Tipy a triky

Ctrl, Shift a Tab

Používání klávesových zkratek nám jednoznačně zrychluje práci. Mimo ty standardní klávesové zkratky můžeme používat ještě klávesy Ctrl, Shift, Tab nebo jejich kombinaci mezi sebou, případně v kombinaci s tlačítky myši. 

Nastavení standardních klávesových zkratek

Klávesové zkratky nastavíme zde: Soubor → Možnosti → Uživatelské rozhraní. Tyto klávesové zkratky je možné exportovat do .xml souboru a přenášet tak ze stanice na stanici. Před definováním vlastních klávesových zkratek doporučujeme udělat zálohu exportem výchozích klávesových zkratek. 

Přepínání oken

V případě, že máme otevřeno více oken, je možné mezi nimi přepínat.

Přesunout / Kopírovat

Samotné příkazy přesunout a kopírovat mají své vlastní klávesové zkratky, přesunout (MV), kopírovat (CO). Občas se nám stane, že chceme něco přesunout, ale poté se rozhodneme, že danou věc, chceme kopírovat a naopak. Máme možnost přerušit jeden příkaz a začít příkaz druhý. Klávesa Ctrl je v tomto případě jakýsi přepínač mezi příkazy přesunout a kopírovat. Označíme prvek → aktivujem příkaz přesunout nebo kopírovat → pomocí držení Ctrl přepneme  mezi příkazy. 

Přesunout + Ctrl = Kopírovat

Kopírovat + Ctrl = Přesunout

Při přesunu a kopírování je občas zapotřebí zavazbit posun (ortogonální režim) ve směru X nebo Y, z AutoCADu známé jako ORTHOMODE, k tomu nám slouží tlačítko Zavazbit.Tuto funkci lze dočasně aktivovat / deaktivovat přidržením klávesy Shift. 

+ Shift =  

Zrcadlení

Při použití funkce zrcadlení je ve výchozím nastavení současně zapnuta funkce kopírovat. Při podržení klávesy Ctrl lze kopírování dočasně deaktivovat.

+ Ctrl =

Výběr

Prvky je možné postupně do výběrové skupiny přidávat a odebírat pomocí kláves Ctrl a Shift, případně jejich kombinací. 

Ctrl – přidání prvků do množiny výběru. 

Shift – odebrání prvku ze skupiny výběru. 

Ctrl + Shift = přidání nepřidaných prvků do skupiny výběru, odebrání přidaných prvků do skupiny výběru

Kreslení

Při kreslení stejně jako při přesunu a kopírování je možné vazbit směr X nebo Y pomocí klávesy Shift. 

Pomocí klávesy Tab je možné přepínat mezi uchopovací režimy. 

Pohyb ve 3D pohledu

Otáčení (3D orbit) ve 3D pohledu zajišťuje klávesa Shift v kombinaci s kolečkem myši. Bodem otáčení je vždy poslední označený prvek v daném 3D pohledu. Pokud předtím žádný prvek nebyl označen střed pohledu rovná se bod otáčení. 

Závěr

Používání klávesových zkratek zvyšuje vaši rychlost při práci, stejně tak i používání kláves Ctrl, Shift a Tab.

print

V rámci možnosti studia v zahraničí jsem se na rok odstěhoval k severnímu polárnímu kruhu, kde jsem se poprvé setkal s Revitem. Ačkoliv byl předmět vyučován pouze ve švédštině, už tehdy si mě získal. Mám zkušenosti s výukou Autocadu a Revitu v ČR i v zahraničí (Ulaanbaatar - Mongolsko), stejně tak s projekty v ČR i SK. Podílel jsem se na koordinaci a tvorbě as-built modelu výrobní haly automobilky Land Rover v Nitre, kde jsem strávil 2 roky.

2 Comments

Napsat komentář