CCtools, CCapps a CClibrary

Navi Co? NaviCoo!

Hledání a následné řešení kolizí není mnohdy jednoduché, ať už okometricky nebo za pomocí nástroje Kontrola kolizí v Revitu, který je né vždy dobrým pomocníkem při hledání kolizí. Výbornými nástroji na určení kolizních míst jsou Navisworks Manage, jehož součástí je funkce Clash Detective a cloudové řešení BIM 360 Coordinate, kde k detekci kolizí dochází automaticky při aktualizaci modelů. Nástroje jsou to skvělé, jenže oba se potýkají s malým problémem. Žádný z nich neumí kolize vizualizovat přímo v Revitu. K tomu nám může sloužit doplněk do Revitu z dílny společnosti Cadconsulting zvaný NaviCoo. Níže je stručně popsaný postup koordinace za použití nástrojů Navisworks a Revit s doplňkem NaviCoo.

Hledání kolizí v Navisworks

Pro hledání kolizí je možné použít funkci Clash Detective, která je součástí nástroje Navisworks pouze ve verzi Manage. Hledání začíná vytvořením testu kolizí (z angl. Clash test), kde můžeme porovnat buďto celé modely nebo jen části modelů vůči sobě, například nosné zdivo vůči potrubnímu vedení vzduchotechniky. Takovýchto clash testů můžeme vytvořit nepřeberné množství. Samotné generování počtu kolizí je v programu Navisworks poměrně rychlé. Každá kolize má svůj status, může obsahovat komentář a informaci o tom, komu je kolize přidělená a kdo by ji měl tedy řešit. Všechny informace o kolizích jsou tradičně uloženy v nástroji Navisworks a je tedy těžké si tato místa zobrazit v Revitu. K dohledání kolizních míst máme celkem tři možnosti:

  1. dohledání kolizních míst pomocí ID prvku v Revitu, konkrétně pomocí Správa – Dotaz – Vybrat podle ID, přičemž tato cesta je časově nejnáročnější a je použitelná jen při malém množství kolizí,
  2. zobrazení kolizních bodů v Revitu pomocí Dynamo skriptu,
  3. použití doplňku NaviCoo.
Clash test v softwaru Navisworks

Import dat do Revitu

V případě, že jsme vytvořili minimálně jeden Clash test, je možné jeho výsledky naimportovat přímo do Revitu a tak vizualizovat tyto kolize. To můžeme provést na základě souborů s příponou NWF, NWD, ale i po exportu dat do formátu XML. Při načítání kolizí je důležité, aby se mračno kolizí (angl. clash cloud) umístilo správně vůči “nule”, které jsou v Revitu hned tři: lokální (Project Base Point), globální (Survey Point) a počátek (Project Origin). (Více o počátcích projektu v Revitu se dozvíte zde). NaviCoo umožňuje automaticky zjistit, zda soubor Navisworks vznikl na základě lokálních nebo globálních souřadnic a podle toho se přizpůsobit. Aplikace NaviCoo detekuje a zobrazuje pouze počet reálných kolizí a to kolizí mezi dvěma prvky, proto se čísla v Navisworks a při importu dat mohou lehce lišit. 

Import dat do Revitu

Po importu dat se na místech kolizí vytvoří 3D body kolize. Tyto body jsou nositelem všech informací ohledně dané kolize, které bychom vyčetli v Navisworksu. Díky této vizualizaci kolizních bodů je možné rychle rozlišit, zda počet kolizí, který ukazuje Navisworks je reálný počet kolizí nebo jde v některých případech jen o shluky kolizních míst a celkový počet tak může být daleko menší. Takto snadno odhalíme například, že posunem jedné trubky odstraníme velké množství kolizí. Samotné generování kolizních bodů je závislé na počtu kolizí, kde nejvíce času trvá zregenerování Revitu po vložení všech bodů. Řádově jde o sekundy, max. do 2 minut v případě vkládání 900 kolizí na obrázku níže.

Ukázka z modelu s kolizemi
Ukázka z modelu s kolizemi – detail

Porovnání referencí

Jaké je uvažované workflow – koordinátor rozkopíruje mračno kolizí mezi ostatní profese a ty si své kolizní body vykopírují do svých modelů. Díky tomu budou moci měnit status daným kolizním bodů či dokonce jim vepsat komentáře. Poté body vykopírují do samostatného souboru. Tento soubor si koordinátor připojí do celkového mračna všech kolizí a porovná danou referenci se svými původními body. Rozdílné body jsou detekovány a zobrazeny v tabulce. Koordinátor může poté převzít status nebo status + komentáře do svého lokálního souboru. Toto lze provést jednotlivě bod po bodu nebo hromadně. 

Seznam kolizí

Export dat zpět do Navisworks

Poté, co koordinátor převezme statusy a komentáře daných profesí, může data exportovat zpět do Navisworksu, konkrétně do souborů s příponou NWF a NWD. Po aktualizaci dat v Navisworks a vygenerování nových kolizních testů může celý proces začít znovu s doufáme již daleko menším počtem kolizí. 

Závěr

Doplněk NaviCoo je silný a účinný nástroj k vizualizaci kolizních míst. Urychluje tak proces koordinace a také umožňuje komunikaci profesí s koordinátorem skrze komentáře. Největší výhodou je export dat zpět do Navisworks, díky čemuž tak jde o velice efektivní propojení nástrojů Navisworks a Revit. 

print

V rámci možnosti studia v zahraničí jsem se na rok odstěhoval k severnímu polárnímu kruhu, kde jsem se poprvé setkal s Revitem. Ačkoliv byl předmět vyučován pouze ve švédštině, už tehdy si mě získal. Mám zkušenosti s výukou Autocadu a Revitu v ČR i v zahraničí (Ulaanbaatar - Mongolsko), stejně tak s projekty v ČR i SK. Podílel jsem se na koordinaci a tvorbě as-built modelu výrobní haly automobilky Land Rover v Nitre, kde jsem strávil 2 roky.

Napsat komentář