Vizualizace

Jak rychle vytvořit působivější výstupy z Revitu

Jak na působivější výstupy z Revitu

V architektonicko-stavebním odvětví se často při tvorbě architektonického modelu dostáváte do situace, kdy výstup potřebujete efektnější a tak volíte další nástroj, abyste toho docílili. To s sebou však nese více času, protože řadu grafických nastavení, které jste měli aplikovány v původním modelu je nutné provést znovu i v dalším nástroji. A přitom to není vždy nezbytně nutné, neb v řadě případů si vystačíme s dostupnými nastavení v programu, ve kterém byl model zpracován primárně. V následujícím článku najdete několik tipů, které můžete použít, aby vaše výstupy z Revitu vypadaly lépe.

 1. 3D pohled nastavte do režimu promítání “Perspektiva”.
 2. Použijte čáry náčrtu.
  1. Možnosti grafického zobrazení naleznete v panelu vlastností, nebo pod ikonou stylů zobrazení.
 1. Vylepšete čáry vyhlazením.
 2. Použijte styl zobrazení modelu “skrytá hrana”.
 3. Zobrazte stíny modelu.
 4. Nastavte vlastní pozadí.
 5. Nastavte oslunění:
  1. Nastavení slunce naleznete v možnostech grafického zobrazení, nebo pod ikonou trajektorie slunce, hned vedle stylů zobrazení.

V režimu promítání “Perspektiva” lze změnit pozici slunce pouze nastavením umístění, data a času. Pokud režim promítání přepnete do ortografického režimu a zapnete trajektorii slunce, můžete přesouvat slunce kurzorem myši po jeho trajektorii, nebo analemě ve 3D prostoru. Po opětovné změně na perspektivní zobrazení zůstává pozice slunce zachována.

   

Zpracováno v softwaru Revit 2019

print

Josef již není členem cadconsulting týmu. S BIM technologiemi jsem se poprvé setkal na vysoké škole při první architektonické tvorbě v ateliérech. Jelikož bylo potřeba vytvářet 3D model pro vizualizace návrhů, přišlo mi už v té době vhodné využít softwarů, díky kterým jsem byl schopný z 3D modelu získat také potřebnou dokumentaci. V té době jsem začal využívat Archicad, se kterým jsem pokračoval i v další praxi po studiu. S Revitem jsem se seznámil také už při studiích, ale nepředstavoval pro mě tu nejjednodušší cestu, kterou jsem vyžadoval. Nyní ale i tento software využívám dnes a denně k tvorbě BIM objektů, stavebních projektů, nebo TZB projektů a koordinacím.

Napsat komentář