Architektura

Infraworks 4: Autodesk Viewer

Čtvrtý článek v seriálu o Autodesk InfraWorks se věnuje webové aplikaci Autodesk Viewer a tím navazuje na článek předchozí, kde bylo ukázáno, jak založit sdílený pohled právě pro Autodesk Viewer. V textu níže bude detailně představena webová aplikace a její možnosti, které nabízí.

Vlastnosti pohledu

Z modelu v Autodesk InfraWorks se do Autodesk Viewer přenáší vždy jen aktuální stav modelu. Nejedná se tedy o živý model jako je například sdílení modelu na BIM360. Autodesk Viewer je pouze nástroj na prohlížení modelu a ne na jeho editaci. Jedinou možností jak model nějakým způsobem upravovat je vkládání poznámek, které se pak zobrazují zpět v Autodesk InfraWorks (ukázka v minulém článku seriálu). Do Autodesk Viewer se přenáší i veškeré rastrové a vektorové podklady, jako jsou vložené obrázky, nebo například soubory shp (pokud jsou viditelné v době vytvoření sdíleného pohledu).

Autodesk Viewer

Prostředí webového rozhraní

Při otevření odkazu se automaticky v prohlížeči načte sdílený pohled v prostředí webové aplikace. Model se zobrazí tak, jak byl nastaven výchozí pohled (popsáno v minulém čísle). K dispozici jsou dvě lišty s ikonami. Spodní lišta slouží k pohybu v modelu a k práci v něm. Horní lišty jsou vyhrazeny pro nastavení a vlastnosti celého náhledu a pro jeho sdílení. Postupně budou představeny hlavní funkce webového prohlížeče Autodesk Viewer. Je důležité si uvědomit, že se nejedná o prostředí Autodesk InfraWorks a ovládání pohybu se tu liší (například zoom na kolečku od myši je nastaven obráceně než je tomu v Autodesk Infraworks)

Spodní lišta

Na spodní liště se nachází hlavně ikony, které pomáhají v pohybu v projektu.

Spodní lišta

Výchozí – posune úhel pohledu a vzdálenost od modelu na místo, které je nastaveno jako výchozí. Tato funkce je velice užitečná, když se v modelu člověk ztratí.

Přizpůsobit – oddálí, nebo přiblíží model tak, aby byl na obrazovce vidět celý (neupravuje úhel pohledu, ale jen zoom)

Orbit – je základní způsob pohybu v modelu pomocí myši, kde jsou použita všechny tři základní tlačítka myši. Levé tlačítko pro úpravu úhlu pohledu a rotaci kolem středu, pravé tlačítko pro pohyb bez změny úhlu pohledu a prostřední kolečko pro zoom.

Posun Pohledu – slouží ke specifickému pohybu s kamerou bez změny úhlu pohledu

Zoom – zoom pomocí levého tlačítka a pohybu myši dopředu, nebo dozadu

První Osoba – Pro procházení modelu z pohledu chodce. Po stisknutí této volby vám aplikace nabídne nápovědu, jak se pohybovat v modelu.

Navigace nástroje First Person

Po seznámením se s možnostmi pohybu klesne kamera dolů na úroveň terénu.

Pohled z First Person

V pohledu První osoby je možné provádět vše stejně jako při zobrazení v Orbit. 

Měřit – umožňuje měření vzdáleností, úhlů a nebo přidat kalibraci.Těchto měření je možné provést více po sobě a naměřené vzdálenosti zůstávají zobrazené. Po kliknutí na ikonu Odstranit se všechna dosavadní měření odstraní. V nastavení lze změnit výchozí jednotky a přesnost měření.

Řez – umožňuje oříznout model danou rovinou a upravovat místo řezu pomocí zobrazené žluté šipky. Dále je možné ořezávat boxem.

Rozložit – zde se jedná o funkci, která není pro Autodesk InfraWorks příliš užitečná. Mnohem více jí ocení strojní inženýři. Veškeré prvky modelu se od sebe začnou vzdalovat a tím se stávají jedinečnými v prostoru a nejsou propojeny s dohromady v jeden ucelený model. Síla rozložení je zde regulována posuvníkem.

Připomínka – velice užitečný nástroj umožňující zaznamenat poznámku, jejíž existence se zobrazí i v Autodesk Infraworks u daného sdíleného pohledu. K dispozici je základní paleta pro psaní od ruky, kreslení, šipka, obláček, nebo psaný text. Všemu lze nastavit barvu a sílu. Po vytvoření požadované připomínky ji je nutné uložit volbou vpravo nahoře, nebo ji naopak stornovat. Připomínka se poté zobrazí v seznamu Komentářů v pravém horním rohu. Samotná připomínka může být přímo sdílená i přes url odkaz.

Horní lišta (levá část)

Tato část horní část lišty slouží hlavně k úpravě náhledu na model a na zobrazování jednotlivých prvků modelu.

Horní lišta vlevo

 

Pohledy – umožňuje se pohybovat po pohledu pomocí předem připravených Bookmarks (více o Bookmarks v minulém čísle seriálu) z prostředí Autodesk InfraWorks.

Scene – Bookmarks z Autodesk InfraWorks

Prohlížeč modelu – spravuje viditelnost jednotlivých vrstev modelu podobným způsobem jako v samotném programu Autodesk InfraWorks. Tento prohlížeč umožňuje vypnout viditelnost u konkrétních prvků (například vypnout konkrétní cesty).

Prohlížeč modelu

Vlastnosti – jsou plovoucí okno, které slouží k zobrazení všech dostupných vlastností o jednotlivých označených prvcích modelu.

Vlastnosti – budova Národního Muzea

Nastavení – dává možnost uživatelsky nastavit Prostředí modelu, vzhled prvků, ovlivňuje navigaci v modelu a globální konfiguraci náhledu na model.

Horní lišta (pravá část)

Pravá část horní lišty slouží k prezentaci samotného modelu.

 

Komentáře – dávají možnost spravovat vytvořené připomínky s možností jejich kompletního exportu ve formátu pdf.

Komentáře

Tisk – je nástrojem pro vytištění aktuálního náhledu na model. 

Snímek obrazovky – je v mnohém podobný volbě tisku, jen vytváří screen obrazovky dá možnost ho stáhnout do počítače ve formátu png. Tyto screeny se v náhledu nikam neukládají a není možné je znovu vyvolat.

Sdílet – umožňuje sdílet https link jako odkaz na tento sdílený model.

Závěr

Autodesk Viewer je praktickým nástrojem pro prezentaci modelu dalším stranám. Není zde nutnost mít samotný software a neklade vysoké nároky na hardware počítače. Vše je volně přístupné přes https odkaz. Prostředí je intuitivní, ale grafika nedosahuje tak věrohodné kvality, jako v Autodesk InfraWorks. Pro prezentaci je ale dostačující. Nevýhodou je omezení 30 dní, po kterou bude pohled sdílen, ale i to má řešení, protože tuto dobu lze znovu prodloužit na 30 dní v samotném Autodesk InfraWorks (popsáno v minulém dílu seriálu).

print

Základy práce s programy od Autodesku jsem získal při studiu na ČVUT. Znalosti v programu Revit si rozšiřuji každým dnem při tvorbě rodin pro různé klienty v oblasti MEP jejich správou a dalším rozvojem funkcionalit směřujících k co nejlepší funkci na základě požadavků projekčních firem a jednotlivých projektantů.

Napsat komentář