Vizualizace

Real Time Rendering

Je obecně známo, že hezká a reálně vypadající vizualizace se z Revitu jen těžko dostává. V povědomí projektantů je také zakořeněna představa dlouhých hodin zkušeného grafika, strávených nad laděním fotorealistických vizualizací v komplikovaných grafických softwarech. Řešením je v posledních pár letech stále populárnější real time rendering (dále RTR).

Jak to funguje?

Jedná se o proces, při kterém je výsledný render otázkou pár sekund. Většina RTR softwarů navíc umožňuje živou vazbu s modelem, takže jakékoliv modelové úpravy se okamžitě projeví i na renderu. Dalším obrovským benefitem jsou knihovny materiálů a prvků, kterými RTR softwary disponují a urychlují tak celý proces. Práce grafika tak tedy neodpadá, ale je méně náročná a mnohem rychlejší.

Pohled v Revitu

Pohled v Enscapu

Mezi nejznámější RTR softwary dnešní doby patří například Twinmotion, Enscape, Lumion, V-ray a D5 renderer. Všechny výše zmíněné programy jsou kompatibilní jak s Revitem, tak s většinou známých BIM softwarů a modelářů. Enscape a Twinmoion dokonce umožňují prohlédnout si model ve virtuální realitě, což představuje pro projektanty a architekty obrovský benefit.

Závěr

Rozdíly mezi RTR softwary jsou v uživatelské přívětivosti, kvalitě zpracování a rychlosti renderování, ale také v košatosti knihoven materiálů a prvků. Všechny ale spojuje pár společných vlastností – jsou rychlé, funkční a představují budoucnost renderování.

print

První zkušenosti s Revitem jsem začal nabírat na ČVUT a dále je rozvíjel hned po dokončení studia. Mám za sebou práci na projektech do Dubaje, podílel jsem se na tvorbě modelů nových stanic metra v Praze pro METROPROJEKT a.s. a v současné době dubajské projekty vedu.

Napsat komentář