Rodiny

Jak smazat hostitele u rodin

Stále častěji je možné na stránkách výrobců stahovat rodiny. Protože je mnoho způsobů, jak rodiny vymodelovat a nastavit, je někdy vhodné vědět, jak si je upravit. Jednou z úprav, která se jeví jako komplikovaná, je možnost rodiny z hostované vytvořit nehostovanou bez nutnosti přemodelování pomocí nástroje Copy/Monitor.

Možnosti tvorby rodin

Rodiny mohou být hostované na jednotlivých kategoriích, založené na pracovní rovině nebo nehostované, které umožňují umístění rodin kamkoliv do prostoru bez ohledu na ostatní objekty. Za několik let používání programu Revit se přístup k rodinám vyvíjí, a tudíž se rodiny dle zpracovatele a použití liší. Hostování rodin přímo na konkrétních kategoriích, jako je Stěna nebo Strop (Podhled v Revitu 2019), má své klady i zápory. Jednou z výhod je automatická změna pozice nahostované rodiny při změně hostitele (posun stěny).

Nevýhodou je, že prvek v modelu stavby musí být vymodelován ve stejné kategorii, jako je kategorie hostitele rodiny. Příklad: Stavební model a model osvětlení vznikají ve stejný čas, může se stát, že Stropy (Podhledy) nebudou doposud vymodelovány. Z toho vyplývá, že rodiny osvětlovacích těles založené na hostiteli Strop (Podhled) nebude možné umístit. “Nejjednodušší” metodou je rodiny přemodelovat na šabloně, která nemá hostitele. Nebo druhou možností je využít nástroj Kopírovat/Sledovat, čímž je možné hostitele vyrušit.

Co je Kopírovat/Sledovat

Tento nástroj by šlo definovat jako nástroj na výměnu geometrických informací a jejich změnách mezi modely v čase. Umožňuje hromadné vykopírování určitých TZB kategorií. Jeho nejběžnější využití je při založení projektu. Více informací najdete ve článku Nástroj Kopírovat/Sledovat při koordinaci profesí.

Tato funkce má jednu méně známou vlastnost. Při kopírování hostovaných rodin mezi projekty dojde k uvolnění hostitele uvnitř rodiny a k jeho možnému odstranění.

Jak na to

Celý tento proces je vhodný vytvářet na čistém projektu, aby nedošlo k nabývání datové náročnosti rodiny při její úpravě. Před odstraněním hostitele je nejprve nutné zkontrolovat jeho kategorii. Nástroj Kopírovat/Sledovat umožňuje vykopírovat pouze kategorie zaměřené na TZB, ale ne úplně všechny.

Seznam kategorií:

 • Datová zařízení
 • Elektrická tělesa
 • Elektrické vybavení
 • Instalační zařizovací předměty
 • Komunikační zařízení
 • Mechanická zařízení
 • Osvětlení
 • Osvětlovací tělesa
 • Požární poplachová zařízení
 • Rozstřikovače
 • Telefonní přístroje
 • Vyústky vzduchotechniky
 • Zabezpečovací zařízení
 • Zařízení na přivolání ošetřovatelky

Jestliže rodina není ani v jedné z těchto kategorií, je nutné ji v Editoru rodin nejprve přenastavit. Následně se do čistého projektu umístí alespoň jedna instance této rodiny. Pokud má rodina více typů, stačí vynést pouze jeden. Projekt uložíme například jako xRef.rvt (dále pouze xRef).

Poté je třeba založit nový projekt, do kterého se tento xRef připojí (karta Vložit – Připojit Revit).

Nyní je nutné přepnout na kartu Spolupracovat, využít nástroj Kopírovat/Sledovat s možností Vybrat připojení a jedním klikem myši označit připojený xRef. Revit se pak přepne do nastavení Kopírovat/Sledovat.

Jak smazat hostitele u rodin

Zde je možno využít buď Kopírovat v dávce, anebo v tomto případě postačí pouhé Kopírovat a kliknout v projektu na rodinu, která vyžaduje smazání hostitele. Tím se rodina vykopíruje z xRefu do nového projektu.. Následně stačí Dokončit. XRef již nadále nebude nutné využívat, proto se může Odstranit.

Poslední část je velmi jednoduchá. Pouhým otevřením rodiny, vybráním hostitele a smazáním dojde k jeho odstranění. Poté se rodina automaticky přepne do nastavení Založeno na pracovní rovině. To je vhodné také vypnout, aby nebyla rodina hostována vůbec.

Smazání hostitele neupravuje orientaci rodiny v projektu. To je důležité si uvědomit, protože uživatel nedokáže rodinu po odmazání hostitele v prostoru projektu otáčet. Proto se osvětlovací těleso určené na stěnu může stát nepoužitelným, protože je nyní orientováno směrem k podlaze.

Jak smazat hostitele u rodin
Jak smazat hostitele u rodin

Rodina je po uložení připravena k dalšímu použití bez nutnosti přemodelování. Pokud došlo ke změně kategorie, je nutné ji přepnout zpět do kategorie původní.

Závěr

Způsob odstranění hostitele pomocí Kopírovat/Sledovat je velmi rychlý, má však svá omezení. Je nutné se správně rozhodnout, zda je vhodnější rodinu přemodelovat nebo ne. Kopírovat/Sledovat umožní pouze vymazání hostitele. Uživatel nedokáže nehostovanou rodinu v prostoru projektu otáčet. Proto se některé rodiny mohou stát nepoužitelnými, protože změní svou orientaci v prostoru. Do jisté části to může řešit volba Založit na pracovní rovině. Doporučujeme, aby toto rozhodnutí činila osoba zodpovědná za firemní knihovnu rodin, například BIM manažer.

print

S CAD softwary jsem se poprvé setkal z pohledu strojaře, a to s AutoCAD a SolidWorks již na střední škole. Tyto zkušenosti jsem zúročil při studiu Fakulty stavební na ČVUT a SolidWorks vyměnil za Revit. Znalosti BIM softwaru jsem následně použil v ateliéru v Humpolci. Informačnímu modelování jsem se věnoval v bakalářské i diplomové práci. Pro dokončení diplomové práce, zabývající se problematikou informačního modelování elektroinstalací, jsem byl sbírat zkušenosti na univerzitě v Seoulu, Jižní Korea. Několik let působím jako lektor v Autodesk Academia Silicon Hill, kde pomáháme studentům rozšířit znalosti v programu Revit. V současné době se věnuji implementacím informačního modelování v oblasti TZB.

Napsat komentář