Podstavec pro sousoší sv. Augustina

BIM a jeho nedílnou součást – 3D model, dnes můžeme bezpochyby využít k rekonstrukcím památkové architektury. Dokonce i k jejímu navrhování. BIM věnující se oblasti historických staveb se řadí do kategorie HBIM (Historical Building Information Modelling). Jednotlivé prvky HBIM modelu  mohou obsahovat informace o zařazení do období vzniku a jejich následných změn v průběhu životnosti stavby.

3D model památkové architektury může sloužit k vytvoření vizualizací a prezentaci díla ještě před počátkem práce na vyhotovení a k následnému odsouhlasení díla budoucího. Zároveň dle 3D modelu je možné vidět jasné proporce jednotlivých prvků a lze tak upravit kompozici celého díla před vyhotovením.

Pomocí softwaru lze v jakémkoli potřebném místě vytvořit řez s milimetrovou přesností. Následně je možno řez vytisknout na papír ve skutečném měřítku a pomoci si tak v tvorbě reálného prvku.

Jako podklad pro modelaci historických struktur nám mohou posloužit laserové skenování nebo fotogrametrická data.

3D model můžeme prezentovat komukoli bez nároku na software a jejich znalost a to např. pomocí cloudové služby Autodesk A360.

Člověk, který chce umístit svůj model na tuto službu musí mít pouze zřízený účet u Autodesku, který je zdarma. Poté může nahrát model na službu A360 a ostatním zaslat vygenerovaný odkaz. Ostatní kliknout na tento odkaz, kde se jim model otevře ve službě A360 ve webovém prohlížeči, bez nutnosti registrace, na počítači, tabletu nebo i mobilu. Různými nástroji a pohybem myší si lze model prohlížet, ořezávat, skrývat části modelu a nebo se podívat na vnesené informace jednotlivých prvků v modelu.

Model podstavce pro sousoší sv. Augustina si můžete prohlédnout i online nebo se naživo podívat do obce Nové Hvězdlice.

Stávající podstavec pod sochou

Stávající podstavec pod sochou

Ukázka 3D modelu podstavce pod sochou

Ukázka 3D modelu podstavce pod sochou

BIM je jistě nevyhnutelná budoucnost a s tím je spojena i památková architektura. Myslím si, že nejsme daleko od doby, kdy opět architekti budou na stavbách navrhovat historické prvky, kde jim s návrhem takovýchto prvků pomůže BIM a počítačový software. Hlavně s rozvojem technologií budeme moci využít 3D tisku, kdy tento výrobní proces nebude finančně náročný, jako dosavadní výroba historických prvků.

print

Odpovědět