Katastrální mapy

A jak a kde získat zdarma katastrální mapu ve formátu DWG? Je potřeba dodržet pár bodů.

 • Jdetě na stránky ČÚZK, kde máte možnost stáhnout mapové podklady ve formátu DGN. Na stránkách ČÚZK je možné stahovat mapové podklady také ve formátech .shp, .vfk a .vkm.
 • Klikněte na ku, čímž se dostanete do seznamu zdigitalizovaných územích. Pro stažení stačí kliknout na jméno území. V případě, že nenajdete vámi hledané území v tomto seznamu, je s největší pravděpodobností jisté, že území není ještě zdigitalizované a budete tedy muset katastrální mapu tvořit “postaru”.
 • Staženou složku extrahujte (rozbalte) a otevřete AutoCAD.
 • Po otevření AutoCADu si jednotky nastavíme na metry. K tomuto účelu je dobré si vytvořit novou šablonu, kde jednotky budou i do budoucna nastaveny správně. Dobře poslouží například šablona CS_Situace.dwt, která je již správně nastavena. Uživatelé CAD standardů již znají. Možné najít na cad.fce.vutbr.cz. Nastavení viz obrázky níže.

Nastavení jednotek se provede v kreslících pomůckách.

Upozornění: Pamatujte, že kreslící jednotky musí být nastaveny na metry. Všechny situační výkresy se kreslí v metrech.

Jednotky pro měřítko vloženého obsahu nastavíme na metry.

 • Po nastavení jednotek ještě zbývá nastavit souřadný systém (USS) na globální a můžete se pustit do importu.
 • Stažený DGN soubor lze importovat dvěma způsoby:
  1. do příkazového řádku napíšeme příkaz import (popř. dgnimport) a poté stažený soubor najdeme a dáme otevřít,
  2. na kartě vložit, ze záložky import vybereme import (popř. dgnimport).

Vybráním import nebo dgnimport dosáhneme stejného výsledku.

 • Po vybrání DGN a potvrzení otevření je ještě potřeba nastavit import DGN. Zde je možné změnit například mapování, tzn. je možné nastavit, do jakých hladin DWG se převedou hladiny DGN. Nastavení mapování lze nastavit jednou a uložit si jej do příště.
 • Po importu je možné si mapu uložit jako DWG soubor AutoCADu.

Poznámka: Pokud se vám mapa nezobrazuje, zkuste dvakrát poklepat kolečkem myši a tedy získat zoom maximálně. Poté by se měla mapa objevit. Jde o to, že se mapa nevkládá na bod [0;0;0], ale dle souřadnic JTSK.

Mapový podklad se vloží do souřadnic JTSK a je tedy nutné dodržet tyto zásady:

 • Nikdy neupravujte velikost mapy měřítkem. Mapu vždy nechte v měřítku 1:1 a na úpravu měřítka použijte tisk přes rozvržení.
 • Nikdy mapu neposunujte.
 • Nikdy mapu neotáčejte