Rodiny,  Tipy a triky

Jak na vzorce v Revitu

Jistě jste již mnohokrát na internetu hledali seznam všech myslitelných vzorců, které se dají v Revitu použít pro tvorbu vazeb. Některé principy jsou podobné jako v Excelu. Neuškodí proto si je připomenout i v tomto krátkém článku.

Dočasné kóty

Při editaci kóty (platí pro nástroje Kóty i Dočasné kóty) se můžeme používat zkratku jednotky, například metry. To se hodí zejména pokud máme Jednotky projektu nastaveny jako milimetry. Místo neustálého opisování “000” stačí napsat “m” a Revit ví, že máte na mysli tuto míru. 

V rámci kót lze používat také vzorce, tzn. můžete napsat hodnotu “=300-50”, “=500/2”, nebo “=5*50” a ve všech případech dostanete vypočítanou hodnotu “250”. Funguje to spolehlivě, jen nesmíte zapomenout na “=”.

Syntaxe v rodinách

Matematické

Symbol Popis Příklad ve vzorci
+ Sčítání Celková délka = Výška + Šířka
Odečítání Odečtený objem = Objem A Objem B
* Násobení Plocha = Výška * Šířka
/ Dělení Poloviční vzdálenost = Vzdálenost / 2
^ Umocnění na (nutno doplnit) Výška ^ 2
log Logaritmus 2 = log10 100
ln Přirozený logaritmus ln(x*y) = ln*x + ln*y
sqrt Odmocnina 4 = sqrt(16)
sin Sinus Známe c a A, a = c * sin(A)
cos Cosinus Známe c a A, b = c * cos(A)
tan Tangens Známe a a B, b = a * tan(B)
asin Arkus sinus Známe a a c, A = asin(a/c)
acos Arkus cosinus Známe a a c, B = acos(a/c)
atan Arkus tangens Známe a a b, A = atan(a/b)
exp(x) Eulerovo číslo umocněné na x exp(3)
abs Absolutní hodnota 2 = abs(-2)
pi Matematická konstanta π   Obsah kruhu = pi * r^2
round(x) Zaokrouhlení na celé číslo round(3.1) = 3

round(3.5) = 4

round(-3.7) = -4

roundup(x) Zaokrouhlení na vyšší hodnotu celého čísla roundup(3) = 3

roundup(3.1) = 4

roundup(-3.7) = -3

rounddown(x) Zaokrouhlení na nižší hodnotu celého čísla rounddown(3) = 3

rounddown(3.7) = 3

rounddown(-3.7) = -4

Podmiňovací

IF (podmínka,PRAVDA,NEPRAVDA)

Možno používat logické operátory:

< menší než

> větší než

= rovno

/ dělení

AND oba výroky PRAVDA

OR jeden z výroků PRAVDA

NOT Výrok je NEPRAVDA

 

Podmiňovací výroky mohou obsahovat číselné hodnoty, názvy parametrů (pozor na diakritiku) a Ano/Ne parametry. Tyto výroky se mohou také tzv. vnořovat, tzn. do podmínek vkládat další podmínky.

Závěr

Pomocí vzorců lze v Revitu tvořit nepřeberné množství vazeb, pomocí kterých lze v rodinách i projektu vytvořit logiku, tolik důležitou pro parametrizaci každodenní práce.

Zdroje

https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/Revit-Model/files/GUID-B37EA687-2BDF-4712-9951-2088B2A8E523-htm.html

https://revitforum.org/showthread.php/1046-Revit-Formulas-for-quot-everyday-quot-usage

print

S Revitem jsem se poprvé setkal již na střední škole a vzhledem k přirozené lenosti se mi modely zalíbily mnohem víc než tahání čar v AutoCADu. Vystudoval jsem ČVUT v Praze, kde vyučuji BIM na Katedře pozemních staveb. Čtyři roky jsem působil jako lektor Autodesk Academia. Kromě toho jsem strávil pracovně rok v Dubaji a absolvoval pracovní stáže na univerzitách v Norsku, Macau a Keni.

Napsat komentář