Architektura

Terén v Revitu z 2D podkladu

V Revitu máme na výběr mnoho možností, jak vytvořit terén. V tomto článku si detailně ukážeme, co dělat, když zaměření dostaneme formou 2D .dwg podkladu. Část návodu lze také použít v případě, že máme data o terénu k dispozici v textovém souboru ve formě souřadnic.

Základní terén v AutoCADu

Izolujeme body zaměření v .dwg souboru

(pravé tlačítko myši – Vybrat podobné, pravé tlačítko myši – IzolovatIzolovat objekty)

Izolovat objekty

Extrahujeme data z výkresu

Zadáme příkaz EXTRDATA a v následujících dialogových oknech:

   • Vytvořit novou extrakci dat (vytvoříme dočasný soubor extrakce, po dokončení ho budeme moci smazat).
   • Zaškrtneme pouze řádek Text” – Další.
   • Zaškrtneme pouze řádky  Hodnota”, Poloha X”, Poloha Y” – Další
   • Výstup dat do externího souboru (.xls . csv. .mdb .txt), vytvoříme .xls soubor – Další Dokončit

Úprava terénu v Tabulkách Google

Soubor extrakce by měl vypadat takto:

Pozn. V tuto chvíli by nám teoreticky stačilo přesunout sloupec Hodnota” za sloupec Poloha Y”, hodnoty oddělit čárkami, uložit jako textový soubor a importovat do Revitu. Tento terén by se nám sice podařilo vygenerovat, byl by ale umístěn velmi daleko od počátku, a s tím Revit neumí pracovat. Proto je nutné si vybrat v našem projektu bod, ve kterém chceme mít počátek, a jeho souřadnice odečíst od všech ostatních

Teď potřebujeme:

   • Zvolit si bod počátku
   • Zmenšit X, Y a Hodnota o souřadnice našeho zvoleného bodu
   • Hodnoty oddělit čárkami a mít v pořadí X – Y – Hodnota

Toho docílíme vložením následujících hodnot a vzorců do buněk:

   • F1 – souřadnice X bodu počátku (zvolené)
   • G1 – souřadnice Y bodu počátku (zvolené)
   • H1 – souřadnice Z bodu počátku (zvolené)
   • F2 – =DOSADIT(D2;”.”;”,”)-(DOSADIT($F$1;”.”;”,”))
    • Tento vzorec odečítá buňku F1 od buňky D2 a zároveň upravuje “.” na “,”
    • Pokud bychom měli hodnoty ve formátu s desetinnou čárkou, stačilo by buňky pouze odečíst
   • G2 – =DOSADIT(E2;”.”;”,”)-(DOSADIT($G$1;”.”;”,”))
   • H2 – =DOSADIT(C2;”.”;”,”)-(DOSADIT($H$1;”.”;”,”))
   • I2 – =DOSADIT(HODNOTA.NA.TEXT(F2;”##0.0000″);”,”;”.”)&”,”&DOSADIT(HODNOTA.NA.TEXT(G2;”##0.0000″);”,”;”.”)&”,”&DOSADIT(HODNOTA.NA.TEXT(H2;”##0.00″);”,”;”.”)&”,”
    • Tento vzorec seřadí hodnoty do správného pořadí a oddělí je “,”

Pozor na jednotky, pravděpodobně bude vše v metrech

Buňky F2 až I2 zkopírujeme tažením (za čtvereček v pravém dolním rohu vybraných buněk) do všech řádků

Poznámkový blok

 • Vytvoříme textový soubor bodů zaměření.
 • Nakopírujeme celý sloupec I do nového .txt soubor

Revit

Importujeme topografii

 • Objemy a pozemekVytvořit terén Povrch terénu
 • Upravit/Upravit povrch – NástrojeVytvořit z importuUrčit soubor bodů – Vybereme textový soubor bodů zaměření.

V tuto chvíli bychom měli mít terén připravený k další práci.

Finální terén

Výsledný terén v Revitu

V tomto článku jsme si ukázali jednu z mnoha možností tvorby terénu z dat v textovém souboru, ukázali jsme si, jak takový výpis souřadnic bodů získat z 2D výkresu v AutoCADu a také, jak s body dále pracovat vzhledem k jejich velké vzdálenosti od počátku. O dalších možnostech tvorby povrchu v Revitu se dozvíte v některém z dalších článků. 

Další zdroje v angličtině můžete najít například ZDE.

Použité programy: AutoCAD, Google Tabulky, Poznámkový blok, Revit 2019

print

S BIM jsem se poprvé setkal již před maturitou při práci v programu Advance Steel, kde jsem vytvářel výrobní dokumentaci k drobným ocelovým konstrukcím. Následně na ČVUT jsem se setkal s Revitem, který mi velice usnadnil tvorbu dokumentace a vizualizací v ateliérech. Stále studuji a zároveň vypomáhám ve společnosti cadconsulting na projektech do Dubaje jako BIM modelář.

Napsat komentář