Pro export modelů mezi softwary Revit a Navisworks vás může zaskočit velké množství různých nastavení. Tento článek vám pomůže se v nich zorientovat. Dozvíte se, jak modely z Revitu exportovat do formátu NWC a následně je úspěšně otevřít a také jak v Navisworksu otevřít modely přímo ve formátu RVT.

Export z Revitu

Při exportu modelu z Revitu do formátu NWC, který můžeme nejsnadněji importovat do Navisu, máme možnost nastavit několik předvoleb, z nichž některé jsou klíčové pro úspěšný export.

Pokud máme nainstalovaný Navisworks ve stejné verzi jako Revit, tak v hlavní nabídce Revitu najdeme možnost Export > NWC. V dolní části dialogového okna klikneme na možnost Navisworks settings. Otevře se nám okno s několika možnostmi:

Convert element Ids (Převést ID objektů)

Při zatržení této možnosti budou exportované spolu s objekty i jejich ID. ID objektu bude možné v Navisu zobrazit a pomocí něj zpětně identifikovat objekt v Revitu. Pokud tato možnost zaškrtlá není, exportér bude ID prvků ignorovat.

export-a-import-z-revitu-do-navistu-1

Convert element parameters (Převést parametry objektů)

Při volbě All budou spolu s objekty modelu exportovány i informace zapsané v jejich parametrech, a to jak pro prvky modelu, tak i pro prvky externích referencí.
Při volbě Elements se převedou parametry pouze prvků samotného modelu. Při volbě None nebudou exportovány žádné parametry objektů.

Convert linked files (Převést připojené soubory)

Při zapnutí této volby se spolu se samotným modelem exportují i připojené modely externích referencí. Volba má vliv pouze na připojené modely formátu RVT, neovlivňuje například připojené CAD soubory apod.

Coordinates

Tato možnost určuje, s jakými souřadnicemi bude daný projekt exportován. Možnost Shared použije sdílený počátek a sdílené souřadnice projektu. Možnost Project Internal použije interní projektový počátek a interní projektové souřadnice modelu.

Export

Nejdůležitější volba nastavení exportu umožňuje zvolit, co všechno se při exportu převede.
Možnost Entire project exportuje celý projekt bez ohledu na aktuální nastavení pohledu, nastavení viditelnosti, skrytí objektů apod. Všechny objekty budou exportovány.
Možnost Current view exportuje model na základě nastavení aktuálního pohledu. Exportovány budou jen ty objekty, které jsou v pohledu viditelné a spadají do ořezového kvádru.
Poslední možnost Selection vyexportuje pouze aktuálně označené objekty modelu. Ostatní objekty budou ignorovány.

Export room geometry

Tato možnost určuje, zda budou exportovány místnosti jako samostatné objekty, které bude možné v Navisu vybrat i zahrnout například do analýz kolizí.

Import do Navisu

Před otevřením exportovaných modelů v Navisu je nutné nastavit několik předvoleb pro správný import modelů. V hlavní nabídce Navisu klikneme v dolní části na Options a podíváme se do dvou kategorií nastavení.

Selection

První kategorií je Interface > Selection. Zde je možnost Resolution, která je defaultně nastavena na možnost Last Object. Pro bezproblémovou práci s modelem je nutné ji přepnout na First Object. Navis používá různé systémy přidělování ID čísel objektům modelů. Jedná se o určení pořadí, podle kterého jednotlivé prvky dostávají své ID. Pokud chceme v Navisu vyčíst ID prvku pro následnou identifikaci prvku v Revitu, je nutné mít zvolenou právě volbu First Object.

Revit

Druhá kategorie, kterou je třeba nastavit, je File Readers > Revit. Zde se nachází podobné nastavení, jaké jsme viděli v nastavení exportu z Revitu. Slouží pro případ, kdy v Navisu otevíráme přímo soubory RVT. Pro jejich import Navis použije právě toto nastavení. Navis navíc po otevření souboru RVT vytvoří ve stejném umístění nový soubor ve formátu NWC, opět za pomoci zmíněného nastavení. Většina voleb je totožných, pouze volba Export obsahuje nové možnosti Navisworks views a First 3D view. První zmíněná možnost zobrazí v Navisu a exportuje do souboru NWC pouze objekty, které jsou viditelné ve 3D pohledech a v jejichž názvu je obsaženo heslo „Navisworks“. Druhá možnost zobrazí a exportuje objekty viditelné v prvním 3D pohledu v pořadí prohlížeče projektu.

export-a-import-z-revitu-do-navistu-2

Po nastavení těchto voleb je možné otevřít modely v Navisu.

Append

V Navisu se modely v různých formátech otevírají přes první tlačítko na pásu karet Append.  V dialogovém okně vybereme v roletkové nabídce formát otevíraného souboru, poté soubor najdeme v adresáři a otevřeme ho.

Properties

Model se v závislosti na velikosti modelu objeví po určité době v hlavním okně. Pro základní orientaci v modelu můžeme použít kartu Selection tree , které nám zobrazí stromovou strukturu objektů modelu. Kliknutím na jakýkoliv objekt modelu můžeme zobrazit data v něm obsažená včetně ID, parametrů a dalších informací, podle toho, co všechno jsme povolili v nastavení exportu. Dané informace se zobrazují pomocí karet Properties a Quick Properties . Pokud jsme otevřeli přímo soubor RVT a daný model jsme upravili, je možné danou změnu aktualizovat i v Navisu pomocí tlačítka Refresh na pásu karet.

Závěr

Výše popsané nastavení exportu a importu modelů nám zajistí, že budeme schopni modely správně zobrazovat a následně s nimi pracovat s použitím obou softwarů. Právě jejich kombinace a správné použití nám může přinést velké výhody, zejména při koordinaci různých modelů v jednom projektu.

print

Odpovědět