Práce s externími referencemi (xref)

Při tvorbě výkresu umožňuje zobrazit data z jiného výkresu. Tyhle data se můžou přepsat a tím i aktualizovat v obou dvou souborech. Tím pádem má aktuální výkres nižší velikost souboru.


Praktické využití v projektování?

Při tvorbě projektové dokumentaci se v jednotlivých výkresech objevují občas stejná data, zejména tabulky – např. legenda místností/hmot atd. Pro efektivnější rýsování se externí reference hodí v případě, že pokud chceme přepsat/přidat hodnotu do všech výkresech najednou.


Postup

1) Vytvoříme si jednotlivý DWG soubor, do kterého narýsujeme potřebná data2) Do aktuálního výkresu připojíme externí referenci. V horním menu klikneme na záložku „Vložit“ a ve spodním panelu „Reference“ rozklikneme ikonu „Připojit“3) Vybereme požadovaný soubor (nutné překliknout na hledaný typ souboru) a dáme „Otevřít“

4) Zobrazí se dialogové okno „Připojit externí referenci“. V něm si můžeme zvolit, zda požadovaný soubor chceme „Připojit“ nebo „Podložit“, dále měřítko, bod vložení, úhel natočení…

„Připojit“ = reference bude závislá na původním souboru, můžeme pak v obou dvou výkresech provádět úpravy

„Podložit“ = reference nebude závislá, slouží pouze k podložení výkresu

5) Po nastavení dialogového okna klikneme na „OK“ (v mém případě jsem referenci připojil)

6) Vložíme do výkresu, data budou ztmavená (útlum barev lze nastavit v nastavení)7) Při kliknutí na tabulku se v horním menu zobrazí nabídka, při rozkliknutí ikony „Upravit reference na místě“ lze data upravit, po úpravě je nutné na kartě „Pohled“ uložit danou změnu „Uložit změny“8) Data jsou nyní upravena v obou dvou souborech zároveň