Rodiny

Vytvorenie typov rodín pomocou textového súboru

Tento spôsob vytvárania rodín sa využíva v prípade, že rodina má veľké množstvo typov, ale v každom projekte sa bežne nevyužívajú všetky, napr. prvky na potrubí (tvar filtru sa mení v závislosti na dimenzii, v závislosti na veľkosti stavby sa používajú možno 3 dimenzie ale nie celá škála, ktorú výrobca ponúka).

Pri modelovaní základov môžeme napr. použiť obecnú rodinu pilót. V textovom súbore máme typy, ktoré sa menia v závislosti na priemere a dĺžke. Máme napríklad priemery od 500 mm do 2000 mm  po 100 mm a dĺžky od 5 m do 30 m po 500 mm. Takúto rodinu potom môžeme použiť na väčšine projektov s tým, že využijeme len pár typov vhodných pre daný projekt.

Rozdiel oproti klasickým rodinám je v tom, že v našom prípade v rodine nie sú typy. Máme vytvorenú  parametrickú rodinu s obecnými hodnotami parametrov, ktoré nemusia mať zhodu so žiadnym typom.

České rozhranie

České rozhraní
České rozhranie

Anglické rozhranie

Anglické rozhraní
Anglické rozhranie

Hodnoty pre konkrétne typy v rodine sú v textovom súbore, ktorý musí mať totožný názov ako názov rodiny a musí sa nachádzať na rovnakej ceste.
Ak z textového súboru sú prevzaté hodnoty pre identifikačné data, je nutné to stĺpca s hodnotou skopírovať názov parametru, v správnom jazyku (viď predošlý obrázok).

Textový súbor sa vytvára podľa vzoru, viď nasledujúci obrázok.
V prvom riadku sú uvedené názvy parametrov, ktorých hodnoty sú v nasledujúcich riadkoch pre jednotlivé typy. Ďalšie riadky začínajú názvom typu a potom nasledujú hodnoty parametrov, ktoré sú vypísané v prvom riadku.

Textové hodnoty sú v prvom riadku definované ako názov parametru a typ parametru, kvôli zaradeniu. Číselné hodnoty majú ešte doplnenú v prvom riadku aj jednotku.

Pre ešte lepšie pochopenie v nasledujúcom obrázku môžete vidieť textový súbor vytvorený konkrétne pre uvedenú rodinu figúrky.

České rozhranie

České rozhranie
České rozhranie

Anglické rozhranie

Anglické rozhranie
Anglické rozhranie

Pri načítaní rodiny do projektu automaticky vyskočí okno s výberom, kde je možné si zvoliť, ktoré konkrétne typy budú do projektu načítané.

Načítání do projektu
Načítání do projektu

Ďalšou možnosťou ako vytvoriť textový súbor je export parametrov jednotlivých typov rodín do textového súboru z už vytvorenej rodiny. Je možné si týmto exportom pomôcť minimálne k vyplneniu prvého riadku textového súboru.

Export .txt
Export .txt

Výhodou typov v textovom súbore je rýchla editovateľnosť parametrov, popr. pridávanie a mazanie typov bez nutnosti otvárania rodiny v Revite.

Pred použitím rodiny s typmi v textovom súbore je ale dobré si namodelované typy overiť, či sú funkčné. Pri veľkom množstve typov v zložitej rodine často dochádza k tomu, že nie je možné vykresliť nejaký parameter.

print

Napsat komentář