Laserscan, Mračna bodů

Problémy s georeferencovanými mračny bodů v Revitu

Georeferencovaná mračna bodů se v Revitu zobrazují chybně podobně jako dwg soubory se vzdáleným počátkem. Jaké to má řešení?

Chybné zobrazení

Pokud na projektu pracujeme s mračny bodů a do Revit souboru máme již zavedeny souřadnice S-JTSK, zdá se být vhodné zanést počátek S-JTSK také do mračen bodů, abychom je mohli snadno připojovat podle „sdílených souřadnic“. Mračna by se automaticky měla vložit do správné pozice a nebylo by nutné je vždy po připojení posouvat, otáčet a zarovnávat podle vymodelovaných částí objektu.

Problém hlásí Revit už při připojení takto upraveného point cloudu (=mračna bodů) podle sdílených souřadnic. Zobrazí upozorňující hlášku s komentářem o chybném zobrazení mračna, kvůli příliš vzdálenému počátku, nicméně mračno připojí a zdánlivě zobrazuje i na správném místě.

 

Chybného zobrazení si můžeme všimnout až ve chvíli, kdy připojíme do Revitu více mračen, která obsahují společné naskenované prostory a byla vygenerována ze stejného souboru, kde byla vytvořena georeference. Tedy zadán globální počátek S-JTSK. Tato mračna by po připojení v místech překryvu neměla vykazovat žádné odchylky a měla by nasedat přímo na sebe. Bohužel tomu tak není a jednotlivá mračna jsou vůči sobě posunuta v řádech jednotek cm. Z takového podkladu je pak velmi těžké určit pozice jednotlivých konstrukcí s přesností např. do 5 cm a obecně vysoká přesnost laserových 3D skenerů je v takovém případě bezpředmětná, pokud nejsme schopni přesně umístit point cloud v prostoru.

Řešení

Zatím jediným objeveným řešením je úprava počátku mračna, tak aby byl počátek mračna totožný s projektovým, tedy lokálním počátkem, který je blíže modelovanému objektu. Díky tomu, že projektový počátek je blízko modelované geometrii, a tedy i blízko bodů mračna, nedochází ke grafické chybě, kdy se celá reference zobrazuje mírně posunutá. Upravit počátek mračna je možné přímo v softwaru, ze kterého je mračno vyexportováno, anebo také například v softwaru Autodesk Recap.

print

S BIM technologiemi jsem se poprvé setkal na vysoké škole při první architektonické tvorbě v ateliérech. Jelikož bylo potřeba vytvářet 3D model pro vizualizace návrhů, přišlo mi už v té době vhodné využít softwarů, díky kterým jsem byl schopný z 3D modelu získat také potřebnou dokumentaci. V té době jsem začal využívat Archicad, se kterým jsem pokračoval i v další praxi po studiu. S Revitem jsem se seznámil také už při studiích, ale nepředstavoval pro mě tu nejjednodušší cestu, kterou jsem vyžadoval. Nyní ale i tento software využívám dnes a denně k tvorbě BIM objektů, stavebních projektů, nebo TZB projektů a koordinacím.

Napsat komentář