Architektura

Terén v Revitu 24

S příchodem verze Revitu 24 přichází několik zajímavých novinek. Mezi nimiž lze zmínit tmavý režim zobrazení prostředí, nové vzorové modely a modernizaci prohlížeče projektu. Nicméně, největší pozornost si zaslouží nový nástroj pro modelování terénu, na který se zaměříme v tomto článku.

Hned při rozkliknutí karty “Objem a pozemek” si můžete všimnout změny.

Místo původního nástroje Povrch terénu nyní máme k dispozici nástroj Terénní útvar, který se v mnoha ohledech podobá původnímu, avšak s několika vylepšeními. Terénní útvar nyní nemusí reprezentovat pouze povrch, ale může mít i vrstvy, což připomíná kombinaci nástrojů Povrchu terénu a Podlahy.

Vytvoření terénního útvaru

V Revitu 2023 a starší: Pomocí umístění bodů

V Revitu 2024: Pomocí náčrtu hranice. Terénní útvar lze vytvořit i ze souboru CAD a CSV, stejně tak jako v předchozích verzích Revitu. Nově můžeme importovat i konkávní tvary (tvary vyduté směrem dovnitř).

 

Nastavení materiálu a tloušťky

Revit 2023 a starší: lze nastavit pouze materiál

Revit 2024: lze nastavit tloušťka a skladba stejně jako například už u zmiňované podlahy

Vytvoření podoblasti

Revit 2023 a starší: Pomocí nástroje Podoblast se vytvoří náčrtem nová oblast na úrovní již vytvořeného terénu.

Revit 2024: Pomocí nástroje Částečně oddělit vytvoříme náčrt a následně se vytvoří oblast, která, jak si můžete všimnout, vystupuje nad jíž vymodelovaný terén. Částečnému oddělení můžeme nastavit materiál a tloušťku. Nelze nastavit zápornou tloušťku, proto nad terénem bude vystupovat vždy alespoň trochu (minimální tloušťka je 0,2 mm). Jednotlivé Částečné oddělení lze mezi sebou spojovat a ořezávat. Když se Částečné oddělení překrývají, tak Revit ukáže chybu, ale nechá vás prvek vytvořit. Jak se dále dozvíte, tak Částečné oddělení se výškou přizpůsobuje Terénnímu úřvaru, na kterém je vytvořeno. Pokud nechcete, aby částečné oddělení vystupovalo nad terénní útvar, tak stačí použít příkaz rozdělit prvek (klávesová zkratka SL) a rozdělit terénní útvar do více prvků.

Úprava výška

Revit 2023 a starší: Výšku můžeme nastavit pomocí nástroje Upravit povrch. Pomocí tohoto nástroje můžeme upravovat výšku jednotlivým bodům. Suboblast se profiluje společně s nově vyprofilovaným vytvořeným terénem.

Revit 2024: Nastavení výšky můžeme nastavit pomocí nástroje Upravit dílčí prvky, který funguje stejně jako stejnojmenný nástroj např. u podlah. U výšky si můžeme nastavit k čemu se bude vztahovat. Může se vztahovat k vytvořeným podlažím, základnímu bodu projektu, bodu zaměření a vnitřnímu počátku. Částečné oddělení při změně výšky jednotlivých bodů funguje stejně jako suboblast a kopíruje terén. Výška nemůže mít zápornou hodnotu.

Tvorba výkopu

Revit 2023 a starší: K vytvoření výkopu se použije nástroj Deska budovy, pomocí kterého se „vyhloubí“ díra do terénu.

Revit 2024: Nástroj Deska budovy byl smazán a výkopy se dají dělat pomocí několika nástrojů: Objem na místě a Komponenta na místě. Pomocí těchto nástrojů můžeme do terénu například vymodelovat tunel, což předtím nebylo možné.

 

Terén v Revitu může být ořezáván také pomocí zdím podlah, střech atd.

Další výhodou nového terénu je, že na něm můžete hostovat prvky. Na terénu jdou hostovat například komponenty a zábradlí. Prvky tak mohou kopírovat terén, tak jak je ukázáno na obrázku níže.

Co se stane se „starým“ terénním útvarem při aktualizaci projektu do Revitu 24?

V aktualizovaném projektu v Revitu 24 už nebudete moct upravovat terénní útvar a budete ho muset převést na terénní útvar.

Mějte na paměti, že vygenerování Terénního útvaru odstranění všechny Desky budovy, které v Revitu 24, už neexistují Je třeba tedy nově „ořezat“ terénní útvar. Je důležité poznamenat, že původní terénní útvar zůstane po převodu na svém místě. Doporučujeme však původní terén v projektu ponechat, aby byly výsledky převodu přesné.

Závěr

Revit 24 přináší vylepšený nástroj pro modelování terénu s novými funkcemi. Změny usnadňují tvorbu výkopů a hostování prvků na terénu. Celkově jde o výrazný posun v možnostech modelování terénu.

print

Napsat komentář