CCtools, CCapps a CClibrary

CCtools – Spojování konstrukcí

Spojování konstrukcí v Revitu představuje obvykle mnoho hodin monotónní práce, která spočívá jen v monotónním klikání. Pomocí nového nástroje CCtools se dá tato činnost zvládnout za zlomek původního času. 

Spojování konstrukcí

Tento nástroj jednoduše detekuje přilehlé nebo kolidující prvky a na základě naprogramované logiky je ve správném pořadí spojí. Momentálně spojuje kategorie Stěn, podlah, konstrukčních sloupů, stropů a střech. Kvůli již zmíněné logice, vyhodnocující pořadí spojování, je nutné dbát na čistotu modelu, definici priorit vrstev a určení toho, jestli je daná stěna konstrukční nebo ne.

Použití

Před spuštěním nástroje je nutné vybrat jeden ze 3D pohledů, ve kterém by měly být viditelné všechny prvky určené ke spojení. Dále je zde i možnost od sebe odpojit již spojené elementy. 

Samotný proces spojování probíhá v porovnání s manuální pracností velice rychle (spojit poměrně velký projekt bytových domů trvalo přibližně hodinu). Po dokončení akce vyskočí hned několik hlášení. První z nich je nabídka exportu textového souboru s výčtem kolizí – ten je zde pro kontrolu modeláře, jestli o dané kolizi ví a nebo je nutné ji nějakým způsobem řešit. Dále pak aplikace nabídne, jestli chce uživatel zjištěné kolidující prvky izolovat ve 3D pohledu. 

Pokud v rámci spojování Revit zaznamenal nějaký problém (typicky se jedná o problém při spojování z důvodu vlastnictví prvků u sdíleného modelu), proces se tím přeruší a ke spojení nedojde. Aby se zamezilo ztrátě času a opakovanému čekání na dokončení příkazu, je zde možnost “Spustit předchozí”. Tato možnost bez čekání zopakuje předchozí akci. 

Dialogové okno spojování konstrukcí

V ojedinělých případech se může stát, že některé přiléhající prvky nástroj nedetekuje a nespojí. Jedná se ale pouze o minimum prvků, které není problém spojit ručně. 

Závěr

Zautomatizováním rutinních činností, mezi které spojování konstrukcí spadá, lze ušetřit opravdu mnoho času. Cílem všech nástrojů CCtools je celkové zefektivnění práce a redukce množství času stráveného bezduchým klikáním.

print

První zkušenosti s Revitem jsem začal nabírat na ČVUT a dále je rozvíjel hned po dokončení studia. Mám za sebou práci na projektech do Dubaje, podílel jsem se na tvorbě modelů nových stanic metra v Praze pro METROPROJEKT a.s. a v současné době dubajské projekty vedu.

Napsat komentář