Kótování otvorů

Kótování běžného otvoru


Postup:

  1. Vyberte kótu.
  2. Ve vlastnostech kóty do pole „Přepsání textu“ napište: <>\Xvyska(parapet).

 

Kótování úzkého otvoru

Postup:

  1. Vyberte kótu.
  2. Ve vlastnostech kóty do pole „Přepsání textu“ napište: <>\X vyska\P (parapet).

Poznámka:

Jak napsat „\“: AltGr + Q

Přidružení ke kótě šířky, tzn., kóta výšky a parapetu jsou jeden objekt. Automatické zarovnání na střed.