Tipy a triky

Čára není rovina – II. díl – referenční čára

Referenční čára nebo rovina? Není to jedno? Ne tak úplně.

Pro ovládání rodiny používáme různé nástroje. Většinou nám pro změnu geometrie rodiny (zejména co se týká rozměrů) pomůže navazbit hmotu na referenční roviny a “rozpohybovat” roviny samotné. Potřebujete ale rodinu, která se otáčí nebo natáčí? Pomůže Vám referenční čára.

V druhém díle tohoto dvoudílného seriálu se podíváme podrobně na referenční čáru.

Odkaz na první díl o referenčních rovinách.

Co je co?

Referenční čára je 3D úsečka. Oproti rovině má délku a hlavně má na sobě také 4 plochy (roviny). Při tisku je v základu nastavena, aby se netiskla. Ve stylech objektů ji nalezneme v záložce Objekty poznámek a můžeme jí nastavit vzhled. Tloušťku, vzor čáry a barvu.

Jak ji vytvořím?

V projektu ji vytvořit nelze. Je to prvek, který se používá pouze v rodinách. V rodině ji vytvořím na kartě Vytvořit v části Srovnávací rovina a zvolím nástroj Referenční čára.

Referenční čára v editoru rodin

Referenční čáře můžeme také vytvářet podkategorie a případně je graficky odlišit.

Referenční čára má na sobě, jak již bylo zmíněno, 4 roviny. Dvě z nich jsou na koncích čáry a jsou orientované tak, že plusová hodnota je směrem ven. Je to důležité zejména při vazbení hmoty, která se ovládá pomocí parametrů.

Dále je možné stanovit, zda roviny na čáře jsou nebo nejsou reference, a zda silná nebo slabá. Dle toho se budou chovat v projektu podobně jako je tomu u referenčních rovin.

Otáčení pomocí referenční čáry

Hlavní využití referenční čáry je pro otáčení prvků, které jsou vymodelovány na ní.

První je potřeba zavazbit počátek čáry (na obrázku v zeleném kroužku) ke dvěma referenčním rovinám. Třetí směr je zavazben automaticky rovinou, kde byla čára vytvořena.

Dalším krokem je vytvoření úhlové kóty a parametru, který bude ovládat úhel otočení (např. od osy y).

Teď už zbývá pouze navazbit hmotu na jednu z ploch referenční roviny.

TIP! Pokud se mi navazbená hmota při otáčení deformuje, je lepší na čáru navazbit již hotovou vnořenou rodinu.

Závěr:

Využití referenční čáry je pouze v rodině. Dokážeme díky ní otáčet geometrii i v rodinách, které to v projektu neumožňují. Hlavní využití je u TZB rodin jako jsou tvarovky trubek, potrubí a kabelových lávek nebo třeba u mechanických zařízení, kde je potřeba pohybovat konektory.

print

Tomáš je součástí TZB týmu a věnuje se implementacím BIM technologií a modelací rodin. K modelování poprvé přičichl při stavbě LEGA již v útlém věku. Na základě získaných zkušeností z mládí následně jeho kroky vedly do stavebnictví a vystudoval obor Stavební inženýrství se zaměřením na pozemní stavby na VUT v Brně. Tomáš má také dvouletou praxi v projektování pozemních staveb v architektonickém ateliéru, kde si vyzkoušel i pozici BIM manažera.

Napsat komentář