CADBIM WiKi

CAD a BIM Dokumentace

CADBIM WiKi slouží pro sdílení praktických rad, návodů a zkušeností z oboru CAD a BIM, v rámci informačního portálu CADBIM.cz

Co je to BIM?

Informační model budovy (anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management, zkráceně BIM) je

digitální model reprezentující fyzický a funkční objekt (stavbu) s jeho charakteristikami. Model slouží jako  databáze informací o objektu pro jeho navrhování, výstavbu a provoz po dobu jeho životního cyklu, tj. od prvotního konceptu po odstranění stavby.

Informační model stavby je souborem navzájem propojených digitálních informací v chráněných i otevřených formátech, záznam grafických (2D, 3D), a negrafických dat o prvcích (elementech) modelu. Data musí být kompatibilní ve využívaných SW systémech, musí být dostupná pro uživatele, účastníky projektu, a slouží modelování, přípravě a realizaci, provozu, údržbě a obnově stavby. Propojené informace vytvářejí z jednotlivých prvků virtuální model stavby jak prostorový, tak časový, nákladový aj.

Soustředění a propojení informací v modelu přináší dosud nedosaženou informační komplexnost a tak usnadňuje rozhodování během procesů přípravy, realizace, provozu a údržby výstavbového projektu.

Stránky: