BIM management

Nástroj Kopírovat/Sledovat při koordinaci profesí

Usnadnění práce a automatizace v projektování, asi tak by se dal shrnout cíl nástroje Kopírovat/Sledovat, neboli Copy/Monitor Tool. Tento nástroj je součástí programu Autodesk Revit již několik let, ale není stále příliš využíván v plném rozsahu. Článek je shrnutím vlastností tohoto nástroje a jeho využitelnosti s poukázáním na jeho plusy a limity.

Vznik a účel nástroje

Informační modelování se stále vyvíjí. Cílem je využít ho na maximum. Aktuální zkušenosti říkají, že jedno z nejdiskutovanějších témat dneška je výměna informací mezi profesemi a jejich kontrola v čase. Častým příkladem jsou požární klapky, které jsou napojeny na více profesí a je nutné s nimi pracovat v několika modelech (VZT, MaR). Obecně lze říct, že celá funkcionalita nástroje vychází z velmi primitivní a známé zkratky Ctrl+C, která vykopíruje rodinu z externí reference, a Vložení prvku na stejné místo na kartě Upravit (upozornění: toto neodpovídá Ctrl+V. To nekopíruje rodinu včetně pozice, ta musí být určena ručně.). Vzhledem k tomu, že takových prvků jsou v modelu desítky či stovky, je tento postup velmi pracný. Proto k tomuto účelu, urychlení práce a následné koordinaci, vznikl nástroj Kopírovat/Sledovat. Výměna informací mezi profesemi je ale velmi komplexní problematika, a proto je nutné držet se jistých mantinelů, aby nedocházelo k chybovosti.  

Samotný nástroj Kopírovat/Sledovat může být známý mezi uživateli Revitu dvěma způsoby použití. Jednak je velkým pomocníkem při založení projektu a za druhé se dá využít pro vykopírování rodin napříč modely.

Založení projektu a využití z pohledu architektury

Součástí založení projektu je i správné rozvržení výškových úrovní, tedy vykopírování Podlaží z připojených modelů. U tvorby Podlaží se samozřejmě většinou jedná o model stavby. Kopírovat/Sledovat se zde stává velmi silným nástrojem, kde se pomocí nastavení Typu pro kopírování mohou hromadně vykopírovat jen určité typy podlaží, anebo jen prostým označením jednotlivých podlaží bez definice mapování vytvořit výškovou strukturu. Jednotlivá mapování jsou výhodná, ale vždy záleží na způsobu tvorby stavebního modelu. Obecně platí, že jednotlivé profese nepotřebují všechna podlaží, která se objevují ve stavebních modelech. Rozhodnutí, která z nich by měla být vykopírována, je spíše závislá na vykazování a umisťování rodin dle profese.

V možnosti Nastavení jsou volby, které usnadňují orientaci v modelu, například přidání předpony k názvu podlaží. Všechna podlaží kopírovaná pomocí tohoto nástroje jsou nadále automaticky sledována a Revit sám zjišťuje změny o posunu nebo smazání prvku.

Pro správnou tvorbu modelu je uživatel schopný kopírovat a sledovat i prvky z kategorií Osnovy, Stěny, Sloupy nebo Podlahy. Ty je vhodné kopírovat a sledovat jejich změny, protože mohou sloužit jako hostitelé pro další rodiny v ostatních profesích. Je zde potřeba zvážit i duplikování stejných prvků na stejném místě a tvorbu kolizí při koordinaci.

Využití mezi profesemi TZB

Jak už bylo napsáno v úvodu, jedná se o využití rodin napříč profesemi a hlídání změn. Změny ale nejsou jen geometrické, ale hlavně informační. Ty mají pro ostatní profese (MaR, EPS) větší hodnotu než například změna dimenze potrubí či posun o 10 cm. Jak to tedy v praxi funguje?

Kopírovat/Sledovat bohužel uvízlo na půl cesty. Rozhodně není většinou vhodné duplikovat stejné prvky napříč modely. Pro tyto účely je zde mapování. Má ale několik omezení. Nejsou zde všechny kategorie. Například Příslušenství potrubí, ve které bychom normálně hledali požární klapky. Proto tyto prvky není možné mapovat. Na druhou stranu jsou zde všechny kategorie elektro. Pokud bude požární klapka obsahovat vnořenou sdílenou rodinu například servopohonu, je možné vykopírovat pouze tuto část a k ní se následně připojit. To se zdá být jako ideální řešení, ale není. Kopírovat/Sledovat není totiž úplně to stejné co manuální Ctrl+C a Vložení na stejné místo. Nástroj Kopírovat/Sledovat kopíruje sice stejný typ, ale pouze s výchozími instančními parametry, navíc vytvoří prvek s novým ID. Jestliže projektant VZT vyspecifikuje daný typ, při vykopírování se přidané informace nezobrazí a daná rodina má „pouze“ schopnost geometrické koordinace, která u profesí elektro není zase natolik důležitá.

Nástroj Kopírovat/Sledovat při koordinaci profesí

Proč tomu tak je? Dle mého názoru byl tento nástroj původně vytvořen, aby nedocházelo k duplikaci prvků. Uživatel je schopný pomocí mapování říci, že místo umyvadla z externí reference stavby se vykopíruje rodina portů, kohoutů nebo sifonu, kterou má v projektu svém. Zde je ale nutné mít rodiny předem správně nastavené co se týče výšek. Popisné informace z externích rodin nebudou vykopírovány, ale sledování geometrických změn je funkční a navázané na obě rodiny. Z toho důvodu nelze tento nástroj používat pro výměnu informací. Dalším omezením je i to, že nelze v mapování nahradit rodinu hostovanou na konkrétních hostitelích (např. strop), za rodinu hostovanou na ploše. Hostitel musí být zachován. Nelze ani v mapování měnit rodiny za Sestavy či Skupiny rodin.

Nástroj zaznamenává změny do Přehledu koordinace, která se váže na jednotlivá připojení. Zde je možno je akceptovat rozdíl, zamítnout nebo odložit.

Závěr

Kopírovat/Sledovat by se mohl stát jedním z nejdůležitějších nástrojů programu Revit. Bohužel je jeho vývoj zatím dost upozaděn a není stále ideálním řešením. Jeho hlavní nevýhodou je ignorace informačních změn a při počátečním kopírování nahrazení instančních parametrů pouze výchozími hodnotami. Dále by bylo potřeba jeho schopnost rozšířit i do ostatních kategorií TZB. Bez těchto úprav nebude nikdy tak silným nástrojem.

print

S CAD softwary jsem se poprvé setkal z pohledu strojaře, a to s AutoCAD a SolidWorks již na střední škole. Tyto zkušenosti jsem zúročil při studiu Fakulty stavební na ČVUT a SolidWorks vyměnil za Revit. Znalosti BIM softwaru jsem následně použil v ateliéru v Humpolci. Informačnímu modelování jsem se věnoval v bakalářské i diplomové práci. Pro dokončení diplomové práce, zabývající se problematikou informačního modelování elektroinstalací, jsem byl sbírat zkušenosti na univerzitě v Seoulu, Jižní Korea. Několik let působím jako lektor v Autodesk Academia Silicon Hill, kde pomáháme studentům rozšířit znalosti v programu Revit. V současné době se věnuji implementacím informačního modelování v oblasti TZB.

Napsat komentář