Vynesení zaměřených bodů

S AutoCADem na geodetický týden aneb jak vynést naměřené body . V případě, že máte spoustu naměřených bodů a chtěli byste si ušetřit čas na studium, máme zde pro vás tip, jak tyto body a hlavně jejich výšku zaznačit s pomocí AutoCADu rychle a jednoduše. Jedna z možností je použít CIVIL 3D, další možností je právě AutoCAD. Jak na to?

1. Nejdříve je potřeba si připravit body ve správném formátu do textového souboru. Zápis bodů může vypadat takto, v případě, že máte souřadnice bodů x,y,z:

536316.46,1118733.42,362.09
536311.97,1118731.09,361.14
536308.42,1118736.77,360.70
536313.05,1118737.39,361.66
...

Zápis také může vypadat takto, v případě zadávání polárních souřadnic:

150<250,361.14
160<150,314.15
181<90,323.16
264<60,396.12
...

2. V AutoCADu vytvoříme blok, který je tvaru bodu a obsahuje atribut, který odečítá umístění bloku a zapisuje jej do atributu. Blok odečítá umístění v z-tovém směru a jeho hodnotu vepíše do textu u bodu.

 

Jak vytvoříme blok: 
1. Narýsujeme tvar bodu. Tvar je závislý na uživateli.
2. Vytvoříme blok se vkládacím bodem ve středu kružnice.
3. Definujeme atribut a vložíme jej blízko bodu, kde chceme vypisovat z-tovou souřadnici.
   - Definice atributu: při definování atributu je nejdůležitější v řádku Výchozí je nutné vložit pole. Zvolíme vložit pole a poté vybereme Zástupný text bloku z Názvy polí. Z vlastností reference bloku vybereme Umístění a poté definujeme formát. Formát lze zaokrouhli na tři desetinná místa. Z souřadnic X, Y, Z necháme zaškrtnutou pouze Z viz obrázek níže.

 

3. Rozkopírujeme blok na příslušné souřadnice. Vytvořený blok vložíme kdekoliv v modelovém prostoru. Zkopírujeme souřadnice z textového souboru CTRL+C. Přepneme se do AutoCADu, zadáme příkaz kopírovat, označíme střed bodu v bloku a poté vložíme zkopírované souřadnice do příkazového řádku a potvrdíme ENTER (mezerník, pravé myšítko) a poté odklikneme v příkazovém řádku konec. Nyní se přesvědčíme o tom, že se bloky rozkopírovaly dle souřadnic. U všech bloků je zatím 0.000. Poté co zadáme příkaz na regenerování modelového prostoru REGEN se objeví u bodů výšky bodů.