Laserscan, Mračna bodů

Laserscan do BIM, díl 3. – analýza přesnosti

Třetí díl ze série Laserscan do BIM. Postupně se v něm dovíte všechny aspekty spojené s tvorbou modelu na základě Mračna bodů. Jako případová studie slouží historická budova kostela sv. Mořice. Tento seriál vznikl na základě diplomové práce na Fakultě stavební ČVUT v Praze. V tomto díle se dovíte o analýze přesnosti.

Kontrola přesnosti

Po dokončení modelovacích prací přišla řada na vyhodnocení dosažené přesnosti. K porovnání jsem využil rozšíření Undet for Revit, které umožňuje pomocí povrchové analýzy spočítat odchylku plochy prvků modelu a mračna bodů.

Mračno bodů je potřeba nejdříve předzpracovat do nativního formátu Undet pomocí volně stažitelného programu Undet Indexer. Následně se mračno načte pomocí rozšíření do projektu a souřadnicově připojí. Analyzovat lze jednu nebo více ploch přímým výběrem myší. Poté stačí definovat parametry analýzy a vybrat nebo definovat vlastní stupnici, která odpovídá potřebám konkrétního projektu.

Analýzu jsem provedl pro exteriér. V tomto případě pro povrch zdí. Barevná stupnice ukazuje odchylky v milimetrech.

Analýza přesnosti stěn

Tak pro interiér, například trámy nad hlavní lodí.

Analýza přesnosti trámů

V případě zjištění výraznějších nepřesností přesahujících stanovenou přesnost je vhodné model opravit a kontrolně provést opakovanou analýzu.

Plnění informacemi

Po vytvoření modelu přišlo na řadu vyplňování atributů dostupnými informacemi. Přímé vkládání obrázků, dokumentů a dalších příloh je nevhodné. Dochází tak k datovému zatěžování základního modelu, čímž může být ovlivněno plynulé fungování.

Informace jsou proto uloženy v centrálním úložišti a do modelu byly vkládány datově nenáročné odkazy. Úložištěm je Autodesk drive, který umožňuje přehlednou správu dokumentů a jednoduché sdílení pomocí odkazů. Praktické je také verzování aktualizovaných souborů, které zachovává sdílený odkaz. Nejčastěji byly vkládány dokumenty ve formátu pdf a obrázkové soubory ve formátu jpg či png.

V modelu byl vytvořen speciální prvek ve tvaru písmena I. V modelu plní funkci rozcestníku s odkazy na obecné informace o celém objektu jako jsou například staré fotografie, stavebně historický průzkum a prohlížečka mračna bodů. Ve skutečnosti samozřejmě neexistuje.

Informační “íčko”

Doplňování informací probíhá průběžně s ohledem na zaslané podklady od spolupracujícího spolku Přátelé Mouřence. Informačně hodnotný model bude jedním z hlavních výstupů práce. Dojde tak k zpřístupnění mnoha dokumentů ležících v archivu dalším členů spolku a v neposlední řadě veřejnosti. Informace z modelu lze následně využít jako zdroj k přípravě prováděných komentovaných prohlídek kostela.

Parametry v exportovaném IFC

V příštím posledním díle seriálu se zaměříme na předání modelu do užívání, 3D tisk modelu a celkové zhodnocení.

print

Napsat komentář