Laserscan, Mračna bodů

Načtení mračna bodů do projektu

Využití mračna bodů pro přesné modelování stávajících budov za účelem pasportizace nebo zpracování dokumentace skutečného provedení stavby je jedním z nejlepších řešení. V tomto článku si ukážeme jak správně načíst mračna bodů.

Možnosti načtení mračna bodů do projektu

Mračna bodů mohou být vloženy do projektu dvěma způsoby. Vždy záleží na tom, jak je velký modelovaný objekt.

Pokud se jedná o rodinný dům, mračna bodů mohou být vložena do referenčního projektu v Revitu. Ten bude následně připojen do projektu, ve kterém bude objekt modelován.

Druhý způsob lze použít v případě, jedná-li se buď o areál, který se skládá z několika budov, nebo o vícepodlažní objekty. V tomto případě bude lepší vložit mračna bodů rovnou do projektu, ve kterém bude modelován. Samozřejmě lze dané metody kombinovat.

Pro načtení mračna do Revitu zvolte kartu Správa. Dále vyberete k načtení buď záložku Revit (pro RVT soubory), nebo Mračna bodů (pro RCP soubory). Poté Přidat a vyberete soubor k načtení.

Výhody a nevýhody prvního způsobu

Vytvořením samostatného souboru pro mračna bodů zmenšíte velikost projektu s modelem. V tomto případě bude připojen RVT soubor. U velkých projektů ale může dojít k velkému zatížení počítače, protože se Vám vždy bude načítat celý soubor s mračnem. Můžete to vyřešit tím, že pro každou část mračna bodů vytvoříte příslušný referenční soubor RVT. Toto je však docela komplikované a časově náročné řešení, a proto bych ho nedoporučoval.

Výhody a nevýhody druhého způsobů

Pokud načtete mračna bodů rovnou do projektu, budete moci vybírat, která z načtených mračen se mají v příslušném úseku nebo podlaží modelu zobrazovat. Tady už budou načteny jednotlivé RCP soubory. Jedinou nevýhodou může být to, že načtená mračna budou mít o trochu větší rozměr a budete je muset nastavit tak, aby se v daném pohledu zobrazilo vždy to správné.

Revit LT a mračna

Revit LT bohužel načtení mračen bodů nepodporuje, a tím pádem žádný ze dvou výše popsaných způsobů nebudete moci aplikovat. Jediným řešením je varianta, že kolega s plnou verzí Revitu Vám zpracuje mračna bodů podle prvního způsobu a pošle Vám připravený RVT soubor k načtení. Základem je však ponechání cesty k mračnu bodů a název mračna, jinak se ani tímto způsobem mračno v Revitu LT nezobrazí.

Mračno a práce na dálku

Pracujeme-li ve skupině lidí na sdíleném modelu, každý na jiném místě a ponechání mračen bodů na serveru není z technických důvodů možné (málo prostoru na disku, zpomalení práce z důvodu ze čtení/nahrávání dat na server), tak řešením může být, aby každý měl mračna u sebe na disku, ale je potřeba dodržet jedinou zásadu, všichni musí mít zachovanou stejnou cestu k připojovaným souborům, aby se mračna zobrazila.

Závěr

Využívání mračna bodů, jako podklad pro následné modelování, ušetří spoustu času, navíc může zpřesnit polohu prvků ve Vašem modelu. Abyste pocítili pohodlnost práce s mračnem bodů, musíte jej ale správně načíst do svého projektu.

print

Vláďa k nám nastoupil v únoru 2022 a je součástí TZB týmu, momentálně se věnuje modelování. V rámci bakalářského studia vystudoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor Konstrukce pozemních staveb. Současně dokončuje magisterské studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor Budovy a prostředí se zaměřením na TZB. Navíc se zabývá nastrojí Revitu pro energetickou analýzu a propojením modelů z Revitu do jiných programů jako Protech atd.

Napsat komentář