Tipy a triky

Revit vs. Revit LT

Je opravdu Revit o tolik lepší než Revit LT, že stojí více než pětinásobek? Každý si před pořízením Revitu tuto otázku jistě položil. V tomto článku se podíváme na rozdíly mezi Revitem a Revitem LT, resp. co v Revitu LT chybí. Při hledání rozdílů mezi verzemi Revitu na internetu můžete narazit na velmi známou tabulku na stránkách Autodesku. Tento článek vznikl jako doplnění k této tabulce a ujasnění si, zda pro vás případná koupě plné verze není zbytečná investice a zda se bez některých funkcí obejdete.

Možnosti

Jako první se podíváme na nastavení možností. Revit vlevo (nahoře), Revit LT vpravo (dole). Již z hlavního nastavení je patrné, že Revit LT není možné použít na sdílené projekty (tzv. worksharing). Je zajímavé, že i přesto že Revit LT pracuje s disciplínami, není možné si nastavit v možnostech výchozí disciplínu pro pohled.

Z uživatelského nastavení vyplývá, že není možné si zvolit zobrazení jednotlivých panelů na pásu karet. Jak jednotlivé panely vypadají, se podíváme níže v článku.

Nastavení pro Hardware, Rendrování, Zkontrolovat pravopis, Steering Wheel a ViewCube (Hardware, Rendering, Check spelling, Steering Wheels a ViewCube) jsou v obou verzích shodné. Rozdíl opět nacházíme v záložce Umístění souborů (File Locations), kde se v Revitu LT již nenachází možnost nastavení cest pro práci s Mračnem bodů, tu bohužel Revit LT neumožňuje, stejně tak v něm není možné pracovat s makry.

Pásy karet

Modelování

Z porovnání karty architektury je na první pohled patrné, že jediná funkce, která v Revitu LT chybí, je Obvodový plášť (Curtain systems). Dále zde chybí možnost tvorby komponenty na místě.

Na první pohled se zdá, že funkce na kartě Konstrukce (Structure) jsou pro Revit LT dosti omezené. Ale to není tak pravda. Prakticky jediné dvě věci, které nemůžeme v Revitu LT využít, jsou vyztužování (a to i přesto, že můžeme vytvářet například konstrukční nosníky, sloupy, podlahy a stěny) a vytvářet ocelové přípoje mezi ocelovými nosníky. Funkce, které vidíme dále v Revitu navíc, jsou jen kopií funkcí z karty Architektura.

Co v Revitu LT chybí úplně je již dříve zmíněná podpora tvorby ocelových přípojů (samostatná karta Ocel / Steel) a podpora TZB. To znamená, že pokud jste projektant TZB a chcete projektovat v Revitu, nemáte jinou možnost než si pořídit Revit “plný”.

Do obou revitů můžeme připojit nebo importovat tyto CAD formáty: *.dwg, *.dxf, *.dgn, *.skp. Dále je možné připojit IFC, Připomínky DWF, Koordinační model, neboli soubor Navisworks ve formátu *.nwc a *.nwd. Připojení souboru Revit je možné, ale zde narážíme na jeden rozdíl, a to ten, že Revit LT neumožňuje připojení CAD nebo RVT souboru podle Sdílených souřadnic. Revit LT také neumožňuje vložení Obtisku, formátu gbXML či Mračna bodů. Také není možné si upravit vzhled připojeného Revit modelu.

Poznámky

Na kartě Poznámky (Annotate) najdeme všechny potřebné funkce pro poznámkování vždy pro danou verzi revitu.

V Revitu LT není možné vytvářet Objemy. Karty se proto jmenují trochu odlišně. Dále není možné vytvářet Koncepční objemy, Komponenty na místě ani Adaptivní komponenty. Revit LT také neumožňuje upravit tvar podlahy a střechy pomoci bodů a dělících čar. Proto je například složitější tvorba ploché střechy spádované klíny.  

Sdílený projekt

Karta Spolupracovat (Collaborate) v Revitu LT úplně chybí, a to proto, že s Revitem LT není možné vytvářet síťové projekty. Není tedy možné pracovat ve více lidech na jednom modelu. Pro tuto funkci je potřeba vždy mít verzi plnou. Oproti tomu karta Pohled (View) je skoro totožná pro obě verze. Co v Revitu LT nemůžeme, je využít pro úpravu pohledů Filtry. Dále je možný Render pouze v cloudu. Tyto rendery jsou však zpoplatněné kredity. Vizualizaci nemůžeme provést ani přes aplikaci třetí strany, jelikož do Revitu LT není možné přidávat doplňky (Add-ons).

Správa projektu

Na kartě Správa (Manage) vidíme, že v Revitu LT nemůžeme pracovat s Globálními parametry, funkcemi spojenými s MEP částí, makry a také ukládat a znovu vyvolávat výběr.

Ostatní

Karty Quantification a Upravit (Modify) jsou shodné. Karta Upravit má však lehce rozdílné rozdělení funkcí, navíc v Revitu LT není možné vytvářet Sestavy (Assembly) nebo Součásti (Parts).

I přesto, že v Revitu LT nemáme možnost si nastavit Trajektorii slunce (Sun Path), pořád můžeme nastavit polohu slunce na kartě Správa a Doplňková nastavení.

Při porovnání karet je patrné, že v Revitu LT jedna karta úplně chybí a to karta Doplňky (Add-ins) a to z toho důvodu, že Revit LT neumožňuje načítání aplikací.

Viditelnost a Grafika – Revit Links

V plném Revitu se stejně jako v Revitu LT dostaneme pomocí zkratky VV nebo VG do nastavení Viditelnosti a grafiky, kde můžeme upravovat vzhled jednotlivých pohledů. Můžeme zde například skrývat. Toto nastavení má však v Revitu LT jistá omezení. Můžeme si všimnou, že zde úplně chybí záložka pro nastavení Filtrů (Filtres). Záložka Revit Links sice zde je, ale není úplná. Chybí ji totiž nastavení zobrazení připojeného Revitu. Nemáme tak možnost si upravit vzhled připojeného Revitu a tím pádem se připojený Revit vždy zobrazuje podle nastavení Viditelnosti a grafiky dle hostovaného Revitu.

Revit Links

Revit Links LT

Modelář

I přesto, že v Revitu LT není možné modelovat koncepční objemy, objemy, adaptivní komponenty ani komponenty na místě, jedna cesta na objemovou modelaci tady přeci jenom je. Odpovědí je nám Stěna na místě (In-Place Wall). Prakticky se jedná o komponentu na místě, kterou je možné vytvořit pouze v kategorii stěna. Jinak se tento nástroj od komponenty na místě nijak neliší. Jak si můžete všimnout tuto funkci najdete v Revitu LT na pozici příkazu Stěna na ploše (Wall by Face). Tato funkce v Revitu LT chybí, protože je přímo svázaná s Objemem, který v Revitu LT nedokážeme modelovat.

Inplace

Aplikace

Asi všichni jsme si už zvykli na to, že pokud chceme z Revit vymáčknout ještě více než nám Revit ve své čisté podobě dovolí, je dobré si občas vypomoct nějakým doplňkem, vlastním makrem nebo Dynamem. S těmito všemi aplikacemi se bohužel musíme v Revitu LT rozloučit. Není tak tedy možné využít ani CCTOOLS ani například add-inu Lumion pro export do formátu *.dae a následný import právě do Lumionu.    

Závěr a zajímavost na konec

Osobně si myslím, že Revit LT je na mnoho druhů práce dostačující. Ve větším kolektivu je vždy dobré zvážit koupi aspoň jednu (plovoucí) licenci plného Revitu pro práce, na které je již Revit LT krátký. Ať už si vyberete Revit nebo Revit LT, rozhodně vám přeji jen samé úspěšné projekty s tímto BIM nástrojem.

A víte co LT vůbec znamená?

Osobně jsem si myslel, že je to pouze zkratka pro slovo Lite, ale mnohem dříve se to překládalo jako Laptop. Notebooky byly méně výkonné a tak se vyvinula verze právě pro ně. Ve Švédsku se občas LT překládá jako Learning & Training. S čím se můžete taky setkat jsou spíše úsměvné překlady, a to Less Trouble nebo Low Technology.

print

V rámci možnosti studia v zahraničí jsem se na rok odstěhoval k severnímu polárnímu kruhu, kde jsem se poprvé setkal s Revitem. Ačkoliv byl předmět vyučován pouze ve švédštině, už tehdy si mě získal. Mám zkušenosti s výukou Autocadu a Revitu v ČR i v zahraničí (Ulaanbaatar - Mongolsko), stejně tak s projekty v ČR i SK. Podílel jsem se na koordinaci a tvorbě as-built modelu výrobní haly automobilky Land Rover v Nitre, kde jsem strávil 2 roky.

Napsat komentář