Tipy a triky

Ekvivalentní kóty

Projektování rovnoběžných tras nám velmi mohou usnadnit ekvivalentní kóty. Jakým způsobem se dají použít? Jak se dá změnit jejich výchozí nastavení?

Pomocí kót definujeme libovolnému prvku jeho polohu. Pokud již nějaký prvek je zakótovaný, po kliknutí na něj se z kóty trvalé stane kóta aktivní, a zároveň je přepisovatelná. Změnou hodnoty docílíme posun prvku (v tomto případě doleva nebo doprava).

kvivalentni-koty-1

V případě řetězové kóty se po jejím označení objeví v její blízkosti přeškrtnuté EQ (angl. equivalence). To nám říká, že dané kóty ekvivalentní nejsou.

Po kliknutí na tento symbol se kóty ekvivalentními stanou a rozmístění zakótovaných prvků se tím sjednotí.

Většinou nám nestačí, aby prvky byly rozmístěné pravidelně, důležitá je také vzdálenost mezi nimi. Tu můžeme stanovit několika způsoby:

uzamknutím jedné kóty v kótě řetězové
uzamknutím jedné kóty v kótě řetězové
uzamknutím kóty přidané
uzamknutím kóty přidané
zapinováním některým prvků
zapinováním některých prvků

Ekvivalence je často potřeba pouze při umisťování prvků, poté již není žádaná.

Po vymazání EQ kóty máme díky následující hlášce dvě možnosti:

 

Zrušit vazbu

Ekvivalence se zruší.

OK

Kóta se sice vymaže, ale ekvivalence zůstává.

EQ se zobrazí po kliknutí na libovolný ze zavazbených prvků, poté je možné kliknutím ekvivalenci zrušit.

Ekvivalence je také možné zobrazit přes Zobrazení vazeb v ovládacím panelu pohledu.

 

Hodnota u ekvivalentní kóty nemusí být vždy EQ. Máme možnost volby mezi Hodnotou, Textem ekvivalence a Vzorcem. Přiřazení této vlastnosti dané kótě je vlastnost instanční (nastavujeme tedy ve Vlastnostech), avšak přednastavení těchto pravidel se vztahuje k typu použité kóty (nastavujeme tedy ve Vlastnostech typu).

Nastavení Zobrazení rovnosti

 

Nastavení Vzorce rovnosti

Ve Vlastnostech typu v odstavci Jiné je také možné změnit nastavení Zobrazení vynášecích čar rovnosti. To nám určuje vzhled sloučené kóty.

print

První zkušenosti s Revitem jsem začala nabírat na ČVUT, především při tvorbě diplomové práce na oboru Budovy a prostředí. Poté jsem nastoupila do firmy cadconsulting, spol. s r.o., která mi umožnila se dále v tomto směru rozvíjet. Nyní jsem součástí TZB týmu, věnuji se především implementacím BIM technologie, školením a tvorbě rodin. Absolvovala jsem pracovní stáž v Dubaji, kde jsem se podílela na tvorbě modelu letiště v Abú Dhabí.

Napsat komentář