CCtools, CCapps a CClibrary,  Profese

BIM spolupráce – Jak přebírat místnosti a prostory z podkladů

Mezioborová spolupráce mezi BIM aplikacemi představuje několik skrytých problémů způsobených převody z nativních formátů do IFC. Jedním z nich je např. tvorba prostorů a místností. IFC není tak dokonalým podkladem, aby bylo možné se spolehnout na automatické ohraničení místností, proto je vhodné kombinovat DWG podklady a IFC soubor. Tento článek vysvětluje snadné vytvoření hranic prostoru či místností bez nutnosti využití IFC. Toho je docíleno využitím doplňku do Revitu a automatického čtení hranic z podkladu DWG.

Proč využívat prostory/místnosti

Spolupráce mezi BIM aplikacemi je velmi častý jev. Pokud se bavíme o BIM projektech, jedná se vždy o několik modelů s referencemi ostatních profesí. Protože profese TZB jsou vždy závislé na stavbě, je nutné ze stavby přebírat informace. Základním prvkem v Revitu jsou Místnosti a jejich vlastnosti jako číslo, název, objem aj. To má v Revitu velmi snadné řešení, ale jen za podmínky, kdy jsou všechny profese včetně stavby v nativním formátu RVT. Pokud tomu tak není, je vhodné kombinovat výměnný formát IFC a půdorysné pohledy z DWG exportů.

I přesto, že IFC formát je výměnným formátem BIM, určitá ztráta dat je relativně obvyklá. Nemusí to být vždy způsobeno jen exportem a následným importem. Jedním z důvodů může být například i jiné chování obou aplikací. Pokud se však zaměříme na pohled projektanta TZB, který potřebuje vykazovat po místnostech nebo získat objemy či zadávat do prostorů informace o průtoku, je potřeba rychlé tvorby prostorů velmi žádoucí.

Ohraničení prostorů a místností

Jak již bylo zmíněno, hlavním problémem je ztráta informací. Pro tvorbu kategorií Prostor a Místností v Revitu je důležitá vlastnost stavebních prvků (Podlaha, Stěna, Střecha aj.) Ohraničení místnosti. Stejné nastavení se skrývá u každé připojené reference. To určuje, která z několika referencí je ta, co bude Místnosti ohraničovat. U IFC je vhodné tuto možnost nechat vypnutou a vše řešit na základě dwg. Ovládání Ohraničení místnosti u IFC nalezeneme jako u každé reference v typových vlastnostech.

Právě informace o Ohraničení místnosti se vždy správně nepřenese. Samozřejmě i samotná stavba v RVT formátu obsahuje místa, kdy Místnosti nejsou odděleny stěnou či jinou kategorii s nastavením ohraničení místnosti. Z toho důvodu je v Revitu nástroj Oddělovač místnosti/prostoru, který se chová jako čára se schopností dělit kategorie Místnost/Prostor. Tento nástroj je využit v doplňku Revitu s názvem Ohraničení z DWG.

CCtools – Ohraničení z DWG

Nástroj CCtools obsahuje nově funkci Ohraničení z DWG. Aplikace je velmi jednoduchá. Do modelu připojíte ideálně vyčištěné DWG soubory s křivkami jednotlivých místností. Vyčištěné už jen proto, aby se model zbytečně nezahlcoval přebytečnými informacemi jako Styly čar apod. Poté se aktivuje nástroj Ohraničení z DWG, který nejprve vyzve uživatele k výběru připojeného DWG souboru. Následně se zobrazí nabídka s možnostmi typu oddělovače místnosti nebo prostoru a k výběru správné hladiny, kterou nástroj čte z reference. Dále stačí vše jenom potvrdit a zkontrolovat správnost.

Co je samozřejmě u tohoto způsobu nutné definovat je výška prostoru, jelikož ve 3D není žádná konstrukce nebo reference definující horní a spodní ohraničení.

Nástroj dále kontroluje správnost polohy DWG. Pokud je s DWG posunuto, zobrazí se upozornění a není dovoleno vytvořit oddělovače. Tím se zamezí tvorbě prostor na nesprávných místech a zajistí se správné referencování podkladů.

Jak získat CCtools

CCtools si můžete vyzkoušet a stáhnout na cctools.cz.

Shrnutí

Tvorba prostorů nad DWG soubory je možná i ručně. Většina uživatelů to pro časovou náročnost nedělá a ochudí se tak o automatizaci v pozdějších fázích projektu. Pokud chce uživatel efektivně pracovat s informacemi a vědět informace o objemech či umístění svých prvků v modelu, je aktuálnost a přebírání informací zásadní. Vhodné je však dodržovat zásady práce s DWG a vše pečlivě vyčistit při připojování.

print

S CAD softwary jsem se poprvé setkal z pohledu strojaře, a to s AutoCAD a SolidWorks již na střední škole. Tyto zkušenosti jsem zúročil při studiu Fakulty stavební na ČVUT a SolidWorks vyměnil za Revit. Znalosti BIM softwaru jsem následně použil v ateliéru v Humpolci. Informačnímu modelování jsem se věnoval v bakalářské i diplomové práci. Pro dokončení diplomové práce, zabývající se problematikou informačního modelování elektroinstalací, jsem byl sbírat zkušenosti na univerzitě v Seoulu, Jižní Korea. Několik let působím jako lektor v Autodesk Academia Silicon Hill, kde pomáháme studentům rozšířit znalosti v programu Revit. V současné době se věnuji implementacím informačního modelování v oblasti TZB.

Napsat komentář