve stěně, který jsme si v pravidle určili, automaticky se nám bude měnit i parametr u daných dveří.

Přidat pravidlo/Odstranit pravidlo – V aplikaci si těchto pravidel na automatické kopírování z jednoho parametru do druhého můžeme nastavit více. Můžeme je z projektu i odmazat.

Fáze – Funkci Fáze lze použít pouze u kategorií Místnosti a Prostory.
Najdeme pod ní dvě možnosti – Stávající nebo Nový stav

Oddělovač – Oddělovačem určíme, jak se nám bude oddělovat text u daného parametru, v případě, že se bude přepisovat více hodnot.

Uložit/Uložit a provést – Pokud pravidlo pouze uložíme, změny se nám provedou až po přepsání/upravení daného parametru. Pokud uložíme a provedeme, parametry se automaticky změní.

Závěr

Díky této nové aplikaci už nebudeme muset parametry přepisovat ručně, a tudíž budeme mít více času věnovat se jiné práci.

print

Napsat komentář