Tipy a triky

Revit 2025 – Zajímavé novinky

Začátkem dubna nás Autodesk přivítal s novou verzí produktu Autodesk Revit 2025 a my se Vám v tomto článku budeme snažit představit zajímavé novinky nové verze. Jedná se o přehled novinek jak obecných, tak i profesí AS a TZB. Do budoucna plánujeme některé z těchto novinek podrobně rozepsat a dát Vám případné užitečné typy.

Obecné novinky

Nová domovská stránka

První novinkou je možnost přepínat zobrazení domovské obrazovky mezi ,,starým“ a novým zobrazením Revitu 25. Nový styl zobrazení umožňuje například možnost mřížkového zobrazení nebo seznamu, vyhledávání, filtrování, řazení atd. Užitečnou funkcí je určitě i připnutí projektu/rodiny v rámci posledních otevřených souborů.

Export do formátu PDF na pozadí

V rámci exportu nativního nástroje ,,Export do souboru PDF“ má nyní uživatel možnost spustit proces exportu na pozadí a pokračovat v další práci na modelu.

Řazení parametrů

Na paletě vlastností a ve vlastnostech typu daného prvku je možnost řadit parametry alfanumericky. Dochází pouze k alfanumerickému řazení parametrů, nikoliv skupin parametrů.

Import a export STEP souborů

V rámci správy připojených souborů a importu souborů je nyní rozšířena i o formát *.step,*.stp, *stpz. V projektu je tento formát zobrazený jako 3D tvar. Soubory STEP lze nyní také exportovat.

Kolekce výkresů

V rámci výkresů přibyla možnost nově vytvářet tzv. Kolekce výkresů, což znamená, že můžete výkresy strukturovat do různých oddílů, tak jako jste zvyklý např. u pohledů v rámci organizace prohlížeče. Kolekce výkresů lze vytvářet pouze v rámci jedné úrovně, tudíž není možné tvořit hlubší podadresáře.

Vícenásobné zarovnání

Poznámky, popisky i indexované poznámky jdou vůči sobě zarovnávat. Tato funkce byla možná již v předchozích verzí Revitu pomocí doplňku Cctools.

Šablony mapování kategorií pro export do IFC.

Mapování kategorií pro export do IFC nyní nově najdete v rámci nastavení exportu do IFC, kde byl upraven interface samotného dialogového okna.

Nástroj pole v rodinách

V editoru rodin nyní lze vytvářet pole (lineární i radiální) s hodnotou 0 a 1 (max 200). V přechozích verzích Revitu to bylo možné pouze v rozsahu 2-200.

Mezi další novinky patří:

Správce maker,

Aktualizace Dynamo 3.0.3,

Vylepšení prohlížeče materiálů,

Vylepšení vektorizace,

Aktualizace filtrů disciplín,

Vylepšení rozšiřitelného uložiště,

Vylepšení rozhraní v Možnostech,

Podpora horizontálních souřadnicových systémů,

Aktualizace gbXML,

Vylepšení vyhledávání v rámci prohlížeče projektu,

Tmavý motiv pro sdílené pohledy,

Změna modelu koordinace.

Novinky v části AS

Vylepšení terénních útvarů

V rámci práce s terénem byly doplněny/vylepšeny funkce hloubení objemu terénního útvaru, použití šachty v terénním útvaru, hostování prvků na odkrytých površích, nastavení základní výšky od horní roviny, vytvoření terénu z plochy objemu, vylepšení stínování, zobrazení vrstevnic při úpravách terénního útvaru, zlepšení převodu terénu na terénní útvar.

Vytváření stěn pomocí automatického spojení a uzamknutí

Možnost spojit a uzamknout vzájemně přiléhající stěny pro urychlení procesu modelace.

Ovládací prvky pro zalomení stěn

Nyní lze zalomení konců stěn ovládat pomocí ovládacích prvků v půdorysných pohledech.

Mezi další novinky patří:

Vylepšení chování při úpravách tvaru,

Příčle obvodového pláště mohou nyní používat profily s více smyčkami.

Novinky v části TZB

Zrušení automatického generování hodnoty parametru ,,Označení“

Pro kategorie níže se automaticky negeneruje číselná řada parametru ,,Označení“ a nedochází tak k varovným hláškám ohledně stejné hodnoty.

Kategorie:

Pomocná rámová konstrukce, Výztuhy potrubí TZB výroby, Vyústky vzduchotechniky, Mechanické vybavení, Příslušenství potrubí, Elektrické vybavení, Elektroinstalace, Mechanická ovládací zařízení, Osvětlovací tělesa, Příslušenství trubek, Rozstřikovače, Zařizovací předměty, Instalatérská zařízení.

Nové parametry TZB

U datového panelu byl nově vytvořen instanční systémový parametr ,,Maximální počet obvodů“, který umožňuje nastavit maximální počet portů na každém datovém panelu. U potrubí výroby byl vytvořen parametr ,,Tloušťka materiálu“.

Vylepšení provozních výkazů

Specifikace obsazenosti, osvětlení a zatížení u jednotlivých prostor lze nově definovat na požadované dny v průběhu roku. V předchozích verzích bylo možné nastavit data pouze pro jeden typ dne v rámci celého roku. Analýzy by měli umožnit přesnější data.

Vykazování nízkonapěťových rozvaděčů

Výkony z nízkonapěťových rozvaděčů jsou nově vykazovatelná v rámci připojených elektrických obvodů.

Mezi další novinky patří:

V rámci výroby TZB je vylepšené mapování tvarovek,

V rámci výroby TZB je možnost kontrolovat propojení jednotlivých přípojů,

U analytických a fyzikální modelů lze definovat jednofázové elektrické komponenty,

U analytických segmentů potrubí a trubek lze vizualizovat data poklesu tlaku/toku, opatřit tyto segmenty popisky a vytvářet výkazy,

V rámci Fabrication Data Manager lze upravovat geometrii typu součásti a také snáze a rychleji vyhledávat data součástí.

Závěr

Autodesk Revit 2025 přináší spoustu nových aktualizací funkcí, ale i úplně nových funkcionalit, které Vám zcela jistě umožní efektivnější práci s tímto nástrojem. V případě potřeby podrobnějšího prozkoumání vybraných nástrojů dále sledujte náš blog, kde se Vám budeme snažit některé novinky v dalších článcích více přiblížit. Pro případnou vlastní zvědavost doporučujeme oficiální web společnosti Autodesk, kde se o těchto novinkách taktéž dozvíte.

 

Zdroj:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2025/CSY/?guid=GUID-C81929D7-02CB-4BF7-A637-9B98EC9EB38B
print

S BIMem jsem se poprvé setkal během svého studia na fakultě stavební ČVUT v Praze v rámci volitelných předmětů a závěrečné práce na téma environmentální hodnocení staveb pomocí metody BIM. Vnímal jsem tuto metodu jako ,,moderní" nástroj pro projektování staveb a zároveň jako kariérní příležitost do budoucna. Když přišla nabídka pracovat v Cadconsultingu, neváhal jsem a nastoupil do týmu už během studia jako brigádník. Tato práce mě bavila a postupně se z toho stalo i mé hlavní zaměstnání. V CC týmu se věnuji převážně konzultacím a implementacím v oblasti TZB, BIM managementu a modelování TZB. V rámci své praxe jsem měl šanci nahlédnout i do realizace na pozici BIM specialisty, kde jsem nabral další cenné zkušenosti v oblasti využití BIM modelů pro výstavbu. BIM vnímám jako efektivní nástroj jak v oblasti projektování a realizace staveb, tak i ve využití v rámci správy objektu.

Napsat komentář