Architektura

Konstrukční podlaha s trapézovým plechem

Konstrukční podlaha s trapézovým plechem

Kompozitní podlahy z trapézových plechů a betonu jsou běžným systémem, používaným především ve vícepatrových budovách a proto je důležité vědět, jak tuto podlahu v Revitu správně modelovat.

Předtím než začnete, tak se ujistěte, že máte v projektu nahranou rodinu profilu, který chcete použít.

Jako první si musíme danou podlahu vytvořit. Na záložce Konstrukce z nabídky podlah vybereme Podlaha: Konstrukční.

Podlahy (stejně jako stěny, stropy, střechy apod.) jsou takzvané Systémové rodiny. To znamená, že jsou předdefinovány v Revitových šablonách a projektech. Vždy v nich musí být alespoň jedna ponechána a nelze je načítat (lze však kopírovat, vkládat a přenášet).

Novou systémovou rodinu podlahy vytvoříme tak, že na libovolném již existujícím typu konstrukční podlahy klepneme na Upravit typ, tlačítkem Duplikovat vygenerujeme novou rodinu se zcela stejnými vlastnostmi. Poté co zvolíme charakteristický název, přejdeme k editaci struktury. V řádku Konstrukce využijeme možnosti Upravit.

V tomto okně si zvolíme skladbu, v našem případě obsahující 2 vrstvy, jednu pro trapézový plech a druhou pro beton. K přidání vrstvy je zde tlačítko Vložit, chceme-li změnit pořadí vrstev, poslouží nám Nahoru a Dolů.

Konstrukční podlaha

Abychom jako trapézový plech mohli použít předem vytvořenou rodinu, je nutné nastavit jako funkci spodní vrstvy Konstrukční podlaha. Po zvolení této funkce přibude ve spodní části okna sekce s vlastnostmi konstrukční podlahy, kde je možné vybrat si ze všech použitelných profilů podlahy nahraných do projektu.

Na závěr

Můžeme upravovat tloušťku betonové vrstvy, která je počítána od spodního líce plechu.


Jak je patrné z obrázku výše i v této oblasti má Revit stále co zdokonalovat. Přestože v řezu je podlaha vykreslována dle našeho návrhu, ve 3D vidíme podlahu o konstantní tloušťce odpovídající tloušťce betonové vrstvy. Stejně tak ve výkazu objemu se změny oproti podlaze bez konstrukční vrstvy neprojeví.

Při tvorbě rodiny trapézového plechu je nutné dát si pozor na spodní líc konstrukce, za který je považován začátek čáry profilu nehledě na polohu vzhledem k vodorovné ose. Naproti tomu za bod (0,y) je považována svislá osa. Viz příklady níže.

Ještě je třeba si uvědomit, pro jakou úroveň detailu profil chceme použít. Pokud jde o projekty na úrovni DSP, nebo i projekt vyššího stupně s měřítkem výkresů 1:50, pak takováto úroveň detailu profilu není nutná, ba naopak, může být kontraproduktivní. Doporučujeme proto profily v těchto případech zjednodušit.

print

Jsem studentkou VUT Brno - obor Konstrukce a dopravní stavby. S BIM technologiemi, konkrétně Revitem, jsem se poprvé setkala na zahraničním pobytu na finské Oulu University of Applied Sciences. Ihned po návratu jsem nastoupila do společnosti cadconsulting, která mi umožnila se v tomto odvětví rozvinou a poskytla mi příležitosti podílet se jejím prostřednictvím na větších projektech. Ve firmě se zaměřuji primárně na architektonicko-stavební část. Ráda bych, aby se schopnost používat BIM technologie stala věcí tak automatickou, za jakou je v dnešní době považována například znalost AutoCADu.

Napsat komentář