Rodiny

Export a změna kategorie rodiny

Stalo se Vám někdy, že byste z již vymodelované komponenty na místě rádi vytvořili načítatelnou rodinu? Nemůžete najít při editaci rodiny kategorii, kterou hledáte? Řešení těchto problémů se dovíte právě v tomto článku zaměřeném na ulehčení práce s rodinami.

Export komponenty na místě do načítatelné rodiny

Postup je jednoduchý – v editaci komponenty na místě je daný model potřeba seskupit a vzniklou skupinu nazvat tak, jak se bude jmenovat i výsledná rodina. Dále už jen stačí označenou skupinu Uložit jako – Knihovna – Skupina. Výběr této možnosti umožní kamkoliv uložit skupinu jako rodinu s příponou .rfa.

Uložení komponenty na místě do rodiny
Uložení komponenty na místě do rodiny

Zpřístupnění “nepřístupných” kategorií

Některé kategorie rodin v Revitu jsou přístupné jen při tvorbě Komponent na místě. Je to například kategorie Schodiště. Při tvorbě načitatelné rodiny nejsou tyto kategorie v možnostech výběru. Pokud je ale výše popsaným způsobem uložená Komponenta na místě v této kategorii, obejdou se tím základní možnosti Revitu a načitatelnou rodinu v dané kategorii lze vytvořit.

Uložení čehokoliv” do rodiny přes sestavy

Tento trik je spíše využití chyby Revitu, které může ulehčit práci. Jedná se o uložení v podstatě jakéhokoliv prvku do rodiny. Jak na to?

Postup je obdobný jako při ukládání komponenty na místě popsaném v první části článku – základem je skupina prvků v dané komponentě. Revit ale neumožňuje přirozenou cestou kopírovat prvky mezi projektem a rodinou. Řešení se nalézá v sestavách. Pokud je totiž vytvořena sestava z jakékoliv skupiny prvků, lze pak v editaci komponenty tuto sestavu vybrat přes prohlížeč projektu, zkopírovat a vložit na stejné místo. Sestavu pak stačí jen rozložit, seskupit a postupem popsaným výše uložit do rodiny.

Tento postup se hodí například v případě, kdy je potřeba vytvořit rodinu z více umístěných rodin v projektu. Dá se také využít na změnu do kategorií, které umožňují jen komponenty na místě.

Skupina rodin v projektu
Skupina rodin v projektu
Skupina rodin a systémová podlaha v rodině kategorie Schodiště
Skupina rodin a systémová podlaha v rodině kategorie Schodiště

Nevýhodou je, že ačkoliv lze převést například i systémovou stěnu, kterou je v rodině možné i částečně editovat, po načtení do projektu je taková stěna neviditelná. Materiály se ale se systémovými prvky převedou, a proto je tento způsob užitečný právě díky této vlastnosti.

Závěr

Všechny výše popsané způsoby mají své využití, a ačkoliv se k nim v průběhu práce neuchylujeme příliš často, dokáží ulehčit mnoho práce. Další pokročilé tipy pro práce s Rodinami se dovíte v článku Ořezání načítatelnou rodinou.

print

První zkušenosti s Revitem jsem začal nabírat na ČVUT a dále je rozvíjel hned po dokončení studia. Mám za sebou práci na projektech do Dubaje, podílel jsem se na tvorbě modelů nových stanic metra v Praze pro METROPROJEKT a.s. a v současné době dubajské projekty vedu.

Napsat komentář