BIM

Památková péče a BIM

Podstavec pro sousoší sv. Augustina

BIM a jeho nedílnou součást – 3D model, dnes můžeme bezpochyby využít k rekonstrukcím památkové architektury. Dokonce i k jejímu navrhování. BIM věnující se oblasti historických staveb se řadí do kategorie HBIM (Historical Building Information Modelling). Jednotlivé prvky HBIM modelu  mohou obsahovat informace o zařazení do období vzniku a jejich následných změn v průběhu životnosti stavby.

3D model památkové architektury může sloužit k vytvoření vizualizací a prezentaci díla ještě před počátkem práce na vyhotovení a k následnému odsouhlasení díla budoucího. Zároveň dle 3D modelu je možné vidět jasné proporce jednotlivých prvků a lze tak upravit kompozici celého díla před vyhotovením.

Pomocí softwaru lze v jakémkoli potřebném místě vytvořit řez s milimetrovou přesností. Následně je možno řez vytisknout na papír ve skutečném měřítku a pomoci si tak v tvorbě reálného prvku.

Jako podklad pro modelaci historických struktur nám mohou posloužit laserové skenování nebo fotogrametrická data.

3D model můžeme prezentovat komukoli bez nároku na software a jejich znalost a to např. pomocí cloudové služby Autodesk Construction Cloud (ACC).

Přes tuto službu lze ostatním zaslat vygenerovaný odkaz s nahraným modelem. Ostatní kliknou na tento odkaz, kde se jim model otevře ve službě ACC ve webovém prohlížeči. Různými nástroji a pohybem myší si lze model prohlížet, ořezávat, skrývat části modelu a nebo se podívat na vnesené informace jednotlivých prvků v modelu.

Model podstavce pro sousoší sv. Augustina si můžete prohlédnout i online nebo se naživo podívat do obce Nové Hvězdlice. (V odkaze ještě v Autodesk 360)

Stávající podstavec pod sochou
Stávající podstavec pod sochou
Ukázka 3D modelu podstavce pod sochou
Ukázka 3D modelu podstavce pod sochou

BIM je jistě nevyhnutelná budoucnost a s tím je spojena i památková architektura. Myslím si, že nejsme daleko od doby, kdy opět architekti budou na stavbách navrhovat historické prvky, kde jim s návrhem takovýchto prvků pomůže BIM a počítačový software. Hlavně s rozvojem technologií budeme moci využít 3D tisku, kdy tento výrobní proces nebude finančně náročný, jako dosavadní výroba historických prvků.

print

Jsem součástí TZB týmu cadconsulting a věnuji se pasportizaci TZB částí budov a implementacím BIM technologie. Vystudoval jsem obor Architektura a stavitelství na ČVUT v Praze.

Napsat komentář