Těžiště a moment setrvačnosti

 1. Nakreslíme profil pomocí příkazu křivka nebo _polyline. Křivka musí být uzavřená.
 2. AutoCAD všechny parametry počítá od počátku souřadného systému. Doporučujeme začít kreslení v bodě [0,0] nebo si počátek souřadného systému přesunout přímo na objekt pomocí panelu nástrojů USS.
 3. Z objektu (profilu) je nyní potřeba vytvořit oblast. Zadáme příkaz oblast nebo _region, vybereme profil a ten pak potvrdíme klávesnicí enter, mezerníkem nebo stiskem pravého tlačítka myši. V příkazovém řádku se objeví informace vytvoření oblasti.
 4. Nyní máme vše připraveno k tomu, abychom byli schopni získat souřadnice těžiště a hodnoty momentů setrvačností. Zadáme příkaz hmotv nebo _massprop a vybereme oblast vytvořenou v kroku 3, výběr potvrdíme klávesnicí enter, mezerníkem nebo stiskem pravého tlačítka myši.
 5. Otevře se nové textové okno, kde jsme nyní můžeme vyčíst potřebné souřadnice těžiště, hodnoty momentů setrvačnosti a další hodnoty.

Ukázka textového okna:

Příkaz: HMOTV
Vyberte objekty: nalezeno 1
Vyberte objekty: 
----------------  OBLASTI  ----------------
Plocha:         50000.000
Obvod:          1200.000
Ohraničující kvádr:  X: 0.000 -- 300.000           
		   Y: 0.000 -- 300.000
Těžiště:       X: 150.000
           Y: 190.000
Momenty setrvačnosti: X: 2166666666.667
           Y: 1366666666.667
Deviační moment:   XY: -1425000000.000
Pol. setrvačnosti:  X: 208.167
           Y: 165.328
Hlavní momenty a X-Y směry z těžiště:           
		   I: 361666666.667 podél [1.000 0.000]
		   J: 241666666.667 podél [0.000 1.000]

Určení pozice těžiště na dva kroky v AutoCADu 2016

 1. Narýsujeme libovolný uzavřený tvar pomocí příkazu křivka nebo _polyline.
 2. Zapneme si funkci uchopení objektů (F3) a pomocí příkazu uchop nebo _osnap si jej nastavíme na uchopení geometrický střed. Stejně tak lze uchopení objektů zapnout a nastavit v liště viz obrázek níže. Pokud se vám ikona uchopení objektů nezobrazuje, je nutné si ji do lišty přidat přes přizpůsobení, které najdete na dané liště úplně vpravo.
 3. Nyní můžeme při posunu, kopírování či kótování objektu vytvořeného v kroku 1 uchopovat i za bod těžiště (geometrický střed). Na místo těžiště můžeme vložit například bod pomocí příkazu bod nebo _point.