Tipy a triky

Čára není rovina – I.díl – referenční rovina

Referenční čára nebo rovina? Není to jedno? Ne tak úplně.

Pro ovládání rodiny používáme různé nástroje. Většinou nám pro změnu geometrie rodiny (zejména co se týká rozměrů) pomůže navazbit hmotu na referenční roviny a “rozpohybovat” roviny samotné. Potřebujete ale rodinu která se otáčí nebo natáčí? Pomůže Vám referenční čára.

V prvním díle tohoto dvoudílného seriálu se podíváme podrobně na referenční rovinu a její využiti.

Co je co?

Referenční rovina je nepřekvapivě ROVINA. Není to pomocná čára, nemá délku, má pouze plochu a při tisku je v základu nastavena, aby se netiskla. Ve stylech objektů ji nalezneme v záložce Objekty poznámek a můžeme jí zde nastavit vzhled. Tloušťku, styl čáry a barvu.

Jak ji vytvořím?

Nejrychleji klávesovou zkratkou RP.

V projektu najdeme ribbon pro vytvoření referenční roviny vždy na pravé straně v záložkách Architektura, Konstrukce, Ocel a na záložce Systémy.

V závislosti na rozlišení monitoru může být ribbon někdy trošku skrytý v podmenu Pracovní rovina.

Kdy ji vidím?

Referenční rovina je v projektu nebo v editoru rodin viditelná pouze, když je řezána kolmo. Není viditelná v 3D pohledech.

FAQ! Proč ji nevidím i když jsem v kolmém pohledu? Z pravidla to je tím, že rovina není řezána. Pokud byla například rovina vytvořena v řezu a chci ji zobrazit v půdorysu, je nutné, aby dosahovala dané řezové roviny. Zkontrolujte tedy v řezu, zda Vám prochází požadovaným podlažím.

Referenční rovina v projektu

V této části si vysvětlíme základní vlastnosti referenčních rovin v prostředí projektu.

Referenční rovinu lze pojmenovat. Dělejte to. Může Vám to pomoci s organizací a orientací v projektu.

Je vždy 3D! Referenční rovina se chová podobně jako podlaží. Znamená to, že je vždy 3D. I když je reprezentovnána čarou a reálně ji nelze ve 3D pohledu zobrazit. I tam, kde již není reprezentována úsečkou ji lze plnohodnotně využívat a například k ní vazbit nebo podle ní zarovnávat.

Můžeme si ji v upravit v jednotlivých pohledech i nezávisle na sobě. Stačí, když přepneme koncový bod z 3D na 2D. Pak zeleně označené body nám hýbou s rovinou ve všech pohledech a červeně označený bod jen v tom aktuálním.

S organizací projektu nám může rovněž pomoci přidání podkategorií referenčních čar. To uděláme buď ve stylech objektů nebo přímo po vybrání roviny přes kartu upravit.

Lze tak například oddělit referenční čáry, pro různé účely a přes přepsání viditelnosti/zobrazení je pak v jednotlivých pohledech vypínat.

V přepsání viditelnosti/zobrazení (VG) pro jednotlivé pohledy lze referenční rovinu a její podkategorie najít v záložce Kategorie poznámek.

Referenční roviny lze podobně jako podlaží přiřazovat orientovaným kvádrům. A pomocí nich je tak hromadně ovládat.

TIP! Pokud mám v projektu pojmenované referenční roviny, nabídnou se mi jako roviny pro umístění rodin v rolovacím menu. Platí také pro tvorbu rodin na místě.

Referenční rovina v editoru rodin

Většina vlastností referenčních rovin, která je použitelná v projektu je stejná i pro použití při tvorbě nebo editaci rodin.

Tak jako v projektu je v editoru rodin také můžeme pojmenovávat a vytvářet podkategorie.

Raději to zdůrazním – měli bychom je pojmenovávat a vytvářet podkategorie! Alespoň u složitějších rodin. U pojmenovaná roviny se snáz identifikuje, k čemu slouží a také se nám zobrazí (podobně jako v projektu) v seznamu při volbě pracovní roviny pro modelování.

Specialitou je v editoru rodin zaškrtávátko Definuje počátek. Toto zašktávátko nám slouží pro definování vkládacího bodu rodiny a musejí jej tak (logicky) mít zatrženy přesně 3 roviny v rodině. Jedná li se o 3D rodinu. U rodin 2D stačí dvě roviny.

Další parametr, který má vliv na chování rodiny v projektu se nazývá Jde o referenci. Tento parametr nám určuje, jak moc je rovina důležitá při chování v projektu.

Má celkem 12 možností volby, ale důležité je znát a používat především 3 z nich.

Silná reference se nám bude v projektu “přichytávat” například ke stěnám, podlahám… a dalším silným referencím.

Slabá reference půjde například zarovnávat, kótovat atd.

Není reference je volba pouze pro účely tvorby a editace rodiny a v projektu se nám taková rovina nijak neprojevuje. Nelze ji zakótovat ani pomocí ní zarovnávat.

Závěr

Referenční rovina je užitečný (trochu opomíjený) nástroj jak tvorbu rodin, tak při tvorbě projektu. Je to nástroj využitelný pro všechny uživatele Revitu nehledě na profesi. V příštím díle si v podobném duchu rozebereme referenční čáry.

print

Tomáš je součástí TZB týmu a věnuje se implementacím BIM technologií a modelací rodin. K modelování poprvé přičichl při stavbě LEGA již v útlém věku. Na základě získaných zkušeností z mládí následně jeho kroky vedly do stavebnictví a vystudoval obor Stavební inženýrství se zaměřením na pozemní stavby na VUT v Brně. Tomáš má také dvouletou praxi v projektování pozemních staveb v architektonickém ateliéru, kde si vyzkoušel i pozici BIM manažera.

Napsat komentář