Architektura

Vytyčovací výkres

Potřebujete získat souřadnice daných bodů snadno a rychle? V tomto článku se dozvíte, jak připravit podklady pro rychlý souhrn souřadnic daných bodů pro potřeby vytyčení geodetem. 

Příprava rodiny a projektu 

K tomu, aby vše správně fungovalo, je potřeba mít připravenou rodinu, kterou v projektu rozkopírujeme na sledovaná místa. Data této rodiny budeme následně vykazovat, čímž vytvoříme seznam vytyčovacích bodů. Každá rodiny má svůj počátek, a to je právě ten bod, který budeme v rámci vytyčování sledovat a vykazovat. My pro tyto účely používáme rodinu Vytyčovací bod 3D.CC, kterou spolu s popiskou bodu najdeme v CCLibrary v části architektura. Co se přípravy projektu týče, chceme-li vykazovat souřadnice globální, je potřeba aby bod zaměření v projektu byl správně, resp. aby model byl osazen v JTSK.  

2D zobrazení rodiny
3D zobrazení rodiny

CCtools skrytá funkce 

V CCtools se mimo ty viditelné funkce objevují i funkce skryté. Jednou z nich je automatické zapisování lokálních i globálních souřadnic, tedy vzdálenost ve všech osách od vnitřního počátku a bodu zaměření. Je potřeba přidat parametry rodiny nebo parametry projektu dané kategorii: XG, YG, ZG pro globální souřadnice nebo XL, YL, ZL pro souřadnice lokální. To ostatní už je na CCtools.  

Ukázka půdorysu s vytyčovacími body

Export dat 

Před samotným exportem je potřeba vytvořit výkaz vytyčovacích bodů. Náš vytyčovací bod je tvořen v kategorii Obecný model, pomocí parametru Popis je možné filtrovat vytyčovací body od ostatních prvků spadajících do Obecného modelu. Export dat je možné provést exportem do TXT souboru, případně exportem do XLSX souboru pomocí CCtools, funkce Hromadný export.

Ukázka výkazu vytyčovacích bodů

Další využití 

Postupu výše jsme využili na projektu výstavby halového komplexu, kde bylo potřeba vytvořit soupis připojovacích bodů na infrastrukturu. Vytvořili jsme válec s počátečním bodem rodiny na spodní hraně válce, ten jsme poté rozkopírovali na příslušné body napojení, doplnili informaci o jaké médium se jedná a připravili výkaz k exportu.  

 Závěr 

Díky CCtools a se správnou rodinou jsme schopni velice rychle a efektivně tvořit výkresy vytyčení, případně vytyčit jakýkoliv bod na stavbě. 

print

V rámci možnosti studia v zahraničí jsem se na rok odstěhoval k severnímu polárnímu kruhu, kde jsem se poprvé setkal s Revitem. Ačkoliv byl předmět vyučován pouze ve švédštině, už tehdy si mě získal. Mám zkušenosti s výukou Autocadu a Revitu v ČR i v zahraničí (Ulaanbaatar - Mongolsko), stejně tak s projekty v ČR i SK. Podílel jsem se na koordinaci a tvorbě as-built modelu výrobní haly automobilky Land Rover v Nitre, kde jsem strávil 2 roky.

Napsat komentář